2. årgang Forældrepræsentation - Vonsild Skole

Report
Ny Skolereform
Sådan gør vi i Vonsild
www.vonsild-skole.kolding.dk
Skolereform 2014-2015
Tid til forandring
1. Velkomst
2. Ny skolereform - Myterne
3. Ny skolereform – virkeligheden: hvorfor og hvordan?
4. Det nye skole/hjemsamarbejde
5. Andet – spørgsmål og kommentarer
Kolding Kommune
Skolereform
Vi troede, at….
Myterne:
1) Eleverne får en laaaaaaaaang – meget længere skoledag
2) Eleverne kan hverken gå til sport, gå i SFO, have
fritidsarbejde eller tid til kammerater
3) Eleverne skal lave lektier på skolen og får ingen lektier for
hjemme
Ikke alt er sandt – se efterfølgende
Skolereform
hvorfor og hvordan ?
Hvorfor:
1) Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de
kan
2) Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold
til faglige resultater
3) Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet
gennem respekt for professionel viden og praksis
Hvordan:
1) En længere og mere varieret skoledag med mere og bedre
undervisning og læring
2) Dygtigere lærere, pædagoger og skoleledere
3) Få klare mål og regler
Skolereform
Hvad er nyt?
Understøttende
undervisning
Fag
Skolereform
Hvad er nyt?
Bestemt fra Folketinget:
Fag
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
+ 1 time dansk fra 4.-9. klasse
+ 1 time matematik fra 4.-9. klasse
Engelsk fra 1. klasse
Tysk fra 5. klasse – for alle
Håndværk og Design i stedet for sløjd og
håndarbejde (fra 2016)
Mere Natur/teknologi
Fra hjemkundskab til madkundskab
Afgangsprøver i idræt i 9. klasse (udtræk)
Alle fra 7.-9. skal have mindst 1 valgfag (I
Vonsild 1)
Klassens tid er væk
holddannelse, synlig læring
Skolereform
Hvad er nyt?
Understøttende
undervisning
Bevægelse
fra Folketinget:
• Alle skal bevæge sig hver dag svarende til 45 i
gennemsnit:
a) Idræt og idrætsdage
b) Bevægelses”bånd” i løbet af dagen
c) Bevægelse i undervisningen
Lektiehjælp
Studiecafé
fra Folketinget:
• Tilbud om frivillig lektiehjælp til alle:
 Skal ligge sidst på dagen
 Skal fra 0.-2. være i alt 2 timer om ugen
 Hvis man ikke vælger lektiehjælp, har man fri
Anden
understøttende
undervisning
fra Folketinget:
• Skal/kan understøtte den øvrige undervisning:
 Kan være fag – eller mere af de fag, man har
 Kan være anderledes undervisning – kurser i studie
 Kan handle om klassens sociale liv
 Kan være sexualuv., færdsel, morgensang, fordybelse
 Elevsamtaler
Skolereform
Ikke alt er nyt…..
Så vi skal da selvfølgelig holde fast i alt det gode, som…:








Lodret læsestart
Godmorgen Skole
Fagdage – nu som 3+3 el. 4+1+1
Motionsdage og Kroppen i skolen
Skolefesten – med skuespil for 5. klasse
Andre traditioner (jul, fastelavn, sommerferie)
Lejrskoler, skolerejser
Sidste skoledag for 9. klasse
…….og
skole
Vonsild Skole vil også fremover være byens bedste
0.-2. klasse
Indskolingen i bevægelse
• Børn der leger
bevæger sig..
• Børn der leger
træner sociale
kompetencer
• Børne der leger
træner at navigere i
sociale kontekster.
• De som ikke er i
gang: sætter MOVEIt patruljen efter
Kolding Kommune
Engelsk fra 1.klasse
• Nyt
• Lege, sange, sanglege,
sætninger, vendinger,
rim og remser, topics,
toungetwisters…
• Flere små intervaller
hver uge.
”Practise makes perfect”
• Må meget gerne øves
hjemme
Kolding Kommune
Lektier
• Vi tilstræber at mængden af lektier kan lave i
lektiecafeen
• MEN:
• 20 min daglig læsning hjemme.
• ”How are you doin?”
• Kig bøgerne igennem og tal med dit barn om
hvad det har lært. (Du følger med og barnet
får det lige igennem en gang til.)
• Brug gerne skolens abonementer til træning
sammen med dit barn.
Kolding Kommune
Skolereform 2014-2015
Tid til forandring
1. Velkomst
2. Ny skolereform - Myterne
3. Ny skolereform – virkeligheden: hvorfor og hvordan?
4. Det nye skole/hjemsamarbejde
5. Andet – spørgsmål og kommentarer
Kolding Kommune
Skolereform – det nye
skole/hjemsamarbejde
En enig skolebestyrelse og ledelse signalerer – også i
respekt for lærernes nye arbejdstider:
Forældremøder som nu
: 1 gang årligt - aften
Forældrearrangementer som nu: 1 gang årligt
Skole/hjemsamtaler :
Omfang som nu: op til 2 gange årligt
NYT: Afvikles inden 17 hen over hele skoleåret efter
bookingsystem: løbende, behovsstyret, forældre”valgt”
Løbende hverdagskontakt:
Lærere kan kontaktes via Intra – svarer inden for 2 arbejdsdage (max.
30 timer) – i arbejdstiden via intra eller opringning
Akut: opringning til skolens kontor 8-16: Akut-akut: Vagtnummer
Informationer:
Vi skærer ned på informationstsunamierne på generelle klasseinfo
Vi fastholder individuel info (AKT-henvisning mm.)
Kolding
Fortsat 1 grundig udformet elevplan – løbende opdatering
af Kommune
arbejdspunkter
SFO’en er stadig vigtig…
• Det handler om mere end pasning…
• Fællesskabet med andre i en friere form.
• Tid til samvær i en anden form
• Venskaber på tværs- med børn de ikke går i
klasse med
• Tid til leg og aktiviteter…også til fri leg
• Udvikle det ”hele barn” - forskellige
aktiviteter – vælge til og fra…
Kolding Kommune
Skolereform 2014-2015
Tid til forandring
1. Velkomst
2. Ny skolereform - Myterne
3. Ny skolereform – virkeligheden: hvorfor og hvordan?
4. Det nye skole/hjemsamarbejde
5. Andet – spørgsmål og kommentarer
Kolding Kommune

similar documents