Ny bløggemaskin for villfisk

Report
Avslutningsseminar
"Automatisk fangstbehandling av hvitfisk på snurrevadfartøy"
Ny bløggemaskin for villfisk
Torsdag 21. august kl 14-17, Trondheim Spektrum Hall H
Frode Kjølås (SeaSide AS) og Bendik Toldnes (SINTEF Fiskeri og havbruk)
Teknologi for et bedre samfunn
1
Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Brukerkartlegging og aktuelle bløggemetoder
Konsepter for automatisk bløgging
Testing og evaluering av bløggemaskin
Oppsett av maskinsyn for bløgging av villfisk
Singulering og orientering av villfisk
Konklusjoner
Videreføring: BLØGGOMAT1
Snurrevad the Movie
Teknologi for et bedre samfunn
2
Brukerkartlegging og aktuelle bløggemetoder
•
Brukeraspekter på liten (<20m) og stor båt (>20 m)
•
Kartlegging av bløggemetoder på mottak
•
Evaluering av bløggemetoder på tokt
•
Evaluering av bløggemetoder på lab
Teknologi for et bedre samfunn
3
Konsepter for automatisk bløgging
Teknologi for et bedre samfunn
4
Testing og evaluering av bløggemaskin
•
•
•
Tokt med M/S Harhaug november 2012 (testrigg)
Laboratorietester juni 2013 (prototype1)
Feltforsøk på Myre og tokt med M/S Meløyfjord februar 2014 (prototype2)
Teknologi for et bedre samfunn
5
Oppsett av maskinsyn for bløgging av villfisk
Teknologi for et bedre samfunn
6
Singulering og orientering av villfisk
•
•
•
•
Fisken må være immobilisert på forhånd (elbedøver)
Fisken kan ikke ligge lagvis på båndet
Flyten av fisk inn i enheten må kunne reguleres (og gjerne også videre i prosessen)
Helhetlig tankegang (om mulig løse flere utfordringer i samme system)
•
På små fartøy, med lite tilgjengelig areal for ekstra utstyr, vil det i praksis være
vanskelig å få plass til en enhet for automatisk singulering og orientering. Dessuten
kan det trolig bli for dyrt og komplisert for fiskerne til at en slik investering vil
betraktes som hensiktsmessig.
•
På større fartøy må singulering og orientering være en integrert del av prosesslinjen
for elektrisk bedøving og bløgging. I og med at fisken fra bløggemaskinen er singulert
og retningsorientert kan dette eventuelt utnyttes i videre prosessering.
Teknologi for et bedre samfunn
7
Konklusjoner
Teknologi for et bedre samfunn
8
Videreføring: BLØGGOMAT1
Hovedmål:
En videreutviklet teknologiprototyp av eksisterende bløggeenhet som demonstrerer riktig
strupekutt med adaptiv og automatisk tilpasning til hver enkelt fisk – uavhengig av
størrelse og art (torsk, hyse og sei) slik at SeaSide kan ferdigstille produktet og den
automatiske bløggemaskina kan tas i bruk om bord på fiskebåtene.
Delmål:
Videreutviklet ny løsning ved bruk av maskinsyn som med belysnings- og kamerateknologi
sammen med intelligent dataprosessering sikrer riktig strupekutt
Gjennomført vellykkede tester under reelle forhold om bord på en fiskebåt med
representativt utvalg av råstoff.
Teknologi for et bedre samfunn
9
Snurrevad the Movie
Teknologi for et bedre samfunn
10

similar documents