Morten Grønbæk Myter om den valgfrie sundhed

Report
Myter om den valgfrie sundhed
Forebyggelseskonference
1. november 2012
Morten Grønbæk
Formand, Vidensråd for Forebyggelse
Direktør, professor, dr. med., Statens Institut for Folkesundhed
Myte 1: Vi vælger selv hvad der
kommer i indkøbskurven
75 % af dine indkøb besluttes i butikken (rapport fra FCFS og FDB 2009)
Tilgængelighed, portionsstørrelse, musik, dufte, priser, stor vogn, emballager, basisvarer
bagerst i butikken, tilbud (5 for 3´s pris) ”nudger” dine indkøb
Firmaer bruger kendte rollemodeller og reklamer og kan købe sig til særligt gode pladser i
butikken
Myte 2: De fysiske rammer betyder IKKE noget for
graden af fysisk aktivitet
Myte 2: De fysiske rammer betyder IKKE noget for fysisk aktivitet
•
Afstanden til grønne områder er negativt relateret til fysisk aktivitet i grønne områder (SUSY
Grøn 2011)
•
Jo længere afstand der er til nærmeste grønne område jo højere stressniveau og BMI (SUSY
Grøn 2011)
•
Manglende legemuligheder og faciliteter i skole og fritidsordninger en vigtig barriere for 6-9
åriges samlede fysisk aktivitetsniveau (håndbog om fysisk aktivitet, SST 2011)
Sammenhæng mellem afstand til nærmeste
grønne område og hyppighed i besøg
Myte 3: Det er din egen skyld hvis du er overvægtig
Myte 4: Man bestemmer selv om man vil drikke alkohol
• Mennesket er et socialt væsen og menneskelig adfærd og risikoadfærd er i
høj grad socialt betinget, dvs. vi tilpasser os gruppens normer (både de
udtalte og de tavse)
• 16 % af danskerne har oplevet, at de nogle gange drikker alkohol med
venner fordi det er forventet, og ikke fordi de har lyst (Mandagmorgen
ogTrygfonden - fremtidens alkoholpolitik - ifølge danskerne, 2009)
Myte 5: Rygning er et frit valg
Myte 5: Rygning er et frit valg
• Cirka 80 % unge mellem 16-20 år og 70 % voksne vil gerne stoppe
med at ryge (sundhedsprofilerne)
• 8 ud af 10 rygere, begyndte før de var fyldt 18 år (Kræftens bekæmpelse,
2011)
• Nikotin er et svært afhængighedsskabende stof, med et
afhængighedspotentiale der minder om stoffer som kokain og
heroin
• Når en mand, der netop er holdt op med at ryge, går i
skraldespanden kl. 2 om natten for at rode efter den pakke
cigaretter, han smed ud i formiddags, er det vel ikke et frit valg?
Sundhedstilstanden i Danmark
Årsager
Dødsfald i Danmark relateret til forskellige risikofaktorer.
Årligt antal dødsfald blandt mænd og kvinder.
Rygning
Kort uddannelse
Fysisk inaktivitet
Alkohol
Mænd
Kvinder
Forhøjet blodtryk
For lidt frugt og grønt
For meget mættet fedt
Arbejdsbetingede lidelser
Passiv rygning
Hjemme- og fritidsulykker
Træffer sjældent familie
Psykisk arbejdsbelastning
Overvægt
Stofmisbrug
Ingen hjælp fra andre
Trafikulykker
Usikker sex
Arbejdsulykker
0
1.000
2.000
3.000
5.000
4.000
Antal dødsfald
6.000
7.000
8.000
Juel K, et al SIF
Rygning – udviklingen
Andel rygere blandt mænd og kvinder
Kvinder
Mænd
80
70
Andel (%)
60
50
40
30
20
10
0
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005
Rygning - en simpel fremskrivning
Andel rygere blandt mænd og kvinder
Kvinder
Mænd
80
70
Andel (%)
60
50
40
30
20
10
0
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005
2050
Rygning – politisk mod
Andel rygere blandt mænd og kvinder
Kvinder
Mænd
80
70
Andel (%)
60
50
40
30
20
10
0
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005
2012
Rygning – lad stå til
Andel rygere blandt mænd og kvinder
Kvinder
Mænd
80
70
Andel (%)
60
250.000 tobaksrelaterede dødsfald
50
40
30
20
10
0
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005
2050
BILLIGE FOREBYGGELSESINDSATSER
S I D E 17
1. Tobak forhandles kun på særlige udsalgssteder
2. Røgfri skoletid
3. Chokhøje afgifter på tobak
4. Intet salg af alkohol til unge under 18 år
5. Fysisk aktivitet indgår i kommune- og lokalplaner
6. Bevægelsespolitikker på alle arbejdspladser, institutioner og skoler
7. Mindre emballage- og portionsstørrelser
8. Mindre salt i forarbejdede fødevarer
Tak for opmærksomheden!
Statens Institut for Folkesundhed
www.si-folkesundhed.dk
tlf. 65507777
Vidensråd for Forebyggelse
www.vidensraad.dk
tlf. 35448276

similar documents