Konference Liberec Lisnerová

Report
Cesta ke kvalitě v praxi
PhDr. Romana Lisnerová
Ředitelka ZŠ a MŠ Praha - Slivenec
Základní škola a mateřská škola
Praha - Slivenec
Žáci jsou v naší škole vzděláváni podle
školních vzdělávacích programů (ŠVP)
„Bez zábran do školy“ a
„S Ekolíkem za pohádkou“
Zaměření vzdělávání – VIZE ŠKOLY
KOMUNIKACE
INKLUZE
DIFERENCIACE
SPOLUPRÁCE








Respektovat a být respektován
RWCT – čtením a psaním ke kritickému myšlení
Zdravá škola
Ekoškola
Bezpečné cesty do školy
Centrum podpory inkluzivního vzdělávání (CPIV)
Cesta ke kvalitě
Rodiče vítáni
Autoevaluační proces

Dokumenty
◦ ŠVP
◦ Školní plán mobility
 (Bezpečné cesty do školy)
◦ Školní preventivní program
◦ Školní podpůrný program
 (Centrum pro podporu inkluzivního vzdělávání)
Osvědčené AE nástroje
Konzultace ve třech (učitel – rodič – žák)
 Evaluační třídní schůzky
 Osobní pohovory se zaměstnanci školy
 Diskuse v žákovském parlamentu
 Komunitní kruhy
 Analýza portfolia
 Neplánovaná setkání s rodiči žáků
 Rodičovská odpoledne – plánujeme

Cesta ke kvalitě

Očekávání:
◦ Zapojení učitelů naší školy do spolupráce
(přesah jedné školy);
◦ Získání inspirace v oblasti AE školy (nové
nástroje, přístupy apod.);
◦ Získání objektivní zpětné vazby (nezávislý
pohled na nastavené procesy v naší škole).
 Vzájemné návštěvy škol
Návštěvy partnerských škol
Hodnocená škola – hodnotící škola
 Jasné a srozumitelné zadání

◦ Jaké oblasti a jaké konkrétní aktivity potřebuje
daná škola zhodnotit;
◦ Příprava hodnotitelů (dokumentace,
harmonogram aktivit, nástroje, způsoby
vyhodnocení…) Ukázky 1, II, III, IV, V
◦ Návštěva školy (rozhovory, analýzy, náslechy…
◦ Společné zhodnocení – nastolení spolupráce
Přínos

Pro učitele:
◦ Pohled do jiné školy (inspirace, konzultace…)
◦ Poskytování a přijímání zpětné vazby (komunikační
kompetence, sociální kompetence, pracovní
kompetence…)

Pro školu:
◦ Získání nových kontaktů (řešení problémů,
sdílení…)
◦ Možnost srovnání
Proces zpětné vazby
Závěr

Děkuji za pozornost

similar documents