PresenterPP_(Miquel Molina) - af vigtige filer…..(Schroll

Report
Mødeleder-kursus
Team Zimpal, LifeWave
af
Miguel Molina
Independent Distributor
Senior Presidential Director
Agenda
1.
Om møder, powerpoint, kommunikation,
at være mødeholder, vigtige pointer & tips
2.
Om succes, mål, mindset & NLP
3.
Om LifeWave og fremtiden
Min ny bog
Spørgsmål – ordet frit
Frokost efter 1. del, pause mellem 2. & 3. del.
1. del
Om møder, powerpoint,
kommunikation,
det at være mødeholder, vigtige
pointer & tips
Der er kridt på de store sedler i NM…
Mødeholdere bliver hurtigere mere
vidende og kompetente netværkere,
og opnår hurtigere og større succes!
Fordele ved de 3 slags møder...
Det åbne møde
Fællesskab, social validering,
interaktion, motivation, kopierbart,
teambuilding og effektivt.
Café- / Privatmødet:
Hurtigt og nemt at arrangere,
uformelt, personligt,
dialogpræget, kopierbart og
uhyre effektivt.
Webinaret:
Nemt at deltage, åbent for
alle, perfekt til formidling af
specifik information.
Hvorfor Powerpoint?
Fordi…
- alle mødeholdere står med en
kronologisk, forklaret agenda,
hvor hvert slide skaber indsigt,
interesse, imødegår indvendinger
og fjerner fordomme.
- metoden er 100% kopierbar og
sikrer ensartet og høj kvalitet i
information.
- det virker på alle 3 slags møder!
Det virker så godt…
…at Team Zimpal i dag er det
hurtigst voksende team i 110 lande,
og har placeret Danmark helt i
spidsen.
Vores strategier, metoder og
powerpoint er nøglen.
Indhold og rækkefølgen af slides i
powerpoint repræsenterer mange
års succes og erfaringer med
Network Marketing.
If it ain’t broke, don’t fix it!
Foranderlighed er livets vilkår,
og der vil altid være plads til
forbedringer.
Vi bør derfor løbende evaluere
og optimere vores værktøjer,
metoder og strategier!
Men hvorfor genopfinde hjulet
og den dybe tallerken, eller
ændre på en succesopskrift,
alene for ændringens skyld?
Ping Pong - præsentationer
To mødeledere er på samtidig og
supplerer hinanden.
Ideel ved opstart af nye
mødeholdere, når en erfaren
mødeholder er med.
Forglemmelser, fejl og manglende
viden håndteres elegant af den
erfarne mødeholder.
Ping Pong er faldskærm og
sikkerhedsnet for nye mødeholdere.
Facts tells – story sells!
Du kan opremse 100 facts,
men det vil være historien
du fortæller,
folk aldrig glemmer
- men pas på tiden!
Seeing is believing!
Demonstrer produkter og
virkemåde ved styrketest,
patching og produktprøver!
Demonstrationer forvandler
HAHA-oplevelser til AHAoplevelser, og skaber nye
kolleger, vækst og succes!
Møderlederens rolle









Vært
Foredragsholder
Ordstyrer
Kollega
Sponsor
Coach
Closer
Teamleder
Patching orakel
Stor risiko for personlig udvikling, succes og personlig & økonomisk frihed!
Vær dig selv!
Hver fugl synger med sit næb.
Vær vidende!
Vær begejstret!
Vær troværdig – udspringer af viden/begejstring.
Husk at kommunikation også er dit kropssprog,
talehastighed, stemmeføring, påklædning,
udseende, præsentationsudstyr osv.!
Læs dit publikum, fang dem!
Undgå oplæsning af powerpoint !
Din opgave er at fortolke/uddybe
på en måde, der interesserer og
motiverer dine mødedeltagere.
Vær engageret og dynamisk og
husk kropssprog og øjenkontakt!
Varier dit toneleje og tempo!
Tal tydeligt og passende højt!
Undgå snørklede formuleringer!
Keep it simple!
Succes i Network Marketing forudsætter
at folk indser de kan gøre det samme
som dig!
Opsøg altid en enklere og nemmere
måde at skabe forståelse på!
Kopier simple og effektive formuleringer
fra kolleger der fungerer godt!
Spørgsmål?
Åbne spørgsmål - Opfordrer til
længere uddybende svar:
Hvordan blev du så interesseret i NM?
Lukkede spørgsmål - Sigter på korte
og præcise svar.
Typisk opfordrer du til et enten/ellersvar, til at fastslå hurtige facts du kan
bygge videre på:
Er du distributør eller kunde? Er du
enig? Giver det mening?
Retoriske spørgsmål - Spørgsmål hvor
modtagerne ikke forventes at svare, vil
svare forudsigeligt eller som du selv
besvarer.
Skaber dynamik og illusionen om
dialog, kan anvendes humoristisk og til
at skærpe mødedeltagernes
opmærksomhed og interesse:
Er NM så ulovlig pyramide – nixen!
Er der en frivillig – du ser frivillig ud?!
Tackling af spørgsmål/indvendinger!
Opfat og anerkend altid spørgsmål og
indvendinger positivt - betragt dem som
udtryk for interesse og imødegå dem!
Du kan altid inddrage andre mødedeltagere i
tacklingen af disse!
Du kan altid bede personen uddybe sit
spørgsmål/indvending, evt. ved ekkoteknikken, hvor du gentager sætningens
stærkeste ord.
Du kan altid udmelde du besvarer det efter
mødet, eller at du vender tilbage med svar!
Lær, undervis opnå succes!
At lære fra sig er ofte den bedste
måde at lære på – din indsigt og
kompetancer mangedobles.
Vær godt forberedt på viden og
praktiske forhold – det giver selvtillid!
Evaluer og optimer – betragt enhver
erfaring som feedback!
Hvis det du gør ikke virker, så gør
noget andet – giv aldrig op!
Hver person er VIP!
Glem aldrig, at hver eneste person du
kender og møder, repræsenterer et
bagvedstående netværk på
hundredvis af mennesker.
Enhver af disse er i samme situation,
og sådan fortsætter det.
Levér derfor altid din bedste
præstation som mødeleder, uanset om
der sidder 3 personer eller 30!
One person makes the difference!
Vigtige pointer & Tips






Mødeholdere bærer selv deres udgifter – en investering i fremtiden
Autoship – fundamentet i Network Marketing og i din succes
Binær strategi – Fællesteam & Fokusteam
Paycircles – sådan bliver point til penge
Medierne & pressen
Facebook Grupperne – anbefal, skriv, læs, kommenter & like
2. Del
Om succes, mål, mindset & NLP
Succes = M + M + M + V
Opskrift på succes:




Mål
Mindset
Metode
Vedholdenhed
Succes er kopierbar!
Mål
Mål børe være:
S – Specifikke
M – Målbare
A – Attraktive
R – Realistiske
T - Tidsbestemte
Et mål uden deadline er kun en drøm!
Mindset
NLP
Neuro Linguistisk Programmering
NLP’s oprindelse
NLP blev udviklet i 1970'erne i USA ved at betragte mennesker med
usædvanlige evner og succes indenfor terapi, kommunikation,
undervisning, salg, sport osv., og analysere deres adfærd, strategier og
kommunikation.
Også mennesker med iøjefaldende personlige egenskaber, f.eks. ukuelige
optimister og sprudlende kreative ildsjæle blev undersøgt, tillige med
livslange lykkelige ægteskaber og ubrydelige venskaber.
Den bagvedliggende tanke var, at privat og professionel succes kunne
kopieres, og det viste sig netop at være tilfældet.
NLP
N står for Neuro, og henviser til, at vi oplever verden gennem vore 5 sanser,
og at vægtningen af disse afgør hvordan vi tænker og oplever verden.
L står for Linguistisk, og henviser til det indre sprog vi anvender når vi
fortolker vores sanseoplevelser: Siger den indre dialog at glasset er halvt
fyldt eller halvt tomt?
P står for Programmering, og henviser til mønstre, handlinger og adfærd vi
udviser som ofte viser sig mindre hensigtsmæssige, og derfor med fordel
kan korrigeres.
5 NLP - Forudsætninger
Vi ser alle på verden med egne øjne, og
har dermed vores egen model af den.
Vores model er ikke verden, lige så lidt
som en globus eller et kort er det.
Af denne grund bør vi forstå og
respektere, at andre oplever en anden
virkelighed, som kan opleves lige så
rigtig.
NLP - Forudsætninger
Kommunikation er konstant
Vi kan ikke undlade at
kommunikere.
Selv når vi tavse skrider ned ad
gaden, vil vores kropssprog,
tempo og påklædning udgøre
kommunikation.
NLP - Forudsætninger
Hvis noget ikke virker, så
prøv noget andet.
Lyder måske banalt, men
mange mennesker
fortsætter af samme spor,
selvom de ønskede
resultater ikke indfinder sig.
NLP - Forudsætninger
Vi fejler ikke. Vi prøver, og anvender
feedback til forbedring.
Vi giver et udsagn en anden betydning,
ved at sætte det i et andet og mere
konstruktivt perspektiv.
Budskabet er, at i stedet for at fokusere
negativt når noget ikke lykkes, så betragt
det mere objektivt som en neutral
feedback.
NLP - Forudsætninger
Der er en positiv intention, bag enhver
adfærd.
Uanset hvor uhensigtsmæssig en persons
opførsel, adfærd og vaner måtte forekomme
at være, er der en bevidst/underbevidst
positiv intention bagved.
Når denne identificeres, er det nemmere at
forstå adfærden og efterfølgende ændre den
i positiv retning.
Rapport & Spejling
Reframing
Handler om at kunne se det positive i enhver situation.
Ankring
Sindstilstande og ressourcer som
kreativitet, selvsikkerhed, troværdighed
og kompetence kan fremkaldes via
ankring.
Genkald dig detaljeret situationer hvor du
besad og udviste de ønskede ressourcer.
Når oplevelser står stærkest og mest
levende for dig, så foretag ankring ved
tryk på hånden.
Fremkald ressourcerne ved at trykke
samme sted. Husk ankre kan stackes!
Badet i succes
Forestil dig at gyldent lys
stråler over dig, uanset hvor
du befinder det.
Når du bevæger dig rundt
følger lyset dig magisk – du
befinder dig i en beskyttende
cirkel og du er eminent,
tillidsvækkende og vidende.
3. Del
LifeWave & fremtiden
Min ny bog
Spørgsmål / ordet frit
LifeWave i fremtiden & spørgsmål







Ny selskabsstrategi
Ny website, nye videoer & brochurer
Nye unikke produkter
Nye lande, og målgrupper
Ny forbedret kompensationsplan
Nye webinarer
Ny launch-værktøj for nye kolleger
Timing er alt – tillykke du er med!
Min bog – gider vi?
Gider vi snakke om den?
Gider I vide titlen som de første?
Gider I se bogens indholdsfortegnelse?
NM – Hvorfor & Hvordan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Hvorfor Network Marketing?
Sådan opnår du succes!
Sådan definerer og realiserer du dine mål!
Sådan får du mindset for succes!
Sådan vælger du det rette selskab!
Sådan kommer du flyvende fra start!
Sådan sponserer du!
Sådan får du ubegrænsede potentielle kolleger!
Sådan får du netværket til at eksplodere i vækst!
Sådan tackler du kendte indvendinger!
Sådan overvinder du kendte udfordringer!
Sådan forbliver du vedholdende!
Appendix: Det binære netværk
Spørgsmål / ordet frit
Tak for interessen alle sammen

Tak for interessen alle sammen 
Start lokalt, tænk globalt!
KH, Miguel

similar documents