här - GUL

Report
Anatomiskt latin
Fördjupningskursen 12 mars
Ellen Johansson, anatom och språknörd
Ett virrvarr av ändelser…?
-e
-a
-er
-uum
-orum
-is
-um
-us
-i
-ua
O Finns det någon ordning?!
O JA!!!
-ae
-es
Dagens innehåll
O Genus
O Deklination
O Böjningsmönster för substantiv
O Hur adjektiv rättar sig efter substantiv
O Bonusmaterial om tiden räcker till
Genus
O Grammatisk egenskap hos substantiv
O Femininum, maskulinum, neutrum
O Adjektiv rättar sig efter huvudordets genus
(därför viktigt att känna till!)
O Typiska exempel: costa (f) musculus (m)
ligamentum (n)
O Notera ändelserna: -a, -us, -um
Deklination
O Gruppering efter böjningsmönster
O Latinet har fem deklinationer för substantiv
O Nästan alla substantiv tillhör dekl 1-3
O Dekl 4 innehåller få ord men de kan vara
luriga
O Dekl 5 är i princip inte aktuell för
anatomiskt latin
1:a deklinationen
O De flesta ord är feminina
O Exempel: costa, arteria, vesica
Grundform
Ägandeform
Grundform
Ägandeform
Ental
Flertal
-a
-ae
-ae
-arum
Ental
Flertal
cost-a
cost-ae
cost-ae
cost-arum
2:a deklinationen
O De flesta ord är maskulina eller neutrala
O Maskulina ord slutar på –us
O Exempel: musculus, nervus, hilus
O Neutrala ord slutar på –um
O Exempel: ligamentum, punctum, centrum
Ental
Flertal
Grundform
-us/-um
-i/-a
Ägandeform
-i
-orum
2:a deklinationen forts
Grundform
Ägandeform
Grundform
Ägandeform
Ental
Flertal
muscul-us
muscul-i
muscul-i
muscul-orum
Ental
Flertal
ligament-um
ligament-i
ligament-a
ligament-orum
3:e deklinationen
O Nu börjar det bli krångligt…
O Innehåller en mängd olika ord
O Grekiska låneord hamnar ofta här
O Ordstammen kan ändras!
Grundform
Ägandeform
Ental
Flertal
io/x/en etc
-is
-es/-a
-um
3:e deklinationen forts
Grundform
Ägandeform
Grundform
Ägandeform
Grundform
Ägandeform
Ental
Flertal
thorax
thorac-is
thorac-es
thorac-um
Ental
Flertal
articulatio
articulation-is
articulation-es
articulation-um
Ental
Flertal
foramen
foramin-is
foramin-a
foramin-um
4:e deklinationen
O Innehåller några få ord relevanta för oss
O Ändelse -u/-us
O Exempel: cornu, genu, sinus, arcus, manus,
processus, meatus, plexus, sensus, situs
Grundform
Ägandeform
Ental
Flertal
-u/-us
-us
-ua/-us
-uum
4:e deklinationen forts
O Observera: formen ”sini” finns inte!
Grundform
Ägandeform
Grundform
Ägandeform
Ental
Flertal
corn-u
corn-us
corn-ua
corn-uum
Ental
Flertal
sin-us
sin-us
sin-us
sin-uum
Hur vet man deklinationen?
O I ordlistor anges vanligtvis grundform och
O
O
O
O
O
ägandeform i ental (nominativ och genitiv i
singularis
Exempel: cost-a, –ae
Om stammen ändras står hela formen med
Exempel: thorax, thorac-is
Ibland anges deklination med siffra
I medföljande lista finns även grundform i
flertal
Adjektiv
O Kongruerar med sitt huvudord i genus,
numerus och kasus (oavsett deklination)
O Kan ha två eller tre slut
O Kan kompareras
Adjektiv med tre slut
O Ändelser: -a, -us, -um
O Exempel: magna, magnus, magnum
O Samma ändelser som substantiv efter dekl
1 och 2
Adjektiv med tre slut
Grundform
Ägandeform
Grundform
Ägandeform
Grundform
Ägandeform
Ental
Flertal
magn-a
magn-ae
magn-ae
magn-arum
Ental
Flertal
magn-us
magn-i
magn-i
magn-orum
Ental
Flertal
magn-um
magn-i
magn-a
magn-orum
Variant på tre slut
O Dextra (f), dexter (m), dextrum (n)
O Sinistra, sinister, sinistrum
O Det är snyggare om det är rätt…
Adjektiv med två slut
O Gemensam form för femininum och
maskulinum
O Ändelser: -is, -e
O Exempel: lateralis (f/m), laterale (n)
Adjektiv med två slut
Grundform
Ägandeform
Grundform
Ägandeform
Ental
Flertal
lateral-is
lateral-is
lateral-es
lateral-ium
Ental
Flertal
lateral-e
lateral-is
lateral-ia
lateral-ium
Komparation
O Komparation av adjektiv
O Positiv (lång) – komparativ (längre) –
superlativ (längst)
Femininum
Maskulinum
Neutrum
Positiv
Komparativ
Superlativ
long-a
long-us
long-um
long-ior long-issima
long-ior long-issimus
long-ius long-issimum
Komparation
O Vissa adjektiv byter stam vid komparation:
O magna/magnus/magnum – major/majus –
maxima/maximus/maximum
O parva/parvus/parvum – minor/minus –
minima/minimus/minimum
Om vi får tid över…
O Det är inte alltid som man tror
O Spondylolistes – kotglidning
O Spondylos (σφόνδυλος)= kota
O Olistes (ὂλισθες)= glidning
O Spondyl-olistes, ej spondylo-listes
Övningsuppgift
O Finns på GUL som inlämningsuppgift
O Deadline 13 maj, lämna gärna in tidigare
Om vi får tid över…
O Grekiskan har två bokstäver som vi uttalar ”t”
O θ - theta och τ – tau
O Dessa skrivs ”th” respektive ”t”
O Ibland försvinner ”h”
O Bokstaven ”h” kan däremot inte stoppas in
godtyckligt så fort det finns ett ”t” i ett ord!
O Ex: talus, ej thalus
Nätresurser
O Svenska läkaresällskapets språkkommitté:
http://www.sls.se/OmSLS/Organisation/Kommitteer/Sprakkommi
tten/
O Ordbok från grekiska och latin. Man kan
söka på böjda
former:http://www.perseus.tufts.edu/hoppe
r/morph?l
O Latin, grundkurs vid GU – går att läsa som
nätkurs på kvartsfart
Tack för mig!

similar documents