P8 - Pál Csaba - PB gáztartályok roncsolásmentes szerkezeti

Report
MTDL - Magyar Tartály Diagnosztikai Laboratórium Kft.
Előadó: PÁL CSABA, okl. gépészmérnök, AT2 anyagvizsgáló

MTDL – független
tartályvizsgáló szervezet
Tárolótartályok és Nyomástartó
berendezések
 Roncsolásmentes vizsgálata
 Időszakos felülvizsgálata
 Szerkezeti állapotfelmérése


TÜV Rheiland tanúsítás
ISO 9001:2008


Vizsgálati módszereink érvényes
vizsgálati utasításokkal,
szabvány- és jogszabályi
előírásokkal rendelkeznek
Gáznyomáspróbával összekötött
akusztikus-emissziós (AE)
vizsgálatainkat szabadalmaztatott
használati mintaoltalom alatt álló
műszaki feltételekkel végezzük
U1300025 – U1300078

Telepített nyomástartó berendezésekre vonatkozó irányelvek
- 97/23 EK irányelv a nyomástartó berendezésekről
- 87/404 EGK irányelv az egyszerű nyomástartó edényekről

Magyarországi jogrendben
-

9/2001 (IV.5) GKM rendelet a nyomástartó berendezések és rendszerek követelményeiről
63/2004 (IV.27) GKM rendelet a nyomástartó és töltőlétesítményekről
23/2006 (II.3) Korm. r. a Bányafelügyeleti hatáskörbe tartozó nyomástartó berendezésekről
273/2009 (XII.3) Korm. rendelet, a 23/2006 (II.3) módosításáról
Nyomástartó Berendezések Műszaki Biztonsági Szabályzata – a rendeletek végrehajtásáról
Ausztriában
-
420/2004 DGÜW-V BGBI rendelet, a nyomástartó berendezések vizsgálatáról
211/1992 Kesselgesetz BGBL törvény, mint kazántörvény
ÖVGW Richtlinie G2 irányelv
446/2002 Flüssiggasverordnung FGV BGBL.II, mint PB-gáz rendelet
Fogyasztóknál elhelyezett PB-gáztartályok
időszakos vizsgálatainak összehasonlítása:

Magyarországon
Külső szerkezeti vizsgálat – 5 év
Belső szerkezeti vizsgálat – 10 év
•
•


Ausztriában
•
•
Külső szerkezeti vizsgálat – 3 év
Belső szerkezeti vizsgálat – 12 év
EU országok és a Magyarországi jogrend szerint is a belső
szerkezeti vizsgálat és szilárdsági nyomáspróba helyettesíthető
a gáznyomáspróbával összekötött akusztikus-emissziós (AE)
vizsgálattal
Több ezres tartályvizsgálati tapasztalat szerint, az évente
megvizsgált kb. 500 tartály tekintetében
- Külső szerkezeti hibás tartályok aránya elérte a 10%-ot
- Belső szerkezeti hibás tartályok aránya elérte a közel 1%-ot
Roncsolásmentes anyagvizsgálati módszer a tartályok integritás vizsgálatára
Tartályszerkezeti összeállításban
Alkalmazott hegesztési típuskötések
Hossz- és körvarratban előforduló
szerkezeti hibák - varratrepedések
1* Pál Csaba – MTDL Kft.
2* - 3* G.Schauritsch – Institut für Technische Physik – TÜV Austria Services GmbH.
PB-gáztartályok akusztikus-emissziós (AE) vizsgálatánál
alkalmazott harmonizált MSZ EN szabványok
MSZ EN 12817:2010
MSZ EN 12819:2010
MSZ EN 13445-5:2009
MSZ EN 13477-1:2001
MSZ EN 13477-2:2011
MSZ EN 13554:2011
MSZ EN 14584:2006
MSZ EN 15856:2010
CEN / WI 00138076
LPG berendezések és tartozékok. Legfeljebb 13 m3
űrtartalmú, cseppfolyósított szénhidrogéngázt (LPG-t)
tároló tartályok ellenőrzése és újraminősítése.
LPG berendezések és tartozékok. 13 m3 űrtartalmú,
cseppfolyósított szénhidrogéngázt (LPG-t) tároló tartályok
ellenőrzése és újraminősítése.
Nem fűtött nyomástartó edények. Ellenőrzés és vizsgálat.
„E” melléklet Akusztikus emisszió
Roncsolásmentes
vizsgálat.
Akusztikus
emisszió.
Mérőberendezés
jellemzői.
Műszaki
paraméterek
ellenőrzése.
Roncsolásmentes
vizsgálat.
Akusztikus
emisszió.
Berendezés jellemzői. A műszaki paraméterek ellenőrzése.
Roncsolásmentes vizsgálat. Akusztikus emisszió. Általános
alapelvek.
Roncsolásmentes vizsgálat. Akusztikus emisszió. Fémből
készült
nyomástartó
berendezések
vizsgálata
a
nyomáspróba során. Az AE-forások síkbeli helyzete.
Roncsolásmentes vizsgálatok. Akusztikus emissziós (AE)
vizsgálatok. Az akusztikus emissziós vizsgálatok általános
alapelvei a folyadékkal kitöltött fémköpenyen belüli korrózió
kimutatására.
Roncsolásmentes
vizsgálat.
Akusztikus
emisszió.
Akusztikus emissziós vizsgálat a szilárdsági nyomáspróba
alatt.
Európai Akusztikus Emissziós Munkacsoport ajánlásai
EWGAE Code I.
EWGAE Code II.
EWGAE Code III.
EWGAE Code IV.
EWGAE Code V.
EWGAE Code VI.
Acoustic Emission Examination – Location of Sources of
Discrere Acoustic Events
Acoustic Emission Leak Detection
Acoustic Mission Examination of Small Parts
Definition of Terms in Acoustic Emission
Recomanded Practice for Specification, Coupling, and
Verification of the Piezoelectric Transducers Used in
Acoustic Emission
Recomanded Practice for Verifying the Performance of
Acoustic Emission Equipment Prior to Testing
EU tagországok Roncsolásmentes Szövetségeinek irányelvei
DGfZP SE – 1
DGfZP SE – 2
DGfZP SE – 3
VdTÜV – Merkblatt 369
ÖGfZP UA-A 08.04
Schallemission - Begriffe
Richtlinie zur Characterisierung der Aufnehmer und ihrer
Ankopplung im Labor
Richtilinie zur Characterisierung des SchallemissionsPrüfgerats im Labor
Durchfürung
der
Schallemissionprüfung
(SEP)
bei
Gazdruckprüfungen
an
Druckbehaltern
in
Gasspeicheranlage
Richtlinie zur Überwachung von Schallemissionsprüfung an
Flüssiggaslagerbehalten










AE vizsgálatok előnyei…
-
100%-os globális ellenőrzés
Folytonossági hibák érzékelése
Üzem közben is alkalmazható
Minimális szigetelés megbontás
Széles hőmérsékleti alkalmazás
Szabványosított vizsgálat
Állami és EU megfelelőség
Költséghatékony eljárás
Ismételhetőség / Kaiser effektus





Mire nem alkalmas az AE…
- Folytonossági méretek
meghatározására ( mélység, hossz...)
- Helytelen alkalmazás esetén nem
észleli a hibákat
- Nem ismeri fel az „alvó” repedéseket,
ha nincs társítva aktív nyomás vagy
termikus terheléssel
- Nem tudja megjósolni a vizsgált
berendezések hátralévő élettartamát
Új módszer térhódítása Magyarországon a
nagy szerkezeti vizsgálatok kiváltására (KOR)…
Előzmények…
Mit ír elő a 23/2006 (II.3.) Korm. Rendelet a PB-gáztartályok időszakos
vizsgálatairól?
• 16.§(1) előírja a falvastagság vizsgálatát méréssel
• 16.§(2) előírja a PB-gáztartályok 10 évenkénti belső szerkezeti
vizsgálatát és szilárdsági nyomáspróbáját, amely helyettesíthető
megbontás nélküli, egyéb vizsgálati módszerrel is.
Mit ír elő a Nyomástartó Berendezések Műszaki-Biztonsági Szabályzata
( 2.sz. melléklet ) a 23/2006 (II.3.) Korm. Rendelet végrehajtásáról?
• Belső ellenőrzést és szilárdsági nyomáspróbát helyettesítő, a tartály
megbontása nélkül elvégezhető műszeres vizsgálatra az akusztikusemissziós (AE) vizsgálatot határozza meg.
Minden üzemelő tartály létesítési és használatbavételi dokumentációja tartalmazza
a Biztonsági Értékelést vagy Károsodás Elemzést
-
figyelembe véve a nyomás, hőmérséklet, töltet, környezet, mechanikai igénybevétel és
üzemeltetési körülmény hatásait az adott berendezésre.
A „KOR” módszer a károsodás elemzést köti össze egy falvastagság méréssel,
amelyre elmondható ugyan, hogy költségtakarékos eljárás, de ha laboratóriumi
pontossággal történik annak 10 éves ciklusidők közötti végrehajtása, akkor sem
azonosítható egy tartály belső szerkezeti vizsgálatának egyenértékével.
1. MŰSZAKI TARTALMA nem azonos egy üzemelő tartály belső szerkezeti
vizsgálatával és nyomáspróbájával, mert:






Nem ad plusz információt a szerkezetben keletkezett károsodásokról
Nem ad információt a hegesztési zónák állapotáról
Nem ad információt az üzemeltetés során bevitt idegen anyagok (pl. metanol, víz)
okozta kémiai hatásokról
Nem valósítható meg a berendezés globális ellenőrzése
Nem alkalmas a belső folytonossági hibák érzékelésére
Nem alkalmas a tömörség ellenőrzésére
2. JOGSZABÁLYI MEGFELELŐSÉGE szembe megy a hatályos előírásokkal, mert:



Nem rendelkezik elfogadott és elismert szabványosított eljárással
Nem felel meg a szerkezeti vizsgálatok Magyarországi és EU szabályozásának
Nem rendelkezik hatósági engedéllyel és szabályozott eljárással
A Bányafelügyelet hatáskörébe tartozó, és a lakósságnál elhelyezett, egyre
inkább elöregedő PB-gáztartályok nagy szerkezeti vizsgálatának
kiváltására
egyes
gázszolgáltatók,
kizárólag
költségtakarékos
megoldásként kezdték el alkalmazni a „KOR” módszert, csökkentve ezzel a
műszaki biztonságot és veszélyeztetve személyek és anyagi javak
biztonságát.
A 10 éves ciklusidőre eső nagy szerkezeti vizsgálatok kiváltása a módszer
alkalmazásával és annak tartalmi elfogadásával, nem kizárólag az
alkalmazó felelőssége, hanem a megrendelőé és nem utolsó sorban a
felügyeletet ellátó hatóságé is.
Mennyibe kelül ma Magyarországon a műszaki biztonság?
És mennyibe kerül akár egy ember élete?
Köszönöm megtisztelő figyelmüket
2014. Június 18
www.mtdl.hu

similar documents