Ny struktur i Møllehøj

Report
Ny struktur i Møllehøj
Pr. 16. april 2012
Ved ny Dagtilbudsleder i Møllehøj
Tanja Blankholm
Hvem er jeg?
• Tanja
• 35 år
• Bosiddende på Stevns -er gift og har to piger på
henholdsvis 7 og 15 år
• Jeg har været uddannet Pædagog i 9 år
• Været dagtilbudsleder i 2 ½ år i Vestergården i Ejby
• Kender Møllehøj gennem vores ledelsesteams, vores
pædagogiske dage, LMU møder m.m.
• Har været så heldig at have været 6 uger i Møllehøj i
efteråret, da Connie og jeg ”jobswobbede”
• Og er nu så heldig at blive ”fastboende” her i Møllehøj
Hvorfor ny struktur
• Der er faldende børnetal i Køge kommune og
det rammer desværre også i Borup og det vil
kunne mærkes i de kommende år
• Den nyeste forskning inden for det pædagogiske felt
viser, at børnenes sociale og sproglige udvikling i højere
grad profiterer af en struktur der giver mulighed for
dialog/samspil mellem det enkelte barn og en kendt,
velforberedt, uforstyrret voksen.
• Det giver traditionel struktur ikke mulighed for i
samme grad som den nye struktur
• Ovenstående gælder særligt for vuggestue børnene,
men vi drager direkte paralleller til børnehave
børnenes udvikling og behov for uforstyrrethed
• Vi har derfor valgt en model hvor alle børn er
tilknyttet en fast voksen
• I vuggestuen ca. 4 børn pr. voksen
• I børnehaven ca. 8 børn pr. voksen (de små lidt
færre, de store lidt flere)
• Alle medarbejdere har en eller to team
kolleger som de kan sparre med, tage på tur
med osv.
”Møllehøj –Det er vuggestuen”
• På den måde kan vi sætte fokus på kvaliteten
og uforstyrretheden i det pædagogiske
arbejde og målrette aktiviterne til de rigtige
aldersgrupper
• Vi har valgt en struktur hvor alle vuggestue
børnene er i det gamle hus 2. (nyt navn bliver
”Vuggestuen”) og alle børnehavebørnene er i
det gamle hus 1 (nyt navn bliver
”Børnehaven”)
Vuggestuen (0 -2,10)
• I vuggestuen vil børnene fortsat være tilknyttet en gruppe
med tre voksne, men de voksne tager særligt ansvar for
deres egne børn og skal i løbet af dagen nå at arbejde alene
med dem.
• Der vil i den nye struktur være 3 aldersblandede
vuggestuegrupper, med teams på tværs, der arbejder
målrettet efter børnenes alder
• Der vil bliver sat en oversigtstavle op på et centralt sted, så I
kan følge med i projekter, grupperne m.m.
• Hvordan dagligdagen præcist vil forme sig i vuggestuen er
noget jeg aftaler hen ad vejen med medarbejderne, da
vuggestue er ganske nyt for mig og der ligeledes bliver nye
medarbejdere i vuggestuen.
Dagplejen
• Dagplejens legestue flytter ind på ”Trianglen” i
maj måned og kommer til at dele legeplads og
fællesrum med vuggestuen.
• Vi forudser et spændende og lærerigt
samarbejde for begge grupper 
Vuggestuen
•
De stores
Team
•
•
• Spilopperne Hanne
•
• Klarinetten Cindie
•
• Krudtuglerne Line
De mellemstes
Team
De mindstes
Team
Jessie
Alicia
Hatin
Kari
Britta
Ann
Spillopperne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hanne
Sebastian Elsnab
William Madsen
Victor Printzlau
Silas Pedersen
Jessie
Josephine Jensen
Ida Kofoed-Berg
Asta Kappel
Emil Glentemose
•
•
•
•
•
Alicia
Lucas Caldera Olsen
Maja Petrowski
Benedict Mørch
Thea Stensgaard
Krudtuglerne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Line
Mahdy Jammal
Silja Thomsen
Clara Nielsen
Aysha Yousofi
Britta
Eske Thrane
Nichlas Ingemann Larse
Asger Dansager
Ronya Olsen
•
•
•
•
•
Ann
Jacob Lyng
Theo Thornkvist
Sebastian Hørup
William Graf Larsen
Klarinetten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Cindie
Anna Calvo
Tristan Rasmussen
Alicia Jensen
Emma Graf Nielsen
Sandra
Emmely Hansen
Jeppe Mailund
Topper Lohse
Ludvig Koch
•
•
•
•
•
Kari
Celicha Johansen
Victor Calvo
Oskar Villumsen
Malou Sølvquist
Børnehaven (2,10-6 år)
• Samtidig med, at vi starter ny struktur har vi valgt
at bryde med den traditionelle stueopdeling
• Vi inddrager alle rum i ”Børnehaven” og gør dem
til funktionsrum. Der bliver et dramarum, et
værksted, et legerum, et læserum, et motorik
rum, et naturværksted, et konstruktionsrum, en
gårdhave og et ”uderum”
• Alle børn er som sagt tilknyttet en voksen og
gruppen bruger de forskellige funktionsrum efter
en fastlagt turnus
Vi har sat rammen
• Vi har lavet den overordnede ramme for den
nye struktur, men der er mange ting der skal
prøves af og justeres ind hen ad vejen.
• Ny ledelse
• Nye medarbejder konstellationer
• Nye børnegrupper
• Nye lokaler
Oversigtstavle m. billeder
Værksted/ Legerum/
Dramarum Læserum
Konstrukti
onsrum/
Natur
Gårdhave/ Uderum
Salen
Susanne:
Zada,
Laura, Doha,
Freja,
Bertil,
Jeanette:
Cecilie, Laura
T, Anna T,
Mathias,
Jacob,
Valdemar H
Charlotte:
Oliver, Alberte,
Andreas,
Sebastian P,
luna,
Valdemar,
Julie, Marie,
Freja,
Josephine
Connie:
Ahmad,
Magnus,
Simon,
Amanda, Birk,
Anton, Laurits,
Noah, Elvira og
David
Lis:
William, Silke
K, Kevin,
Esben, Villas,
Isabella,
Zakarias
Lise-lotte:
Louise, Sophia,
Marco, Kaya,
Ava, Joakim
Kirsten:
Jeppe, Lærke,
Anne,
Michelle
Robin, Mads,
Norah, Anika,
Asger,
Sebastian,
Marcus, Janus
Hayfa:
Lærke,
Benedikte,
Mille,
Nicoline,
Sander,
Mirjam. Jeppe
Charlotte og Kirsten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Oliver Blak Pedersen
Alberte Holm
Andreas Jørgensen
Sebastian Petersen
Luna Nielsen
Valdemar Kjær
Julie Thastum Fjordbak
Marie Thastum Fjordbak
Freja Kloster
Josephine Gissum
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Jeppe Høst Sjøbech
Lærke Amstrup Larsen
Anna Sofie Hansen
Michelle Jensen
Robin Ihler
Mads Christensen
Norah Prinzlau
Anika Eggers
Asger Sørensen
Sebastian Steffensen
Marcus Sambleben
Janus Joensen
Connie og Hayfa
•
•
•
•
•
•
•
•
Elvira Marie Fajmer Koch
David Jensen
Ahmad Bonian
Magnus Daniel Hansen
Simon Lyng
Birk Bjørnholt
Amanda Petrowski
Anton Honoré
•
•
•
•
•
Lærke Svane
Benedicte Rose Dencker
Nathalie Larsen
Mille Christensen
Nicoline Tillebæk
Elmholdt
• Mirjam Mørch
• Lars Veenhuis
• Zakarias Gissum
Susanne og Lis
•
•
•
•
•
•
•
Laurits Dansager
Noah Elmbirk
Zada Seria
Laura Vahlgren Thrano
Doha Bonian
Freja Jensen
Bertil Madsen
•
•
•
•
•
•
•
William Jay Drevsholt
Silke Kristensen
Sander Villumsen
Kevin Gundahl
Esben Rudolph Bergh
Villads Nielsen
Isabella Stenbæk
Egelund
Lise-Lotte og Jeanette
• Louise Bockelmann
Bjældager
• Sophie Søe
• Marco Hassan
• Kaya Joldersma
• Ava Bech
• Joakim Kloster
•
•
•
•
•
•
•
Cecilie Bonde Sørense
Laura Hylleberg Thy
Anna Hylleberg Thy
Mathias Bjerre
Jakob Møller
Valdemar Hansen
Caroline Naja Grønkjær
Respekt for uforstyrret børnetid
• Det er vigtigt at gruppetiden og at tiden med børnene i
det hele taget respekteres
• Derfor vil der fremover være en mobiltelefon som I kan
smsé til hvis jeres børn er syge, holder fri, tager med
andre hjem el. lign. Vi tjekker mobilen kl. 9 og kl. 14.
• I skal i børnehaven derfor selv krydse jeres barn ind på
”afkrydseren”, og skrive evt. beskeder. (det er stadig
meget vigtigt, at finde en voksen at sige godmorgen og
farvel til). På denne måde behøver der ikke at gå en
voksen fra aktiviteten
• Jeres børn skal være her senest kl 9. så vi kan nå at
spise frugt før vi går i grupper kl 9.30
Dagligdagen (Vejledende)
• Kl. 6.00 – 7.15
• Kl. 7.15 – 9.00
•
•
•
•
•
Kl. 9.00 - 9.30
Kl. 9.30 – 11.30
Kl.11.30- 14.30
Kl.14.30-15.00
Kl.15.00-16.30
• 16.30 – 17.30
Morgenmad i Vuggestuen for alle.
(hvis man går i Børnehaven skal man
først gå derover og sætte sine ting)
Vi åbner børnehaven og
funktionsrummene åbnes, og der sættes
aktiviteter i gang,
efterhånden som der møder voksne ind i
Børnehaven
frugt cafe i allrummet
gruppetid og frokost i gruppen
Sovebørn og legeplads
frugt cafe
Vi bruger grupperummene og sætter
aktiviteter i gang der passer til antal af børn og
voksne
Vi er i vuggestuen og hygger med de sidste børn
Reklame 
• Lørdag d. 14 april har vi arbejdslørdag i
Møllehøj.
• Der kommer en invitation ud snarest muligt
• Vi skal flytte rundt og gøre klar til ny struktur
på jeres børns stuer.
• Så sæt endelig dagen af og kom og hjælp os og
jeres børn med at få en rigtig god start på den
nye struktur
Spørgsmål?
• [email protected]
Børnehavens team og deres
ansvarsområder
•
•
•
•
•
•
•
•
Susanne
Lis
Værksted
Noderne
Drama, dukketeater, udklædning, teater Soverummet
Hayfa
Connie
Krop og bevægelse
Gårdhave med urter
Salen
vug. legeplads
Kirsten
Charlotte
Natur
Konstruktionsrum
P –stue
Musikanterne
•
• Jeanette
Aktivitetsrum (CD, spil, bøger, bogst)
Værksted
• Lise-Lotte
Legerum (dukker, køkken, biler)
Trommer

similar documents