Oppstart Ny Giv Strømsbu videregående skole

Report

Litt om Strømsbu Videregående skole
generelt

Internkursing av lærere i Ny Giv-metodikk

Organisering: hvordan og hvorfor

Hvor er vi i dag?
Hvem er vi?
 Internkursing
av lærere i
Ny Giv-metodikk
 Organisering:
hvorfor
hvordan og
Hvor er vi i dag?

similar documents