Demokratier som overlevde

Report
Demokratier som
overlevde
Demokrati
= Folkestyre
Diktatur
= Maktkonsentrasjon hos den eller de styrende. Lite frihet hos borgerne
Enmannsdiktatur/enevelde: Makten er konsentrert hos en person
Hvordan mellomkrigstiden var en krisetid for
demokratiet
Etter 1VK fikk mange land i Europa demokratiske grunnlover
- Ytringsfrihet, trykkefrihet og religionsfrihet
- Politiske partier skulle få makten gjennom frie valg
Kun tolv land som holdt fast på demokratiet i mellomkrigstida – Se
oversikt s 80
Krakket i NY i 1929 gjorde det vanskelig for demokratiet å overleve
Ønske om en «sterk mann» som kunne «ordne opp»
Hvordan Franklin D Roosevelts politikk i USA gradvis bidro til at de
økonomiske forholdene ble bedre
1932: Presidentvalg i USA
Vinner: Franklin D Roosevelt (Demokratene)
Fikk USAs økonomi på rett vei
◦ Holdt bankene stengt i en uke
◦ Kun de solide fikk åpne igjen – skapte tillit
◦ Folk satte penger i banken – penger til å låne ut
◦ Ny aktivitet – arbeidsplasser ble skapt
Arbeidsplasser
◦ Bygging av damanlegg, flyplasser, veier
◦ Planting av ny skog
◦ Bygging av offentlige bygninger (sykehus, skoler, biblioteker)
◦ Musikere – Støtte til å starte orkester
◦ Kunstnere – utsmykningsoppdrag
◦ Lærere – undervise andre arbeidsløse
Lønn – Råd til å kjøpe mer
Landbruket
◦ Bønder – tjene penger
◦ Ikke for mye matvarer på markedet
◦ Jord ligge brakk – holde matprisene oppe
Tiltakene ble kalt NEW DEAL
= En ny giv, en ny start, en ny sjanse
En ny start for USA
Lysere tider i andre deler av verden og utover i 1930-åra
Hvordan arbeiderpartiet kom til makten i
Norge
1920- og 30-åra: Fire store partier i Norge
◦ Arbeiderpartiet
◦ Høyre
◦ Venstre
◦ Bondepartiet (Senterpartiet)
AP størst oppslutning, men ikke nok stemmer til å danne regjering
alene
De borgerlige partiene ville ikke styre sammen med AP
◦ AP hadde støttet revolusjonen i Russland
◦ AP ville kvitte seg med kongehuset
◦ AP hadde truet med å beslaglegge formuene til rikfolk
De borgerlige greide ikke å samarbeide
Svake regjeringer
Ofte regjeringsskifter i Norge i 1920- og 30-åra
1933: Stortingsvalg
◦ AP: «Hele folket i arbeid»
◦ AP gjorde et godt valg, men ikke rent flertall
1935: Dannet AP regjering sammen med Bondepartiet – Kriseforliket
Statsminister: Johan Nygaardsvold
http://nrk.no/skole/klippdetalj?topic=nrk:klipp/370895
http://nrk.no/skole/klippdetalj?topic=nrk:klipp/422242
AP styrte Norge i de neste 30 årene
Hvordan økonomien bedret seg også her
Politikken AP førte minnet mye om New Deal
◦ Økte bevilgninger
◦ Bygging av veier, jernbaner, kraftverk, boliger → Flere kom i arbeid
◦ Nye ordninger:
◦ Arbeidsdagen – 8 t
◦ Ferie med lønn (9 dager pr år)
◦ Alderstrygd
◦ Blinde, døve og funksjonshemmede fikk hjelp fra staten
◦ Arbeidsledige fikk støtte fra staten
◦ Støtte til å rydde ny jord
◦ Fiskere – statlige lån: bedre båter og fangstredskaper
Arbeiderene følte seg som en del av nasjonen
«Deres egne» som hadde makten
Begynte å feire 17. mai i slutten av 1930-åra
Var demokratiet i fare i Norge?
NEI
De største partiene var demokratiske
Småpartiene drømte om et annet samfunnssystem
◦ NKP – revolusjon og kommunisme etter mønster av Sovjetunionen
◦ NS – Vidkun Quisling, nazismen
→ Disse partiene fikk liten oppslutning

similar documents