4. Virksomhedens etablering

Report
4. Virksomhedens etablering
• Livscyklusmodellen
- Etableringsfasen
- Vækstfasen
- Modningsfasen
4. Virksomhedens etablering
• Etableringsfasen
4. Virksomhedens etablering
• Vækstfasen
4. Virksomhedens etablering
• Modningsfasen
4. Virksomhedens etablering
• Modningsfasens mulige udgange
4. Virksomhedens etablering
• Etablering af virksomheder – iværksætteri
- Begreber:
• Iværksætteri: Opstart af ny virksomhed
• Innovation: Udnyttelse af forretningsmuligheder bag en ny idé
- Globaliseringsstrategiens mål (fremsat af regeringen 2006):
• Danske uddannelser i verdensklasse
• Danmark som førende vidensamfund
• Danmark som førende iværksættersamfund
• Danmark som førende innovativt samfund
4. Virksomhedens etablering
• Etablering af virksomheder – iværksætteri
- Regeringens mål ”Danmark som førende iværksættersamfund”
indeholder to delmål:
• Danmark skal fortsat være
blandt de europæiske lande,
hvor der hvert år startes flest
nye virksomheder.
• Danmark skal i 2015 være
blandt de lande i verden, hvor
der er flest vækstiværksættere.
4. Virksomhedens etablering
• Etablering af virksomheder – iværksætteri
- Danmark skal fortsat være blandt de europæiske lande, hvor der hvert
år startes flest nye virksomheder
4. Virksomhedens etablering
• Etablering af virksomheder – iværksætteri
- Vækstiværksættere (opfylder én af følgende to betingelser):
• Virksomheder, der over 2 år øger omsætning med 60%, har en årlig vækst
på mindst 20% og har mindst 15 ansatte
• Virksomheder, der over 2 år øger antallet af ansatte med 60%, har en årlig
vækst på mindst 20% og har mindst 15 ansatte
4. Virksomhedens etablering
• Etablering af virksomheder – iværksætteri
-Danmark skal i 2015 være blandt de lande i verden, hvor der er flest
vækstiværksættere
Andel vækstiværksættere i
procent af samtlige iværksættere i Danmark
4. Virksomhedens etablering
• Etablering af virksomheder – iværksætteri
- Danmark skal i 2015 være blandt de lande i verden, hvor der er
flest vækstiværksættere
Vækstiværksættere i
procent af samtlige
iværksættere i
2004-2006 målt på
omsætning
4. Virksomhedens etablering
• Etablering af virksomheder – iværksætteri
- Vækstiværksættere i procent af samtlige iværksættere i 2004-2006 målt
på antal ansatte
4. Virksomhedens etablering
• Rammebetingelser for iværksætteri
- Rammebetingelser:
• De faktorer der specielt påvirker den enkelte iværksætters
mulighed for at starte, udvikle og drive ny virksomhed.
4. Virksomhedens etablering
• Forretningsplan
- Forretningsplan:
• Et dokument der samler og strukturerer alle informationer i forbindelse
med en virksomheds etablering
• En forretningsplan bør indeholde følgende hovedpunkter:
4. Virksomhedens etablering
• Forretningsplan for virksomheder i drift
- En virksomhed i drift kan have behov for at udarbejde en
forretningsplan når:
• Virksomheden udvider sit sortiment
• Virksomheden går ind på nye markeder
• Virksomheden investerer kraftigt i nyt produktionsudstyr
4. Virksomhedens etablering
• Formålene med forretningsplanen
- Sikrer en grundig systematisk gennemgang af alle forhold i forbindelse
med opstart af nye forretningsmuligheder.
- Afdækker om der er forhold, der mangler at blive beskrevet og
analyseret og kan være øjenåbner for mulige svagheder ved nye
forretningsmuligheder.
- Bruges som kommunikationsmiddel mellem iværksætteren
/virksomheden og mulige långivere og investorer.

similar documents