Loa*a i* ia ka mea?

Report
Loaʻa iā ‘oe
ka mea?
Ewalina Tanoue-Singson
Palaka ʻehā
Aloha e Makana
Aloha e ʻanakē
He aha kāu
hana I kēia lā?
E pāʻani ana au ke kinipōpō hīnaʻi
Loaʻa iā ʻoe nā kamaʻa?
Ae. Loaʻa iaʻu nā kamaʻa
Loaʻa iā ʻoe nā kākini?
Ae. Loaʻa iaʻu nā kākini.
Loaʻa iā ʻoe ka lole wāwae a me pālule?
Ae. Loaʻa iaʻu ka lole wāwae a me
pālule
Loaʻa iā ʻoe ke kinipōpō hīnaʻi?
Ae. Loaʻa iaʻu ke kinipōpo hīnaʻi
Maikaʻi! Mākaukau ʻoe I kēia
manawa.
Huaʻōlelo
 Kinipōpō
 Kākini:
Socks
 Kamaʻa:
 Lole
Hīnaʻi: Basketball
Shoes
Wāwae: Shorts
 Pālule:
Shirt
Nā Kiʻi
 Kiʻi

http://vector.us/files/images/1/2/120150/smiling_lady_clip_art.jpg
 Kiʻi

ʻekahi (ʻAnakē)
ʻelua (Makana)
http://static.freepik.com/free-photo/boy-face-cartoon-clipart_424396.jpg

 Kiʻi

http://cdn.dailyclipart.net/wp-content/uploads/medium/clipart0214.jpg
 Kiʻi

ʻekolu (Kamaʻa)
ʻehā (Kākini)
http://www.cksinfo.com/fashion/footwear/page5.html
Nā Kiʻi
 Kiʻi
ʻ elima a ʻeono
(Lola Wāwae a me Pālule)

http://www.graphicsfactory.com/clipart/image_files/tn_image/5/616365-tn_Clthg059B.jpg

http://www.yq.org.au/img/2012/06/tshirt-time-21510682.jpg
 Kiʻi


ʻ ehiku a ʻewalu (Kinipōpō Hīnaʻi)
http://www.clker.com/cliparts/d/1/4/6/11971185311926706097Gioppino
_Basketball.svg.med.png
http://www.raymondmaine.org/sites/default/files/webfm/rra/basketball
4_000.jpg

similar documents