Et menneske som tilfældigvis har nyresvigt ved

Report
Et menneske… som tilfældigvis har
nyresvigt – Oplæg ved Cand. Jur. Malene Madsen
At overleve eller leve…
Det handler om, at se det
hele menneske. At
mennesket ikke bliver
nurset til en grønsag, men
at der stilles krav også
selv man er kronisk syg.
Det handler ikke om at
overleve, men derimod at
leve et godt liv.
Classic dialyse
• Dialysemaskinen bliver sat op inden patientens
ankomst.
• Patienten går ud og vejer sig og tager evt. morgenmad
– derefter ”grønsag” i stolen.
• Indrettet ”effektivt” KAN føles af patienten som
”Kreaturer der gennes igennem systemet”.
• Hørt en læge sige til en patient: ” Du skal ikke
bekymre dig om fremtiden – vi skal nok tage
beslutningen om dialyse når vi når dertil.”
DOGMER
• Et dogme (af græsk: "mening", "læresætning") er en religiøs, ideologisk
eller lignede trossætning eller doktrin – eller en grundantagelse (aksiom),
som ikke er til diskussion af trosgrunde eller mytologiske årsager.
• Videnskabelige beviser og analyser vil derfor ikke kunne anfægte et dogme.
Dogville
Lars Von Trier
Patienter er beskidte # 1
• RENT DEPOT – ADGANG FORBUDT FOR DE URENE
(?)
• Dogme – Patienter er beskidte/ urene - Hvorfor uddannes
patienter ikke i en god standard hygiejne?
• Hvorfor er dette dogme vigtigt at udrydde?
Patientinddragelse?
Sygeplejersken 1997, markant flere ældre, side 13
Patienter skal administreres # 2
Pieter Bruegel d.æ. ”Blind leder blind”
• DU kan kun få din dialyse med hjem, hvis x antal dialyse af x
antal timer.
• Kun muligt at vælge små kopper til at drikke morgenkaffe af…
• Kun muligt at få fløde ikke mælk
Patienter skal sygeplejes # 3
• Patienter er skrøbelige og skal plejes
• Patienter magter ikke at klare deres sygdom, derfor
sættes deres maskiner op
• Maskinen er vendt væk fra patienten
• Da patienten er ”uren” bringes alt til patienten.
Herunder mad til patienten og materialer til
maskinen.
Patienten er ekspert i eget liv
Medmenneskelighed, næstekærlighed, nærhed, tillid, forståelse, engagement,
medfølelse, motivation, samtale, problemløsning – og et kærligt spark bagi!
Hvad er empowerment
Protest mod de hvide kitlers vælde:
• Psykolog Julian Rappaport skrev i 1985:
• Mennesket har en egen healingskraft og kan
modstå alvorlig sygdom
• Mennesket har evnen til at hele sig selv eller
selvudvikle sig sammen med andre medpatienter.
Empowerment i ”sygeplejen”
Støt mig som det menneske jeg er, giv mig
inspiration til at tage ansvar for mit eget
helbred og behandling.
• Empowerment tager udgangspunkt i det enkelte
menneskes resurser i stedet for at fokuserer på personens
begrænsninger.
• Som menneske har du forskellige mål som du ønsker at
opnå. Plejepersonalet og lægen skal være inspiratorer,
facilliatorer og coaches som skal støtte dig i at opnå dine
mål.
Men jeg er ikke min sygdom…
“You may then think and speak of yourself as a “sufferer” of
this or that chronic illness or disability. You receive a great deal
of attention from doctors and others who constantly confirm to
you your conceptual identity as a sufferer or a patient. You then
unconsciously cling to the illness because is has become the most
important part of who you perceive yourself to be.”
Echart Tolle, New earth
Hvilke værdier har MENNESKET?
• Kærlighed/ sex/ familieliv/ ønsket om børn
• Venner og fritid
• Rejse og føle sig fri
• Arbejde og føle at ens bidrag er værdifulde
• Respekt – Min sygdom definerer ikke hvem jeg
er.
De 7 sokratiske dyder
• Kærlighed (lidenskab, omsorg, holde af, har kært,
elsker...)
• Stilhed (langsommelighed, lytten, letting-go, lettingcome)
• Ydmyghed (tilbageholdenhed, ‘intellektuel kyskhed’)
• Humor (det legende muntre ‘fanden-i-voldske’, se det
store i det Små og små i det Store ...)
• Mod (integritet, at turde tale op og sætte sig på spil...)
• Selv-disciplin (at lære af traditionen, lyttende og åben/
reflektion – og forsøge i praksis at leve det filosofiske liv)
• Venskab (mødet, samvær, fællesskab, omsorg,
rummelighed, leg...)
HVAD HVIS SELVBETJENT DIALYSE VAR
UDGANGSPUNKTET?
• Hvad hvis alle dialysecentre var indrettet, som et
uddannelsessted, hvor patienterne selv kunne bestemme
hvor meget eller hvor lidt ansvar de ønskede.
• Døgnåbent – adgangskort – it-løsning med booking
(selfcare)
• Sygeplejerskerne underviser og motiverer. Ikke klassisk
sygepleje MEN indlevelse ( ikke medlidenhed ) og
coaching.
• Centre/ kommunal dialyser tæt på patienten og indrettet
efter patienterne – ingen ferielukninger - for patienter kan
jo lige knap holde ferie vel?
Det anerkendende møde
• HVEM KAN KØRE SELVBETJENT DIALYSE
• Alle kan køre selvbetjent dialyse uanset alder, etnisk
oprindelse eller handicap – ( Undtagelse særlige alvorlige
lammelser eller svære psykiske handicaps)
• LIVSKVALITET: Enhver patient som ønsker at være
uafhængig i en eller anden grad bør kunne komme til
optræning i selvbetjent dialyse.
• Når du er optrænet kan du komme og gå som du har lyst
til. TILLID til patienten.
• FRIHED: Patienten kan booke dialyse via nettet.
Kliniske retningslinjer
• Medinddragelse af patienten
• Uddannelse af patienten
• Oplevet tilfredshed
• Livskvalitet
• Livslængde
Hvad nu hvis du kun har en chance…

similar documents