Presentasjon fra statsrådsbesøk 11. juni 2014

Report
Ny grunnbok
Besøk av statsråd Sanner 11. juni 2014
E-tinglysing
Ny Grunnbok
Løsningsskisse Ny Grunnbok
Ny
Grunnbok
GB Modell
EDR
Ny
Grunnbok
API Modell
Regina
Endringslogg
Ny
Grunnbok
Regina
Fast
Eiendom
Regina
Borett
Regina
Borett
Regina
Fast
Eiendom
Alt på ett sted
Samordnet eiendomsinformasjon
•
•
•
•
Oppslag fra kart, adresse, Gnr & Bnr
Oversikt over eiendommen matrikkelgrenser
Direkte oppslag i grunnboken - hjemmel
og heftelser
Direkte link til bestilling av bekreftet
grunnboksutskrift
Fordelene:
• Raskere oppslag – adresse
• Helhetlig oversikt over eiendommen
Åpent og tilgjengelig –
begrenset tilgang
Seeiendom.no
Første milepæl nådd!
E-tinglysing - systemarkitektur
Registreringsmotor
Fakturering
Signering
Rapporter
Tinglysingsmotor
Web Service
APIer
Portalløsning
Inndata
eksterne
registre
Domenemodell og tjenester
Endringsmanager
Grunnbok
Enhetsregisteret
Folkeregisteret
Matrikkelen
Saksflytskisse tinglysingsmotor v.1.
Lov og
forskriftsendringer
•
Største risiko!
•
Uten endringer vil ikke
prosjektets mål bli nådd!
•
Prop. 53 L fremmet uten alle
nødvendige endringer!
•
Arbeidsgruppe iverksatt,
men…..
Trenger endringer i
tvangsfullbyrdelsesloven!
§ 7-2 og § 11-2

similar documents