Søren Obed Madsen

Report
Når strategien om innovation skal
virkeliggøres
- At oversætte strategier
KLKs Innovationsdag 2014
26. November 2014
Søren Obed Madsen
[email protected]
Dagsorden
• Hvad vil det sige at arbejde med strategi?
• Konteksten
• Hvad vil det sige at oversætte en strategi?
• Hvilke overvejelser bør man gøre sig, når man oversætter strategier?
• Til eftertanke om strategi
Hvad vil det sige at arbejde med strategi?
Det strategiske arbejde
I teorien
Plan
Handlingsplaner
Effekt
Handlingsplaner
Effekt?
I praksis
Plan
Med andre ord
Mintzberg, 1978
Hvad koster strategisk arbejde i en
organisation med 1000 medarbejdere?
Kendskab til situationen
Orientering om udviklingen (fællesmøde)
Orientering om udviklingen på ledermøder
Dialog i afdelingen om udfordringerne
Deltotal
Personer Timer/gang
1.000
0,50
100
1,00
1.000
0,50
Frekvens
Halve år
Kvartal
Kvartal
Timer/person/år Timer/år Timepris Beløb
1,0
1.000
500
500.000
4,0
400
500
200.000
2,0
2.000
500
1.000.000
3.400
1.700.000
Kendskab til den overordnede strategi
Personer Timer/gang
Orientering om indholdet af strategien (fællesmøde)
1.000
0,50
Dialog om betydningen for eget område
1.000
1,00
Deltotal
Frekvens
Halvårligt
Halvårligt
Timer/person/år Timer/år Timepris Beløb
1,0
1.000
500
500.000
2,0
2.000
500
1.000.000
3.000
1.500.000
Handlingsplaner for eget område
Formulering af handlingsplaner for eget område
Møder med medarbejderne
Deltotal
Personer Timer/gang
100
4,00
1.000
2,00
Frekvens
Halvårligt
Halvårligt
Timer/person/år Timer/år Timepris Beløb
8,0
800
500
400.000
4,0
4.000
500
2.000.000
4.800
2.400.000
Opfølgning
Afdelingsmøde
Deltotal
Personer Timer/gang
1.000
0,50
Frekvens
Måned
Timer/person/år Timer/år Timepris Beløb
6,0
6.000
500
3.000.000
6.000
3.000.000
Rolleklarhed
1:1 med hver medarbejder
Ledernes forberedelse til 1:1 møder
Deltotal
Personer Timer/gang
1.000
1,00
100
5,00
Frekvens
Kvartal
Kvartal
Timer/person/år Timer/år Timepris Beløb
4,0
4.000
500
2.000.000
20,0
2.000
500
1.000.000
6.000
3.000.000
TOTAL
23.200
11.600.000
Jeres kontekst
Organisationen som hierarki
Organisationen som netværk
Taler vi samme sprog?
Sproget i organisationer
• Forskellige faglige sprog
• Forskellige organisationsidealer
Forskellige idealer i samme organisation
Arbejdspladsen er en
Produktionsvirksomhed
Offentlig myndighed
Politisk organisation
Succeskriterier:
At nå produktionsmålene
inden for budgetterne
At overholde lovgivningen
At gøre den politiske chef
glad
Bruger ord som:
Kunder
Borgere
Politikere
Effektivitet
Retsikkerhed
Legitimitet
Forretningen
Myndigheden
Organisationen
KPI’er
Nøgletal
Tallene
Budgettet
Loven
De politiske udmeldinger
Finansministeriet
Rigsrevisionen
Medierne
Oversættelse af strategier
Hvad er strategi?
• En plan?
• En proces?
• En oversigt over, hvad lederne kunne blive enige om
på daværende tidspunkt?
• Et skuespil?
• Men…
Eksempel på en innovationsstrategi
Oversættelsesteori
Fire overvejelser, når en tekst skal oversættes
– Sproget
– Kulturen
– Funktionen
– Ideologien
Diskussionen er mellem formel sammenhæng og dynamisk
sammenhæng mellem originalen og oversættelsen.
En tanke
Hvordan vil du oversætte
”Det Radikale Venstre” til engelsk?
Roller i oversættelsesprocessen
•
•
•
•
•
Forfatter
Oversætter
Modtagere
Igangsættere
Kritikere/anmeldere
Strategiens sammenspil med andre styringsværktøjer
Strategi
Oversættelse
At forstå strategien
• Enhver tager forskellige dele ud af strategien, og omtaler disse dele som
strategien
• Forståelsen kan ændre sig over tid
• Enhver oversættelse er ufuldkommen
Fire typer handlinger baseret på læsningen af
strategien
Forstår ikke
Forstår
Strategien opfattes som
rigtig
Sender den
videre
Oversætte
Strategien opfattes som
forkert
Ignorer den
Modstand (også som
ideologisk oversættelse)
Oversættelseskompetencer
• At kunne forstå flere sprog
• At kunne forstå flere kulturer
• At være modig
• At være kreativ
• Grundlæggende proces: At afkode strategien, udvælge, oversætte og
vælge den mest passende oversættelse
Oversættelsesopgaven
Sværhedsgrad i
oversættelsen
Sprog
Ændre meget
Ændre lidt
Gentage
Kultur/arbejdsopgaver
Egen figur inspireret af Røvik (2007) og oversættelseteori
Oversættelsesproblemer
Oversættelsesproblemer
Oversættelsesproblemer
• Originalteksten
• Oversætteren
• Arbejdsforholdene
Hovedkonklusion
Der er ingen, der implementerer strategier.
Vi implementerer vores oversættelser af
strategierne.
Hvilke overvejelser bør man gøre sig, når man
oversætter strategier?
Relevante overvejelser
• Fokus på variationer, fremfor standarder – men hvor går
grænsen mellem oversættelse, fri fortolkning og
fejlfortolkninger?
• Arbejdsforholdene for oversætterne
• Afklaring af strategiens funktion og intention
• Hvem har hvilke roller og hvornår?
Til eftertanke om strategier
• Kvalitet i strategien
• Ejerskab blandt interessenter
• Formidling af strategiens indhold
•
•
•
•
Men hvad med:
Ledernes kompetencer til at oversætte?
Kvalitet i oversættelsen af strategien?
Samarbejdet mellem forfatterne og oversætterne?
Tak for opmærksomheden

similar documents