Tre former for dekobling

Report
Hvad skal en vision kunne?
Kommunalbestyrelsesmøde
Hørsholm Kommune 8. oktober 2012
Indhold
•
•
•
•
Tre eksempler
Styring af kommunen
Visionen: Retning og sammenhæng
Når kæden hopper af: Tre former for
dekobling
• Skabe kædetræk: Visionsprocessen
Tre eksempler
• Fredericia
• Odense
• Furesø
Meget forskellige processer,
Meget forskellige roller for
visionen
Styring af kommunen
Vision og politikker
Strategi:
Oversættelse
ml. visioner og
aftaler/projekter
Budget
Effektmål
Mål- og rammeaftaler
Tværgående
projekter
Driftsorg.
Projektorg.
Vision og
politikker
Budget
Effekt
mål
Mål- og
rammeaftaler
Tværgå
ende
projekt
er
Styring af kommunen
Tværgående temaer
Rammer for liv og udvikling
Bæredygtighed, liv og vækst
Velfærd
Re-definering af velfærd
Økonomi og organisation
Effektivisering
og stram styring
Visionen: Retning og sammenhæng
Udadvendt aspekt
Fortæller om byens liv og udvikling
Appellerer til nuværende og kommende borgere
Vision
Inadvendt aspekt
Sætter retning for kommunens ydelser og arbejdsformer
Appellerer til ledere og medarbejdere
Dekobling 1
Abstraktioner
Skingre mottoer
Vision
Dekoblet praksis
Mangler troværdighed
og autenticitet
Dekobling 2
Vision
Visionen fortolkes og omsættes i fagudvalgene
men uden forankring i tværgående diskussioner og prioriteringer
i kommunalbestyrelsen
Sektorpolitik
Fagudvalg
Sektorpolitik
Fagudvalg
Sektorpolitik
Fagudvalg
Dekobling 3
KB: Vision
Visionen forankret i kommunalbestyrelsen,
men omsættes ikke i en mere tværgående administrativ styring
Centrene lever deres “eget liv” i bilaterale samspil med “deres” fagudvalg
Direktion og chefgruppe:
Mål- og rammeaftaler og tværgående projekter
Skabe kædetrækket?
Borgere og KB
Vision og politikker
Budget
Effektmål
Mål- og
rammeaftaler
Tværgåend
e
projekter
Organisationen som
en kæde af læringsrum
Medarbejdere
Skabe kædetrækket: Visionsprocessen
Afgørende:
• Fælles ejerskab i kommunalbestyrelsen
• Omsat til helhedssyn og tværgående temaer, som
forvaltes af kommunalbestyrelsen og udmønter sig i
tværgående prioriteringer og initiativer
• Med en stærk kobling til direktionen og chefgruppen,
som administrativt tager hånd om de tværgående
temaer, prioriteringer og initiativer – bliver
omdrejningspunkt for en helhedsorienteret ledelse
• Tværgående temaer indarbejdes i budgetproces, mål- og
rammeaftaler etc.
Visionsprocessen – hvad er vigtigst?
• Vigtigst er, at ejerskabet i kommunalbestyrelsen er højt –
formulér tværgående temaer
• Borgerdialog: Kan gå I borgerdialog med henblik på at få input
til visionen. Eller se visionen som afsæt for borgerdialog –
kommunalbestyrelsens invitation til debat…
• Lad direktion og chefgruppe komme med bud på, hvad
visionen kommer til at betyde for den kommunale
organisation og styring

similar documents