Fagidentitet

Report
Fagidentitet
Takt eller utakt mellem uddannelse og arbejdspraksis.
Dorte Steenberg, DSR, næstformand
SSN september 2011
1

Fagidentitet - en definition

Fagidentitet - og uddannelse

Fagidentitet - og arbejdspraksis
SSN september 2011
2
Fagidentitet - En definition

De træk, der kendetegner
sygeplejerskeprofessionen og/eller
afgrænser det fra andre fagområder.
SSN september 2011
3
Humanisme?
Solidaritet?
Vi skal behandle patienterne
– ikke fyre deres sygeplejersker!
Den moderne
Florence?
SSN september 2011
4
Sygeplejen i Samfundet
Sygeplejen som:
 Historie- og identitetsskabende
 Livsbevarende og livsreddende
 Samfundsforandrende og holdningsbestemt
 Socialt og sundhedsmæssigt nødvendig

For patienter/borgere – og os

(Frit efter Betina Dybbroe)
SSN september 2011
5
Fagidentitet – i samfundet

Så hvad er problemet?
SSN september 2011
6
Ideal
faglig
identitet
Arbejdsidentitet
SSN september 2011
7
Fagidentitet – Som læreproces

At skabe den røde tråd

Trods ”kaos”
SSN september 2011
8
Specialisering og
krav om viden
Accelererede
forløb og
teknologi
Uddannelse
FAG
Stram økonomi
og
markedsgørelse
Flere ældre og
kronisk syge
SSN september 2011
9
Offentligt ansattes position
og forskelligartede hensyn
Politikere
(Lov)lydighed
Borgere
Responsivitet
(”kommercialisme”)
Ansatte
Loyalitet
(”bureaukratisme”)
Ledere
Beagte
(”professionalisme”)
Faget/
kolleger
Kilde: Kvaliteten der blev væk af
Lene Dalsgaard og Henning Jørgensen
SSN september 2011
10
Fagidentitet – og arbejdspraksis

Der aflejres over tid en forståelse hvad
god sygepleje er –

En forståelse der (også) bygger på de
faktiske erfaringer
SSN september 2011
11
Fagidentitet – og positionering

Hvad sker der hvis der ikke er takt
mellem uddannelse og arbejdspraksis –
eller mellem ideal og realitet?
SSN september 2011
12
Fagidentitet- og arbejdspraksis

Der lægges kollektive – og/eller
individuelle strategier for at overkomme
”gabet”

Nogle strategier/positioneringer er mere
legitime end andre.
SSN september 2011
13
Fagidentiten – 4 ”typer”
Minilægen
 Patientnærkontakten
 Projektsygeplejersken
 Superkoordinatoren


(Ikke funktioner, men sider af sygeplejen,
der blev lagt forskellig vægt på)
SSN september 2011
14
Politisk må vi arbejde for, at
Fastholde og udvikle professionens unikke
kompetencer
 Skabe rum for debat om faglighed og
uddannelse og styrke fællesskaber
 Sikre at professionen bliver så respekteret
som mulig
 Forbedre rammer og vilkår for sygeplejen

SSN september 2011
15

similar documents