Mé féin agus an Eoraip

Report
Mé féin & an Eoraip
Réamhobair
Bí ag obair leis an duine in aice leat, agus scríobhaigí isteach
uimhir gach tíre san áit chuí ar an léarscáil.
an Bheilg (1), an Bhulgáir (2), an Chipir (3), An Chróit (4), an
Danmhairg (5), an Eastóin (6), an Fhionlainn (7), an Fhrainc (8), an
Ghearmáin (9), An Ghréig (10), an Iodáil (11), an Ísiltír (12), an
Laitvia (13), an Liotuáin (14), an Ostair (15), an Pholainn (16), an
Phortaingéil (17), an Ríocht Aontaithe (18), an Rómáin (19), an
Spáinn (20), an tSlóivéin (21), an tSlóvaic (22), an tSualainn (23),
an Ungáir (24), Éire (25), Lucsamburg (26), Málta (27), Poblacht
na Seice (28)
Mé féin & an Eoraip
Scríobh
Roghnaigh cúig thír ón liosta thíos agus scríobh cúpla líne faoi
gach ceann acu. Bain úsáid as na pictiúir ar an sleamhnán
deireanach chun cuidiú leat. Mar shampla:
Is í Búdaipeist príomhchathair na hUngáire. Tá an tír suite in
oirthear na hEorpa. Tír chumannach a bhí inti idir an dara cogadh
domhanda agus 1989. Níl aon chósta ag an Ungáir. Itear gúlais
san Ungáir.
an Bheilg (1), an Bhulgáir (2), an Chipir (3), An Chróit (4), an
Danmhairg (5), an Eastóin (6), an Fhionlainn (7), an Fhrainc (8), an
Ghearmáin (9), An Ghréig (10), an Iodáil (11), an Ísiltír (12), an
Laitvia (13), an Liotuáin (14), an Ostair (15), an Pholainn (16), an
Phortaingéil (17), an Ríocht Aontaithe (18), an Rómáin (19), an
Spáinn (20), an tSlóivéin (21), an tSlóvaic (22), an tSualainn (23),
an Ungáir (24), Éire (25), Lucsamburg (26), Málta (27), Poblacht
na Seice (28)
Mé féin & an Eoraip
léamh 1
Féach ar na teidil seo thíos. An dtuigeann tú iad? Breac síos i do
chóipleabhar iad.
An céatadán déagóirí is aclaí sa domhan
forbartha
An céatadán déagóirí a mhí-úsáideann alcól sa
domhan forbartha
An líon déagóirí sa domhan forbartha a
fhaigheann bás go foréigneach.
Mé féin & an Eoraip
léamh 2
Bí ag obair leis an duine in aice leat. Ceanglaígí na fíricí cearta leis
na teidil chuí ón sleamhnán deireanach. Mura bhfuil sibh cinnte
tugaigí buille faoi thuairim, ach bí in ann a rá cén fáth ar
roghnaigh sibh amhlaidh.
1.
Na Stáit Aontaithe:
Éire:
An Ostair:
An Íoslainn:
Málta:
An Eilvéis:
Lucsamburg:
An Fhrainc:
2.
30%
29%
28%
26%
21%
16%
13%
12%
3.
Amach as 100,000
Na Stáit Aontaithe:
Iosrael:
An Eilvéis:
Ceanada:
Éire:
An Nua-Shéalainn:
An Eastóin:
An tSualainn:
17
4
4
3
3
3
2
2
Na Stáit Aontaithe:
Ceanada:
Poblacht na Seice:
An Ostair:
Éire:
An Bheilg:
An Fhionlainn:
An Íoslainn:
Iosrael:
An Ísiltír:
An Ríocht Aontaithe:
35%
31%
28%
27%
27%
24%
24%
24%
24%
24%
24%
Mé féin & an Eoraip
Plé
“Déagóirí ón Ríocht Aontaithe gafa i bhfáinne fí an
aonteangachais”
Sin ceannteideal a bhí in alt sa Telegraph. Féach ar na
pointí eile a bhí san alt:
 Is iad na déagóirí is fearr a labhraíonn teanga
iasachtach ná déagóirí ón tSualainn, ó Mhálta agus ón
Ísiltír.
 Is iad na déagóirí ón mBreatain na déagóirí is measa ó
thaobh scríobh i dteanga iasachta de.
 Bhí déagóirí ón bhFrainc nach mór chomh holc le
déagóirí ón mBreatain i labhairt i dteanga iasachtach.
1. Cén fáth a bhfuil na Briotanaigh agus na
Francaigh chomh holc ag labhairt teanga
iasachta, dar leat?
2. An bhfuil déagóirí na hÉireann go maith ag
labhairt teangacha dar leat? Cén fáth?
Mé féin & an Eoraip
Quiz 1
1. Cé mhéad tír atá san Aontas Eorpach?
⧠ 21 ⧠ 24 ⧠ 27 ⧠ 28
2. Cé mhéad réalta atá ar an mbrat Eorpach?
⧠5
⧠ 12 ⧠ 28 ⧠ 29
3. Cé mhéad duine a chónaíonn sa AE?
⧠ 400 ⧠500 ⧠ 600 milliún
4. Cé mhéad tír ina bhfuil an euro in úsáid?
⧠ 15 ⧠ 24 ⧠ 17
5. Cé mhéad teanga oifigiúil a labhraítear san AE?
⧠ 17 ⧠ 20 ⧠ 24 ⧠ 27
6. Cad iad na sé thír a bhunaigh an AE?
⧠ An Bheilg, An Iodáil, An Ísiltír, an Fhrainc, an Ghearmáin, An Spáinn
⧠ An Bheilg, An Ghearmáin, An Fhrainc, an Iodáil, an Ísiltír, Lucsamburg
⧠ An Bheilg, An Ghearmáin, An Fhrainc, an Iodáil, Málta, Lucsamburg
7. Cad í príomhchathair an AE (an chathair leis an
líon is mó institiúidí de chuid an AE)?
⧠ Páras
⧠ An Bhruiséil
⧠ Strasbourg
Mé féin & an Eoraip
Quiz 2
8. Cén fonn ar a bhfuil amhrán náisiúnta an AE
bunaithe?
⧠ An Naoú Siansa le Beethoven
⧠ An Éagnairc le Mozart
⧠ An Rapsóid Ghorm le Gershwin
9. Cad é mana an AE?
⧠ ‘Saoirse, ionannas, bráithreachas’
⧠ ‘Aontaithe san éagsúlacht’
⧠ ‘Dia agus mo chearta’
10. Is oileán ceann de na tíortha thíos i lár na
Meánmhara, cé acu ceann?
⧠ An Chipir
⧠ An Liotuáin
⧠ Málta

similar documents