Roskilde Bibliotek Ny indretning

Report
Grundlæggende introduktion til projektarbejde
Roskilde Bibliotekerne
Grundlæggende introduktion til
projektarbejde
Anne Kathrine Skibelund
3. Juni 2014
[email protected]
Projektstjernen
•
•
•
•
•
•
•
• .
•
Projektets rammer
• Mål betegner forventningerne til projektet i form af krav eller
ønsker til projektets resultat- og effektmål. Kort sagt HVAD
skal der komme ud af projektet?
• Kvalitet betegner kvaliteten af den løsning eller det produkt,
som projektet måtte have som resultatmål. Kort sagt HVOR
GODT skal resultatet være?
• Tid betegner den tidsmæssige ramme, inden for hvil- ken
projektet skal gennemføres. Kort sagt HVOR LÆNGE må
projektet være om at skabe resultatet?
• Økonomi betegner den økonomiske ramme, indenfor hvilken
projektet skal gennemføres
Elevatortalen
• En elevatortale hjælper dig med at gøre dit fokus tydeligt
for andre,
fordi en god elevatortale er:
• •Præcis, kort og interessant.
• En elevatortale er et udtryk for en tale, som du kan nå at
holde på den tid, det tager at køre med en elevator.
• Ideen bag at forberede en elevatortale er, at du altid er
forberedt på at fortælle om det, du brænder for
Indhold i elevatortalen
• Fortæl hvem du er
• Fortæl hvem du henvender dig til, hvem din
målgruppe er
• Giv en kort og præcis forklaring på, hvad du og
din virksomhed laver.
• Fremhæv de unike fordele du kan tilbyde, og
de gevinster kunderne får som følge heraf
• Fortæl evt. hvad du har gjort for andre i
samme situation som den, du taler med
NABC og PITCHING
• NABC er en effektiv måde at skærpe dine
idéer på ved at fortælle om dem, til andre
mennesker. Hvis andre skal kunne forstå dine
ideer, skal du være konkret, struktureret og
helst være visuel i din præsentation.
• Need
• Approach
• Benefit
• Competitors
Pitch din ide
• Formålet med at præsentere denne teknik er, at den kan
anvende den som skabelon for fremlæggelse af et projekt, en
ide, gruppearbejder, og kan anvendes som led i teamarbejde
og gruppeprocesser.
• At pitche sin ide for andre er en central del af metoden NABC.
Jo fere gange man pitcher, jo skarpere ender ideen / ideerne
med at blive.
• Træn ideen for andre og få dem til at give feed back
• Fordelen ved metoden er, at man tvinges tl at tænke den
primære bruger eller målgruppe for projektets indhold ind i
forslaget. Man skærper forslaget, når man skal præsentere
det for andre, og man får gode ideer og forslag tl forbedringer
i feedback- delen.
Disposition
for at pitche via NABC metoden :
• 1. Hook (5%)
En start, der fænger!
• 2. Need (20%)
En beskrivelse af, hvilke væsentlige behov der skal opfyldes
med projektet, hos hvem, og hvem målgruppen er for
projektet?
• 3. Approach(50%)
En beskrivelse af, hvad projektet går ud på. Hvordan
understøtter netop dette projekt målgruppens behov (som
blev beskrevet under punktet Need)? Hvad er det unikke eller
nytænkende ved forslaget?
• 4. Benefit(10%)
Hvordan får brugerne gavn af projektet? Hvad er effekten af
projektet?
• 5. Competition(10%)
En beskrivelse af, hvilke fordele forslaget har i forhold tl
eventuelt andre lignende projekter (f.eks. økonomi, nemt at
gennemføre, særlig ekspertise I besidder etc.) – eller risici,
som projektet skal tage højde for. (Dette punkt skal vi dog ikke
komme ind på onsdag i jeres pitch).
• 6. Afrunding (5%)
En god afslutning eller en opsamling med de væsentligste
pointer.

similar documents