Ny målbeskrivelse

Report
Ny målbeskrivelse
Hvorfor, hvordan og hvornår
Roar Maagaard & Eva Schandorf
Temadag 19.11.2012
Den nuværende målbeskrivelse
• Gik fra tid – til mål
• Velbeskrevet mål/kompetencer
• Lidt godkendelse
• En plan på en serviet
• Mål fordelt efterfølgende
Den nye målbeskrivelse
- en laaaang proces….
• Krav fra SST:
– Færre mål
– Kompetencevurdering
• Sygehus struktur ændringer:
–
–
–
–
Centralisering
Akut modtagelser?
KBU
Større lægepraksis/ Sundhedscentre
Processen
2003: 12 grupper af praktiserende læger registrerer, og man har
møder med hvert sygehus speciale.
2003 -2010: systematisk indsamling af data, kommentar mm
2010 - 2012: Styregruppe med uddannelsesfolk
•
•
•
•
•
•
•
•
Alle mål er gennemgået
Sammenholdt med udenlandske målbeskrivelser
Sammenholdt med ICPC koder
Patientundersøgelse i 3 praksis
Til høring hos PKL i sygehus specialerne
Ny masterplan for speciale specifikke kurser
Ny tutorvejledning
Nye kompetencevurderings værktøjer
Styregruppen
Niels Kristian Kjær, PKL region Syd
Roar Maagaard, PKL region Nord
Gunver Lillevang, PKL region Øst,
Jesper Isaksen,
Marianne Vedsted, kursusleder
Marianne Hansen,
Dorte Navntoft, FYAM
Eva Schandorf, FYAM
Det nye…..






84 kompetencemål; mere ledelse og drift i fase 3, pakkeforløb
Mere fokus på det akutte og intern medicin
Mindre vægt på kirurgi
Alle mål skal godkendes/underskrives i Almen praksis
Kvalifikationskort til sygehus opholdene: Meget specifikke i forhold til hvad vi
skal lære.
Nye kompetencevurdering værktøjer; kun 1 til sygehusene
Ønske om ny sammensætning af uddannelsesstillingerne, MEN:
•
Fase 1 6-12 mdr
•
•
•
•
•
•
•
Akut modtagelsen 3-6 mdr
Intern medicin 9-12 mdr
Pædiatri 6 mdr
Gynækologi 3-4 mdr
Psykiatri 3-4 mdr
Fase 2 6 mdr
Fase 3 12 mdr
Kvalifikationskortene – gyn/obs



















Patienten med udflåd, eller mistanke om seksuelt overført sygdom
Udflåd, uretritsymptomer eller mulig eksposition for seksuelt overført sygdom.
Kvinden med klimakterielle gener
Udredningsprogram, vejlede og evt. behandle klimakterielle gener. Visitere prolaps af genitalia interna
Graviditet, fødsel og puerperium
Normalt svangerskab, svangreprofylaktiske undersøgelser. Koordinere samarbejdet, risikovurdere, tidlige
graviditetskomplikationer
Prævention og provokeret abort
Vejlede om og ordinere prævention, Oplægge og fjerne spiral. Sterilisation, rådgive om medicinsk og kirurgisk abort.
Støttesamtaler før og efter abort.
Patienten med vaginal blødningsforstyrrelse
Vurdere, diagnosticere og behandle kvinder med blødningsforstyrrelser.
Kunne vejlede i, iværksætte og kontrollere hormonterapi, herunder hormonspiral.
Graviditet, fødsel og puerperium
Gravide med normalt efterforløb, mastitis og absces.
Rådgive kvinder, der har gravitetsønske og en kronisk sygdom. Uønsket barnløshed og igangsætte indledende
undersøgelser.
Kunne tage imod ved normale fødsler på hospital
Patienten med seksuelle problemer
Tale med/om, normale variationer eller sygelige tilstande og evt. anvise behandlingsmuligheder.
Patienten med urologiske klager
Urinvejssymptomer, inkontinens, væske/vandladningsskema, skifte uretral- og topkateter
Kvalifikationskort gyn/obs
Kompetencevurdering
 Hvert mål/kompetence SKAL
vurderes/bedømmes





Struktureret vejledersamtale
Konsultationsskema – direkte observation
360 graders feedback
Procedureskema – direkte observation
Struktureret vejledersamtale med refleksion
(eks. mindmap)
 Kvalifikationskort med journalaudit
Struktureret vejledersamtale
- mindmap
Inspiration til uddannelseslægen til skriftlige optegnelser
• Hvilke aspekter har betydning og er væsentlig at tage med i
overvejelserne?
• Hvad fungerer godt?
• Hvad fungerer mindre godt?
• Hvad er specielt kendetegnede for situationen/problemstillingen?
• Er der bestemte forudsætninger, organisatoriske eller personlige, som er
afgørende i relation til håndteringen af denne type problemstilling?
• Hvilken betydning har din egen indsats haft?
• Hvad kunne du fremadrettet tænke dig at gøre anderledes?
Spørgsmålene bør i hvert tilfælde tilpasses, så de kan relateres til den
aktuelle problemstilling. Optegnelser kan være i form af tekst eller
begrebskort/mindmap. Der bør afsættes god tid (dage til uger) til
udarbejdelsen af de skriftlige optegnelser.
Se eksempler på mindmap i separate filer; Skema E1 og Skema E2.
Mindmap, eksempel
Struktureret vejledersamtale
- mindmap
Nummer 81
Titel: Når professionalismen udfordres
Mål: Kunne håndtere klagesager, herunder kunne reflektere over
læringspotentialet i disse.
Demonstrere evne til at indrømme og forklare fejl over for
patienter og pårørende.
Kunne demonstrere, hvordan fejl kan bidrage til læring.
Kunne håndtere utilsigtede hændelser og egen suboptimale
kompetenceniveau konstruktivt, herunder kunne iværksætte
relevant opfølgning og indberetning.
Kunne håndtere trusler.
Have kendskab til de kollegiale netværk og evt. egen og andres
benyttelse af disse.
Kunne indgå i et sådant netværk, og udvise åbenhed overfor dialog
og erfaringsudveksling..
Konsultationsskemaet
Forklaring til skema
Den uddannelsessøgende observeres udføre en
konsultation, direkte eller optaget. Skemaet
anvendes som et hjælpeværktøj til den feedback,
der følger umiddelbart efter observationen. Som
hjælp i vurderingen og feedback bruges VAS-skala
(Visuel Analog Skala). Endelig godkendelse af
kompetence sker ved struktureret vejledersamtale
(Skema A).
SKEMA
Tidsplan
 Møde mellem DSAM/FYAM/PLO og DR
december 2012
 Ny målbeskrivelse for I- og nye H-stillinger
pr. 1.8 2013?

similar documents