PP - Behandling NY

Report
Behandling
Tema i psykoedukation til unge i OPUS behandling
Program
• Velkommen
• OPUS behandling: Samtale med behandler, støtte,
psykoedukation, social færdighedstræning, inddragelse af
famlie og venner
Pause
• Medicinsk behandling
• Hvad man selv kan gøre?
• Hvordan har dagen været?
Psykoedukation for unge i OPUS-behandling
Behandling i OPUS
•
•
•
•
•
•
•
Hyppig kontakt til OPUS medarbejder
Medicin
Psykoedukation
Evt. socialfærdighedstræning
Samtaler sammen med OPUS medarbejder og
Familie/ven/kæreste/skole/arbejde
Evt. flerfamilie eller enkeltfamilie – tilbud.
Psykoedukation for unge i OPUS-behandling
Hvad kan jeg bruge OPUSmedarbejderen til:
•
•
•
•
•
At få viden om sygdommen
Fortælle om, hvordan jeg har det
At få støtte til at planlægge min hverdag
Snak om medicin
Få udleveret medicin
• Blive mere bevidst om egne tanker, handlinger og følelser
• At se problemfyldte situationer fra nye vinkler
Psykoedukation for unge i OPUS-behandling
Sociale problemer
• OPUS-behandleren kan hjælpe med at kontakte
sagsbehandler og kan deltage i møder omkring :
•
•
•
•
•
•
Økonomi
Bolig
Aktiviteter
Behov for daglig støtte
Fremtiden
Uddannelse og praktik
Psykoedukation for unge i OPUS-behandling
Hvor tit skal jeg mødes med OPUSbehandleren ?
• Varierer i forhold til hvor du er i din behandling
• I starten tit – hver uge – senere mere sjældent
• Enten kontoret eller hjemmebesøg
• Mødes igennem 2 år
Psykoedukation for unge i OPUS-behandling
Anden behandling - SFT
• SFT – Mange unge med psykose har svært ved at være
afslappet i kontakt med andre
• I SFT læres noget om krops – og talesprog og meget om
hvordan en samtale føres
• SFT foregår enten i gruppe eller individuelt
• Man får øget selvtillid, bliver en bedre problemløser og holder
bedre på sine rettigheder.
Psykoedukation for unge i OPUS-behandling
PAUSE
Psykoedukation for unge i OPUS-behandling
Tanker om medicin
• Hvilke fordele er der?
• Hvilke ulemper?
• Kan jeg tåle medicinen?
• Hvor længe skal jeg tage den?
• Kan man se på mig, at jeg tager medicin ?
Psykoedukation for unge i OPUS-behandling
Medicin mod psykose
• Medicin mod psykose virker stort set ens, uanset præparat
• Medicinen virker mod hallucinationer, vrangforestillinger
og forstyrrelser af tankegangen
Psykoedukation for unge i OPUS-behandling
Medicin mod psykose
• I visse tilfælde også mod negative symptomer
• Medicinen virker også beroligende /dæmper angst
• Medicinen virker på nervecellerne
Psykoedukation for unge i OPUS-behandling
Medicin mod psykose
• Medicinen blokerer syntesen af dopamin mellem
nerveenderne, (dopamin er forøget under psykose)
• Det bevirker, at det kaos eller overstimulering, der foregår
under en psykose, dæmpes
Psykoedukation for unge i OPUS-behandling
Hvordan virker medicinen?
• Det påvirker signalstoffer
mellem nervecellerne
• Blokering af dopamin
(D2) receptor
Psykoedukation for unge i OPUS-behandling
Medicin mod psykose
• I forbindelse med psykose, bliver man mere modtagelig for
stimuli; ens ”filter” mere gennemhullet til man føler sig
oversvømmet af indtryk
• Medicinen danner på en vis måde et filter, der tillader
nogle, men ikke alle sanseindtryk at passere
Psykoedukation for unge i OPUS-behandling
Medicin mod psykose
• I den akutte fase oplever 90% at de psykotiske symptomer
aftager, når man har taget medicin gennem 6 uger
Psykoedukation for unge i OPUS-behandling
Psykoedukation for unge i OPUS-behandling
Psykoedukation for unge i OPUS-behandling
Psykoedukation for unge i OPUS-behandling
Bivirkninger
• Normalt får man kun én slags anti-psykotisk medicin ad
gangen. For at afgøre, om medicinen virker, skal man
tage den gennem 6-8 uger
• I starten optræder ofte bivirkninger som træthed, evt. uro
i benene
Psykoedukation for unge i OPUS-behandling
Bivirkninger
• Man skal have taget blodprøver inden behandlingen for at
sikre at man kan tåle behandlingen
• Vægtøgning, forhøjelse af fedtstoffer, glukose eller hormon i
blodet, rastløshed/uro, træthed, seksuelle bivirkninger
Psykoedukation for unge i OPUS-behandling
Fysiske undersøgelser
• For at undersøge om man er fysisk rask og tjekke, at
medicinen ikke påvirker blodsukkeret eller hormon, får man
taget blodprøver undervejs
• Ligeledes bliver vægt/højde, blodtryk og taljemål kontrolleret
• Vigtigt at du lægger mærke til ændringer i din krop og
fortæller din OPUS behandler om det.
Psykoedukation for unge i OPUS-behandling
Hvor længe skal man tage medicin?
• Anbefalingen er, at man tager medicin et par år efter
psykosen, afhængigt af varigheden af psykosen
• Hvis det går godt, kan langsom nedtrapning over mindst 1
år forsøges
Psykoedukation for unge i OPUS-behandling
Hvor længe skal man tage medicin?
• Hvis der har været flere psykotiske episoder, fortsætter man
i mindst 5 år efter sidste episode og derefter nedtrapning
• Altid give mindst mulige effektive dosis medicin
Psykoedukation for unge i OPUS-behandling
Andre slags medicin
• Antidepressiv medicin virker mod depression (tristhed,
mangel på lyst og energi, selvmordstanker…)
• Depression kan optræde før, under og efter en psykose
• Stemningsstabiliserende medicin formindsker stærke
følelsesmæssige udsving og humørsvingninger
• Her bruges ofte visse typer antiepileptisk medicin eller litium
Psykoedukation for unge i OPUS-behandling
Andre slags medicin
Angstdæmpende medicin beroliger og virker søvndyssende
• Her findes både afhængighedsskabende midler
(benzodiazepiner) og ikke-afhængighedsskabende
• Afhængighedsskabende midler bør kun bruges i korte
afgrænsede perioder
Psykoedukation for unge i OPUS-behandling
Hvordan får jeg medicinen?
• Den antipsykotiske medicin er gratis for patienter med
skizofreni
• Udleveres af primærbehandler eller en sygeplejerske
Psykoedukation for unge i OPUS-behandling
Hvordan får jeg medicinen?
• Den øvrige medicin - og den antipsykotiske - kan man få
tilskud til
• Tal med lægen og derefter socialforvaltningen, der kan
bevillige tilskud
Psykoedukation for unge i OPUS-behandling
Hvordan huske at tage medicinen?
• Det er umuligt at vurdere, hvordan medicinen virker, hvis
den tages uregelmæssigt
• Derfor er det rigtig godt at have nogle faste rutiner, så man
husker medicinen – fx en medicinæske
Psykoedukation for unge i OPUS-behandling
Hvad kan man selv gøre?
Undgå:
• Alkohol
• Stoffer
• Isolation
Mestring:
•
•
•
•
Passe behandlingen
At arbejde for at finde måder, der hjælper
Relationsbehandling:
Opbygge tillid til at tale med sin behandler om angsten og
bekymringerne.
Psykoedukation for unge i OPUS-behandling
Tak for i dag
Hvad har været brugbart i dag?
Har I lyst til at komme næste gang?
Udfyld venligst evalueringsskema
Psykoedukation for unge i OPUS-behandling

similar documents