Ny MRR 2008

Report
Masterstudiet i Regnskap og Revisjon
MRR
Programdirektør MRR
Professor Aasmund Eilifsen
[email protected]
Hvorfor MRR?
• På MRR får du landets ledende kompetanse i regnskap og revisjon, en tung
og bred bedriftsøkonomisk kompetanse og en unik kompetanse i relevante
deler av jussen
• Nivået og bredden på kunnskapen og evnen til å integrere og bruke
kunnskapen gjør at kandidatene fra MRR er blant de mest attraktive i
arbeidsmarkedet og har stor fleksibilitet i karrierevalget
– Karriere innenfor revisjon (statsautorisert revisor), rådgivning og konsulent,
controller, finansanalytiker, lederrolle i økonomi- og finansfunksjonen, i
advokatfirma, ……….
• Revisjons- og konsulentselskapene er blant de mest populære i studentenes
karrierevalg og disse selskapene ansetter svært mange av dere
• Kompetanseoppbygging, kvalifiserende arbeidserfaring og
fleksibilitet i videre karriere preger karrieren i disse selskapene
Den desidert mest vanlige
førstejobben for en master
NHH; over 50 % valgte
revisjonsselskapene i 2009!
Struktur og opptak MRR
FAGLIG PROGRESJON
3. og 4. semester
Profesjonsdelen
60 studiepoeng
Fullført MØA
2. semester
Overgang fra
MØA
etter 1/2 år
eller 1 år
Selvstendig arbeid i bedriftsøkonomi
1. semester
Masterkurs i bedriftsøkonomi
Bachelor
30 studiepoeng
30 studiepoeng
Struktur og opptak MRR
MRR
2 år, 2½ år eller
3 år samlet
3. - 4. semester
Profesjonsdelen
med profesjonseksamen
2. semester
MØA
3. - 4.
semester
2. semester
Selvstendig arbeid i bedriftsøkonomi
1. semester
Masterkurs i bedriftsøkonomi
Bachelor
1. semester
Opptak MRR
• Alle søkere med bachelorgrad fra NHH er kvalifisert for opptak i to-årig MRR
• ½ år på MØA og oppstart i annet semester i MRR
– Oppfylt kurskravene i første semester i MRR eller tilsvarende
• 1 år på MØA og oppstart i profesjonsdelen (siste året MRR)
– Minst 45 av 60 studiepoeng innenfor fagområdene regnskap, revisjon, finansiell økonomi eller
økonomisk styring, hvorav minst 15 studiepoeng innen regnskap eller revisjon
– Kvalifiserende masterkurs innenfor regnskap eller revisjon:
o BUS402 Finansregnskap
o BUS424 Strategisk regnskapsanalyse
o BUS425 Bedriftsverdsettelse og strategisk regnskapsanalyse
o BUS426N/E Revisjon /Auditing
BUS 402 Finansregnskap
o BUS440 Regnskapsanalyse og verdsettelse
BUS 426 Revisjon og
kurs i Verdsettelse
Kurs med tilsvarende faglig innhold vil også kvalifisere
uansett fornuftige valg!
• Søkere med fullført MØA og oppstart i profesjonsdelen (siste året MRR)
– Relevant mastergrad skal innholde minst 60 studiepoeng samlet i kurs og selvstendig arbeid
innenfor fagområdene regnskap, revisjon, finansiell økonomi eller økonomisk styring,
hvorav minst 15 studiepoeng skal være innenfor regnskap eller revisjon (jf. over).
• Ved oppstart i profesjonsdelen (siste året MRR) stilles det krav for alle om forkunnskaper i skatterett på minst 6
studiepoeng og i juss på minst 6 studiepoeng med hovedvekt på avtalerett og kjøpsrett. Ved behov arrangerer NHH
forprøver i august.
Se mer om MRR: http://www.nhh.no/no/studietilbud/master-i-regnskap-og-revisjon/innholdet-i-mrr-studiet.aspx
Studieadministrasjonen: [email protected]
Faglig profil MRR
1.
ÅR
P
R
O
F
E
S
J
O
N
S
D
E
L
Dybde og bredde
i
bedriftsøkonomi
•
•
•
•
Regnskap
Revisjon
Verdsettelse
Juss
• Foretaksrett
• Skatt og avgift
Teori og
konseptuell
tilnærming
Profesjonsutøvelse
Regulering
Se Studieplan for MRR
http://www.nhh.no/Default.aspx?ID=2791&Studie=
MRR08
Oversikt over kurs MRR
1. Semester
MASTERKURS
2. Semester
SELVSTENDIG
ARBEID
3. og 4. Semester
PROFESJONSDELEN
MRR411/BUS 426N
Revisjon (7,5 sp)
MRRREV Revisjon
(10 sp)
MRR441 Revisjon
(20 sp)
MRR412/BUS 402
Regnskap (7,5 sp)
MRRREG Regnskap
(10 sp)
MRR442 Regnskap
(14 sp)
MRR413/BUS 440
Regnskapsanalyse og
verdsettelse (7,5 sp)
MRRRAV Regnskapsanalyse og verdsettelse
(10/20 sp)
MRR443 Verdsettelse
(6 sp)
MRR414 Finans
(7,5 sp)
MRR436 Foretaksrett
(10 sp)
MRR415/BUS 401
Strategiske
lønnsomhetsanalyser og
prising (7,5 sp)
MRR437 Skatt og avgift
(10 sp)
Ta 4 kurs
Skriv 2/3 arbeider
Ta alle kurs.
Profil MRR
Fagmiljø
• Basis i NHHs fagstab og kompetanse
– Et aktivt forsknings- og fagmiljø
– Sterke profesjonsrelasjoner
– Unikt supplement av ekstern
spisskompetanse
– Andre universiteter
– Profesjonen
Læringsmiljø
• Eksklusivitet og fasiliteter
• Egenutviklede læremidler
• Kollokvier
• Aktivt studentmiljø
European Commission (2010):
GREEN PAPER
Audit Policy: Lessons from the Crisis
Første år MRR
MRR411 (BUS426N) Revisjon (7,5sp)
Aasmund Eilifsen, professor, IRRR
Aasmund Eilifsen, programdirektør MRR, professor, IRRR
Jonas Gaudernack, direktør PwC, PhD, førsteamanuensis II
IRRR, statsautorisert revisor
Roger Kjelløkken, direktør PwC, statsautorisert revisor
MRR412 (BUS402) Regnskap (7,5sp)
Atle Johnsen, professor IRRR
MRRREV Selvstendig arbeid Revisjon (10sp)
Aasmund Eilifsen, professor IRRR
Anfinn Fardal, partner KPMG, statsautorisert revisor
Jonas Gaudernack, direktør PwC, statsautorisert revisor, PhD,
førsteamanuensis II NHH
Gunnar Holm Ringen, partner PwC, MRR, advokat
Roger Kjelløkken, direktør PwC, statsautorisert revisor
Elisabet Ekberg, partner KPMG, statsautorisert revisor
MRR414 Finans (7,5sp)
Øystein Gjerde, professor, Institutt for
foretaksøkonomi
MRRREG Selvstendig arbeid Regnskap (10sp)
Atle Johnsen, professor, IRRR
Lars Inge Pettersen, partner KPMG, statsautorisert revisor,
amanuensis II NHH
Anne-Cathrine Bernhoft, faglig rådgiver, Ernst & Young,
statsautorisert revisor
Ståle Christensen, partner KPMG, statsautorisert revisor,
amanuensis II NHH
Signe Moen, partner og fagdirektør PwC, statsautorisert revisor
Siri Christine Rosenblad, senior manager fag Deloitte,
statsautorisert revisor
Sondre Aannø, senior manager fag Deloitte, statsautorisert
revisor
MRR415 (BUS401) Strategiske lønnsomhetsanalyser
og prising (7,5sp)
Trond Bjørnenak , professor IRRR
Kenneth Fjell, førsteamanuensis IRRR
Kari Nyland, professor Trondheim Økonomiske
Høgskole/Høgskolen i Sør-Trøndelag, førsteamanuensis II
IRRR
MRRRAV Selvstendig arbeid Regnskapsnalyse og
verdsettelse (10/20sp)
Frøystein Gjesdal professor IRRR
Gunnar A. Dahl, partner DHT Corporate Services, seniorforeleser
IRRR, statsautorisert revisor
Kjell Henry Knivsflå, IRRR
Trond Døskeland, , Institutt for foretaksøkonomi
MRR413 (BUS440) Regnskapsanalyse og verdsettelse
(7,5sp)
Frøystein Gjesdal professor IRRR
Gunnar A. Dahl, partner DHT Corporate Services,
seniorforeleser IRRR, statsautorisert revisor
Profesjonsdelen
MRR441 Revisjon (20 sp)
Aasmund Eilifsen, professor, IRRR
Anne Merethe Bellamy, avdelingsdirektør, Finanstilsynet
Jonas Gaudernack, direktør PwC, PhD, førsteamanuensis II
IRRR, statsautorisert revisor
Erik Hirsch, advokat, partner Wiersholm, Mellbye & Bech
Advokatfirma, cand.jur.
Roger Kjelløkken, direktør PwC, statsautorisert revisor
William F. Messier Jr., professor, University of Nevada, Las
Vegas, professor II IRRR, CPA
Thomas E. McKee, professor, Medical University of South
Carolina, professor II IRRR, CPA
Kevin McCloskey, partner Deloitte
Terje Nagell, partner og direktør fag Deloitte, seniorforeleser
IRRR, statsautorisert revisor
Lars Jacob Tynes Pedersen. PhD, post-doc., IRRR
Henning Alme Siebke, rådgiver, Den norske Revisorforening,
cand.jur.
Iris Stuart, professor, IRRR, CPA
MRR442 Regnskap (14 sp)
Atle Johnsen, professor IRRR
Steinar Sars Kvifte, partner og fagdirektør regnskap Ernst &
Young, statsautorisert revisor, førsteamanuensis II IRRR
Erik Mamelund, partner og administrerende direktør Ernst &
Young, statsautorisert revisor
Trond Tømta, partner og fagsjef PricewaterhouseCoopers,
statsautorisert revisor
MRR443 Verdsettelse (6sp)
Frøystein Gjesdal professor IRRR
Gunnar A. Dahl, partner DHT Corporate Services, seniorforeleser
IRRR, statsautorisert revisor
Lars Fallan, professor Trondheim Økonomiske
Høgskole/Høgskolen i Sør-Trøndelag, professor II IRRR.
Frøystein Gjesdal, professor IRRR
Thore Johnsen, professor Insitutt for Foretaksøkonomi
MRR436 Foretaksrett (10 sp)
Ole A. Baalsrud, advokat, cand. jur., universitetslektor
IRRR
Tore Bråthen, professor Handelshøyskolen BI, dr. juris
Johan Giertsen, professor Universitetet i Bergen, professor II
NHH, dr. juris
Hugo Matre, amanuensis Universitetet i Bergen
André Michaelsen, advokat, Arntzen de Besche Advokatfirma AS,
cand. jur.
MRR437 Skatt og avgift (10 sp)
Ole A. Baalsrud, advokat, cand. jur., universitetslektor
IRRR
Trond-Erik Andersen, partner i Simonsen Advokatfirma DA
Petter Hartz-Hanssen, partner i Advokatfirmaet Harboe & Co.
AS, seniorforeleser IRRR
Harald Hauge, partner i Advokatfirmaet Harboe & Co. AS, PhD,
førsteamanuensis II IRRR
Frederik Zimmer, professor, Universitetet i Oslo, dr. juris,
professor II IRRR
Takk for meg og
lykke til videre!

similar documents