Power Point - Trivselsprogrammet

Report
Brukerundersøkelse høst 2014
(utdrag)
Skoler som ble kontaktet
•
•
•
•
•
Alle 882 trivselsskolene som var aktive høsten 2014.
Besvart av skolens TL-ansvarlig*
Antall svar: 423
Svarprosent: 48
Feilmargin: +/-3,4% (konfidens 95)
Metode
Undersøkelsen er nettbasert gjennom questback.
Spørsmål og svaralternativer er utformet av
Trivselsprogrammet.
*TL-ansvarlig = skolens (voksne) leder av programmet.
Trivselsundersøkelse
2014
Effekter
Jeg opplever at Trivselsprogrammet bidrar til….
(1 = svært uenig, 6 = svært enig)
2014* 2013 2012
• at mange er i aktivitet i storefriminuttet
• at mange er i aktivitet i de øvrige friminuttene
• et lavere konfliktnivå mellom elever
• å redusere mobbingen på skolen
• at færre elever går alene i friminuttene
• at elever lettere bygger gode vennskapsrelasjoner
5.11
4.24
4.83
4.70
4.92
4.73
5.13
4.16
4.75
4.65
4.90
4.70
4.93
3.79
4.63
4.46
4.69
4.41
Elev på en trivselsskole:
«Takk for denne muligheten som har
fått meg til å glede meg over å gå på
skolen igjen. Jeg er aldri alene i
friminuttene lengre.»
*Brukerundersøkelsen ble
sendt til TL-ansvarlige på
882 skoler. 423 besvarte
undersøkelsen, hvilket gir
en svarprosent på 48 og en
feilmargin på +/- 3.7%
(konfidensnivå 95).
Trivselsundersøkelse
2014
2
Nominasjonsprosessen på vår skole fungerer godt. 1 = svært uenig,
6 = svært enig.
Spørsmål
Gjennomsnitt
N
Nominasjonsprosessen på vår skole
fungerer godt. 1 = svært uenig, 6 =
svært enig.
4,85
392
Trivselsundersøkelse
2014
Jeg trives godt i min rolle som TL-ansvarlig.
1 = svært uenig, 6 = svært enig.
Spørsmål
Gjennomsnitt
N
Jeg trives godt i min rolle som TLansvarlig. 1 = svært uenig, 6 = svært
enig.
4,90
420
Trivselsundersøkelse
2014
Jeg synes lekekursene fungerer godt i forhold til
Spørsmål
Gjennomsnitt
N
Informasjon i forkant
4,87
414
Organisering
5,07
417
Utvalg av aktiviteter
4,97
415
Trivselsundersøkelse
2014
Jeg synes programmet totalt sett fungerer godt på min skole.
1 = svært uenig, 6 svært enig
Spørsmål
Gjennomsnitt
N
Jeg synes programmet totalt sett fungerer
godt på min skole. 1 = svært uenig, 6 svært
enig
4,83
414
Trivselsundersøkelse
2014
Gladsaker, gode historier fra elever ved trivselslederskolene
– Før hadde jeg ingen å leke med, men når vi fikk TL har jeg mange å leke med
– Hvis skolen vår brant ned, så skulle æ tatt med TL - kassa først! Den e aller mest
verd her på skolen!
– Nå har vi fått med han eleven som bare har stått alene og sparket med skoen i
asfalten på basketball
– Æ så ei jente som va alein. Da æ spurt om a villa værr med å leik, så sa ho ja og
vart glad!
– Det er gøy at jeg bidrar til at andre har det bra! 
Trivselsundersøkelse
2014

similar documents