Ny strategi > Vilka tillgångar Sverige har

Report
STRATEGI
Sverigebilden i utlandet
NSU
Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet
Ny Strategi > Byggstenar
BYGGSTENAR
•
•
•
•
•
•
Vart vi vill nå
Hur vi får bäst effekt
Vilka tillgångar Sverige har
Hur vi ska arbeta tillsammans
Hur vi får ett enhetligt uttryck
Hur vi vet om vi lyckas
Ny strategi > Vart vi vill nå
Ny strategi > Vart vi vill nå
I en värld med stora utmaningar fungerar
Sveriges fria och öppna samhälle som
ett drivhus för innovation och
samskapande.
In a world with big challenges, Sweden’s
free and open society can boost
innovation and co-creation.
Foto: Melker Dahlstrand/imagebank.sweden.se
Ny strategi > Hur vi får bäst effekt
Foto: Melker Dahlstrand/imagebank.sweden.se
Ny strategi > Hur vi får bäst effekt > ”Connectors”
Spetsmålgrupp
För utvalda teman/
profilområden inom NSU.
Delvis gemensam
målgrupp för att sprida
kunskap, väcka
intresse och skapa
förtroende för Sverige
Varje NSU-organisations egen
uppsättning målgrupper utifrån sitt
eget främjaruppdrag och sina
specifika målsättningar.
Ny strategi > Vilka tillgångar Sverige har
Kärnvärde:
Öppenhet
Kärnvärde:
Kärnvärde:
Nytänkande
PROGRESSIV
Kärnvärde:
Omtänksamhet
Äkthet
Ny strategi > Vilka tillgångar Sverige har
Innovation
Omtänksamhet
Kreativitet
Äkthet
Omtänksamhet
Omtänksamhet
Äkthet
Hållbarhet
Samhälle
Omtänksamhet
Äkthet
Öppenhet
Nytänkande
Öppenhet
Nytänkande
Nytänkande
Öppenhet
Äkthet
Nytänkande
Öppenhet
Ny strategi > Vilka tillgångar Sverige har > Kreativitet
Case: kreativitet
Ny strategi – Vilka tillgångar Sverige har
- Kreativitet
Foto: Melker Dahlstrand/imagebank.sweden.se
Ny strategi > Vilka tillgångar Sverige
har > Kreativitet
Ny strategi > Vilka tillgångar Sverige har > Innovation
Case: Innovation
Ny strategi – Vilka tillgångar Sverige har
- Innovation
Ny strategi > Vilka tillgångar Sverige
har > Innovation
Foto: Ulf Lundin/imagebank.sweden.se
Ny strategi > Vilka tillgångar Sverige har > Samhälle
Case: Samhälle
Ny strategi – Vilka tillgångar Sverige har
- Samhälle
Foto: Kristin Lidel/imagebank.sweden.sel
Ny strategi > Vilka tillgångar Sverige
Ny strategi > Vilka tillgångar Sverige har > Hållbarhet
Case: Hållbarhet
Foto: Åke E:son Lindman/Newsdesk
Ny strategi > Vilka tillgångar Sverige
har > Hållbarhet
Ny strategi > Hur vi ska arbeta tillsammans
Foto: Lena Granefelt/imagebank.sweden.se
Ny strategi > Hur vi ska arbeta tillsammans > Lokalanpassa
Ny strategi > Hur vi får ett enhetligt uttryck
Ny strategi > Hur vi får ett enhetligt
uttryck
Foto: David/Nasdaq
Ny strategi > Hur vi får ett enhetligt uttryck > Centrala riktlinjer
Ny strategi > Hur vi får ett enhetligt uttryck > Modulsystem
Ny strategi > Hur vi vet om vi lyckas
Metastudien
Kartläggning av
befintlig kunskap
inom utvärdering av
PD
Identifiering av
metoder för
utvärdering av PD
Nästa steg?
Dialog om
lämpliga
metoder
Testa metoder
på pilotprojekt
Indikatorer för
gemensamma
insatser
Stöd i
uppföljning
och
utvärdering
NSU
Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet

similar documents