Luka Lazovic - Srpski u Matematičkoj gimnaziji

Report
Andrijan Kondić 8b
Luka Lazović 8b
Dana, 3. marta 2014. godine Matematička gimnazija je dobila Rešenje
Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja o verifikaciji Matematičke
gimnazije za ostvarivanje nastavnog plana i programa za učenike sedmog i
osmog razreda osnovnog obrazovanja i vaspitanja obdarene za matematiku.
(preuzeto sa zvaničnog sajta Matematičke gimnazije http://mg.edu.rs/)
Ukoliko voliš matematiku, fiziku ili
informatiku, ovo je pravo mesto za
tebe!
Upoznaćeš se,
učićeš i
družićeš se
sa vršnjacima sličnih
interesovanja
Pohađaćeš raznovrsne časove, od
klasičnih do savremenih, imaćeš
zanimljive laboratorijske vežbe iz ...
fizike
hemije
...kompjuterima opremljene učionice
odeljenja od 25 učenika
...
Nastavnici će se truditi da kod tebe:
 razviju aktivan odnos prema znanju,
 da povezuješ različite predmete i sadržaje,
 da kritički razmišljaš i razvijaš kreativni duh,
 ...
Svako će prema tebi da se odnosi kao prema mladom, vrednom i
talentovanom đaku!
Aktivni smo u raznim sportovima:
• fudbal
• košarka
•odbojka
Ići ćete u pozorišta i bioskope.
Posećivaćete razna zanimljiva
mesta, izložbe i muzeje...
Slaganje Rubikove kocke je veoma popularno u
Matematičkoj gimnaziji.
Često se održavaju takmičenja.
Igranje šaha je takođe popularno
Posete medijateci
Biblioteci ...
Osvajaćete mnoge nagrade,
medalje i pohvale …
Družićete se na ekskurzijama, raznim
takmičenjima, upoznavaćete vršnjake
sličnih interesovanja iz drugih
zemalja ...
Matematička gimnazija ne bi bila to što jeste
bez njenih profesora.
Matematička gimnazija je škola od posebnog
nacionalnog značaja i zbog toga morate da se
potrudite da se upišete u nju.
Dobijanje poena:
• Prijemni ispit (najviše 80 poena)
• Takmičenja (20 poena nagrada na gradskom
takmičenju ili 40 poena nagrada na državnom
takmičenju)
• Uspeh iz škole (najviše 20 poena za opšti uspeh i
ocenu iz matematike u 5. i 6. razredu)
Zbirka zadataka sa primerima prijemnih ispita za
upis u VII razred Matematičke gimnazije

similar documents