PP Ny terminal Rådhusbrygge 4

Report
Ny terminal ved Rådhusbrygge 4
1
Ny terminal ved Rådhusbrygge 4
 Vedtak

Bystyret vedtok 13.06.2012 ny reguleringsplan som åpner for ny øybåtterminal ved
Rådhusbrygge 4
 Prosjektet omfatter





2
Ny flytebrygge med ramper utenfor Rådhusbrygge 4 som skal fungere i helårsdrift
Demonterbare køordnersystem og fundamenter til billettautomater på Rådhusbryggen
Nytt dekke på Rådhusbryggen med møblement og belysning
Skilt og skiltgalger til fergeterminalen
Tilrettelegging av landstrøm til Nesoddfergene, samt tilrettelegging av strøm til flytekai
Ny terminal ved Rådhusbrygge 4
- Foreløpig tegning, ny flytebrygge og køordnere
3
Ny terminal ved Rådhusbrygge 4

Flytebryggen skal ligge stabilt ved forskjellige designvannstander og designbelastning
• Normal vannstand: Middelvann år 2000 (MW2000, -0,29 HAV)
• Øvre design vannstand: høyeste astronomiske vannstand (HAT, +0,11 HAV)
• Nedre designvann. Laveste astronomiske vannstand (LAT-0,61 HAV).
• Midlere brukslast: 100 kg/m2
• Øvre brukslast: 200 kg/m2
• Nedre brukslast: 0 kg/m2


Flytebryggen skal ha en fribords høyde på 1,72 ved normal belastning.
Flytebryggen skal kunne brukes til eksisterende kai med to stk. landganger som må ha maks
stigning 1:20 innenfor normalvannstand og normalbelastning.
Landganger og flytebrygge utformes slik at landganger også kan benyttes ved ekstremvannstand,
men da med brattere stigningsforhold enn krav for universell utforming.

4
Ny terminal ved Rådhusbrygge 4
 Fremdriftsplan


Rammesøknad (byggeplan) sommer (2013)
Ferdigstillelse vår 2014
 Usikkerhetsmoment: Dispensasjon fra regulering grunnet universell utforming + tilgang til
entreprenører
 Prosjektorganisering

Samarbeid Oslo Havn (byggherre) og Ruter (initiativtaker)
 Utfordring

Sykkelparkering innenfor 200 meter

5
Bevaringsverdige områder + 25 meter fri kaifront
Ny terminal ved Rådhusbrygge 4
- skissetegning skiltgalge
6

similar documents