Trygg på jobb - Innledning

Report
«TRYGG PÅ JOBB «
- vi gir trygghet og overskudd-
VELKOMMEN TIL EN DAG SAMMEN
MED OSS SOM ARBEIDER I
LANDBRUKET !
Kursleder:
Kursmedarbeidere:
Gårdbrukere fra
- vi gir trygghet og overskudd-
TEMA I DAG:
«TRYGG PÅ JOBB» MED
LANDBRUKETSOM EKSEMPEL.
• Bøndene har Norges farligste arbeidsplass.
– Det omkommer ca. 10 yrkesutøvere i norsk
landbruk hvert år. (Barn er ikke med i statistikken)
– Bøndene må ha godkjent HMS-kurs.
I dag er det din tur !!
- vi gir trygghet og overskudd-
Kurset ”Praktisk HMS-arbeid”:
• Grunnleggende kurs i HMS for landbruket
• Faglig bredde og systemforståelse vektlegges gjennom
arbeid med: kartlegging – tiltaksplan – rutineoversikt
• Bygger på myndighetenes minimumskrav, tilfredsstiller § 3-5
AML
• Elektronisk tilgang til fagstoff, dokumenter og regelverk
Del 1
Del 2
Del 3
Innledning i gruppe E-læring
Gruppe
Om motivasjon og
Egenstudie på
med lærer
holdninger
pc.
Grunnl. om HMS
Fleksibel bruk
Oppsummering
Råd E-læring
Testing/bestått
- vi gir trygghet og overskudd4
HELSE MILJØ OG SIKKERHET.
ER DET VIKTIG?
HAR DET NOEN PRAKTISK
BETYDNING?
- vi gir trygghet og overskudd-
- vi gir trygghet og overskudd-
- vi gir trygghet og overskudd-
- vi gir trygghet og overskudd-
- vi gir trygghet og overskudd-
Gårdens KSL/HMS-system
INNHOLD
1.Egenrevisjon KSL/HMS
m/Generelle mål
organisering og ansvarsbeskrivelse
2.Tiltaksplan og rutineoversikt,SJA
3.Dokumentert opplæring:
arbeidsutstyr ,kurs etc.
8. Elektriske anlegg, dokumentasjon
Egenkontroll
Avtale om vedlikehold
Tilsynsrapporter
9. Brannvern – Dokumentasjon
Egenkontroll
Brannalarmanlegg
4.Faste kontroller maskiner;
taljer, funksjonstest for
åkersprøyte, truck, m.fl.
10. Lover og forskrifter. Helse.
Yrkesskade. Beredskap.
5.Kjemikalier; Risikovurdering
11. Miljøplan: Gjødselplanlegging,
-sprøytejournal
-jordanalyser
6.Ansettelse /arbeidsgiveransvar
7.Skadedyrbekjempelse
12. Miljøplan: sjekkliste, kart,
jorderosjon, miljøtekniske tiltak,
avfallsplan etc.
- vi gir trygghet og overskudd-
RISIKOVURDERING
Risikovurdering skal gjøres på alle
arbeidsplasser.
- En slik «vernerunde» gir oss innblikk i hvilke
TILTAK som skal gjøres for å unngå ulykker
- vi gir trygghet og overskudd-
Risikovurdering…….?
- vi gir trygghet og overskudd-
- vi gir trygghet og overskudd-
- vi gir trygghet og overskudd-
Risikovurdering i mange
sammenhenger
- vi gir trygghet og overskudd-
Tiltaksplan:
Kartlegging/Tiltaksplan (Avviksskjema)
Bedriftens navn: ____________________________________________________________
Dato
Observasjon
Risiko
Tiltak
Frist
Ansvarlig Utført
10.11.12 Rekkverk på låve mangler
2
Sette opp rekkverk
15.3.13
NN
10.11.12 Mangler deksel rundt kjede på
fõrutlegger
3
Montere deksel
1.3.13
NN
10.11.12 Dårlig belysning i verksted
1
Montere nytt lys ved arbeidsbenk
1.5.13
NN
10.11.12 Mangler el-avtale
2
Skaffe el-avtale (hvert 3.år)
15.3.13
NN
21.11.12 Mangler kraftuttakdeksel til
vedmaskin
3
Nytt deksel monteres
15.3.13
NN
10.11.12 Mangler opplæring for avløser
2
Dokumentert opplæring - vask av
fjøs
15.3.13
NN
10.11.12 Infotavle (beredskap) mangler
3
Beredskapsplan lages
15.3.13
NN
10.11.12 Skadedyrbekjempelse
2
Jevnlig sjekk av åtestasjoner
Risikovurdering: + er positivt, 1 er lav risiko, 2 middels og 3 høy
Dato: 27.08.2012
- vi gir trygghet og overskudd-
NN
Side 1 av 1
Rutineoversikt
Rutineoversikt (HMS-logg)
Bedriftens navn: ___________________________________________________________
Område
KSL egenrevisjon
Notater:
Hvor ofte?
2011
2012
15.11.
hvert år
Miljøplan- sjekkliste
15.11.
hvert år
Egenkontroll elsikkerhet
15.11.
Egenkontroll brannvern
15.11.
hvert år
hvert år
Kontroll pulverapparat
Hvert
kvartal
Funksjonstest av
åkerspryte
Hvert 5. år
Kontroll silotalje
Årlig
Kontroll truck
Årlig
Kontroll gravemaskin
Årlig
- vi gir trygghet og overskudd-
2013
2014
2015
Verneutstyr.
Er det viktig ?
- vi gir trygghet og overskudd-
- vi gir trygghet og overskudd-
- vi gir trygghet og overskudd-
- vi gir trygghet og overskudd-
Vedhugging
• Kjenner du en bonde som gir bort ved til
selvhogst?
Hvilket ansvar har eieren hvis det skjer ei
ulykke?
- Forsikringsansvar. Viktig med særskilt
vedhuggerkontrakt.
- vi gir trygghet og overskudd-
- vi gir trygghet og overskudd-
STANDARDKONTRAKT
Det bekreftes at _________________________har fått tillatelse til å hogge/drive sin
egen ved i følgende område_________________________________________på
________________gård, gnr.__________bnr.__________og bestandsnummer___
Det forutsettes at alt arbeide og all bruk av teknisk utstyr foregår på eget ansvar og for egen
regning.
Følgende utstyr skal brukes ved bruk av
motorsag:
 CE-merket hjelm med visir og
hørselvern
 CE-merket vernebukse
 CE-merket vernestøvler
Førstehjelpspakke skal bæres i brystlomme
eller i belte.
Ha gjerne sikringsradio eller mobiltelefon
med.
Saga skal være CE-merket og kun beregnet
for tohånds bruk.
Vedhoggeren bør bruke jakke i
signalfarver og han skal innformere om
hvor og når vedhogst skjer.
________
Dato
___________
Gårdbruker
________
Vedhugger
- vi gir trygghet og overskudd-
Eksempler på uheldige
situasjoner i landbruket..
- vi gir trygghet og overskudd-
- vi gir trygghet og overskudd-
- vi gir trygghet og overskudd-
Er det nødvendig å risikovurdere?
- vi gir trygghet og overskudd-
• HVA BETYR TRIVSEL PÅ
ARBEIDSPLASSEN?
• KAN DU PÅVIRKE DIN EGEN
ARBEIDSPLASS?
- vi gir trygghet og overskudd-
- vi gir trygghet og overskudd-
- vi gir trygghet og overskudd-
- vi gir trygghet og overskudd-
• Nå starter vi med e-læringa……
– Info om hvordan kurset er bygd opp
– Oppgaver og emnetester
– Ettertest (eksamen) 85 % riktige svar.
- vi gir trygghet og overskudd-
Den klassen som får høyest score på
ettertesten, får premie:
GRATIS PIZZA !!!
Tidspunkt:
- vi gir trygghet og overskudd-
Nå er det din tur til å jobbe med HMS.
- vi gir trygghet og overskudd-
LYKKE TIL MED KURSET !!
Kl…….. er det oppmøte her
igjen.
- vi gir trygghet og overskudd-

similar documents