Dag 5 Misbrugsmodel - Psykologhuset Kognitivt Fokus

Report
En medfølelsesfokuseret tilgang til
samarbejdet med socialt udsatte
Randers Kommune
Misbrugsmodellen
Ved psykolog Lena Højgård Isager
Psykologhuset Kognitivt Fokus
www.pkf.name
Den kognitive misbrugsmodel
Dag 5.:
8.30-9.30
Opsamling af hjemmearbejde
Fordele / ulempeskemaet selv – klient
Opmærksomhedsøvelse
Oplæg – Misbrugsmodellen
9.40-10.40 Oplæg fortsat
Demonstration i plenum
10.50-11.50 Øvelse i tre-mands grupper
Opsamling øvelse
12.00-12.30 Øvelse medfølende selv
Opsamling på tanker og erfaringer fra dagen
Opmærksomhedsøvelser
• Skift af fokus for opmærksomheden:
•
•
•
•
venstre fod – højre fod – hænder – læber
Historie: Juleshopping i 10 butikker
Evnen til at flytte opmærksomheden
Zoom og baggrund
• Indre fokus
•
•
•
•
•
Sjov situation
Skænderi
Minder sætter gang i følelserne
Trusselssystemet trækker truende minder frem
Skift opmærksomheden – hvordan er det muligt for dig?
Opmærksomhedsøvelser fortsat
• Fokus på åndedrættet
•
•
•
•
Opmærksomheden vandrer – sindets natur
Man kan ikke stoppe tankevirksomheden
Sindet eksisterer kun nu og her
Læg mærke til hvad der sker, når man bringer
opmærksomheden tilbage
• Kvalitetsforskel mellem bevidst nærvær og
dagdrømmeri – flydende tanker
Sindet er som en have
Alting vil gro overalt
Måske vil du ikke have en vild have
Du kan kultivere den, som du vil
Styre hvad der får plads
To ulve
En gammel Cherokee høvding lærte sit barnebarn om livet...
"En kamp udkæmpes inden i mig," sagde han til drengen.
"Det er en forfærdelig kamp mellem to ulve.
"Den ene er ond - den er vred, misundelig, sorgfuldt, fortrydelsesfuld, grådig,
arrogant, selv-medlidende, skyldig, harmfuld, underlegen, løgnagtig, fyldt af
falsk stolthed, overlegen, selv-tvivlende og egoistisk.
"Den anden er god - den er glad, fredfyldt, elskelig, håbefuld, sindsrolig,
ydmyg, venlig, godgørende, empatisk, generøs, sandfærdig, medfølende og
troende.
"Den samme kamp foregår inde i dig - og også inde i alle andre mennesker."
Barnebarnet funderede lidt over det og spurgte så sin bedstefar,
"Hvilken ulv vil vinde?"
Den gamle høvding svarede bare:
"Den du fodrer."
Hjernediagram af stimulus-respons model for indre og ydre stimuli
Rusmiddel
Trussel/mobning
Sex
Sex
Måltid
Rusmiddel
Trussel/mobning
Medfølelse
Måltid
Venlighed, varme og
omsorg
Det limbiske system
Mavesyre
Spyt
Fra P. Gilbert 2008/ L.H. Isager/Mørch
Rolig
Tryg
Ophidselse
Trang
Angst
Deprimeret
Hvad er trang?
• Trang er en kropslig fornemmelse, der ofte er forbundet med meget
uro
• Trang lægger sig igen efter kortere eller længere tid afhængigt af,
om man bliver ved med at fokusere på mulighederne for at få noget
at drikke / ryge / spise …..
• Trang opfører sig som andre følelser / kropslige fornemmelser. De
udløses i forskellige centre i hjernen af en tanke/stimulus - løber
igennem kroppen - og forsvinder igen
• Den enkeltes oplevelse af at kunne håndtere det at have trang - dvs.
oplevelsen af, at man kan vælge, om man vil følge trangen eller
modstå den - er afgørende for oplevelsen af at kunne styre sit
forbrug af rusmidler / sig selv
Eksempel på trangkurve
Intensitet af trang
Stimulus
Stimulus
Stimulus
Stimulus
Tid
Eksempel på trangkurve
Intensitet af trang
Stimulus
Tid
Kropslig forankret hukommelse
• Trangen kan komme uden, at der nødvendigvis er tanker
forbundet med den
• Undersøg:
• Hvordan det opleves at have trang, hvordan det fornemmes i
kroppen
• Hvilke tanker har klienten om at have trang?
• Hvilken forståelse har klienten af, hvordan trang fungerer?
Lena Højgård Isager 2011
12
Model for motivation og forandring
Førovervejelse
Permanent ophør
Tilbagefald
Overvejelse
Vedligeholdelse
Beslutning
Handling
Prochaska og DiClemente
1986
Mål for kognitiv terapi
ved misbrug
• At reducere intensitet og frekvens af trang
ved at underminere de rusrelaterede
leveregler.
• At lære klienten teknikker til kontrol af
trangen.
( Fra Beck et. al 1996)
Lena Højgård Isager 2011
14
Mål og metoder
Mål i forhold til forbrug:
At nedsætte hyppigheden af brug af rusmidler og
at nedsætte mængden, når der bruges.
Afdækning og vurdering:
Afdække aktuelt forbrug - hvor meget bruges der og hvordan fordeler
forbruget sig her og nu i løbet af en uge?
Misbrugshistorie - Hvornår startede forbruget?
Beskrivelse af perioder med forbrug og perioder uden
Undersøgelse af misbrugsmønstre
Interventioner med henblik på ændring:
Arbejde med tanker, leveregler og følelser, der er knyttet til misbruget
Udvikle nye handlekompetencer i forhold til at håndtere svære
situationer ( fx. samvær med andre, stress eller kriser)
og belastende følelser (fx. vrede, angst, skam....)
Lena Højgård Isager 2011
15
Kerneantagelser
Jeg
Andre
Fremtiden er…
Den kognitive misbrugsmodel
(Beck et. al. 1996)
Aktiverende stimuli
Risikosituation:
Tid - Hvornår
Sted - Hvor
Personer - Hvem
Situationer – Hvad
Følelser - Hvordan
Aktiverende rusrelaterede leveregler
Automatiske tanker
Ikke situationsbestemt
Erfaringsbaseret viden, der ikke er modbevist
Hvis, så....
Hvis ikke , så...
Tanker, forestillinger og
erindringer, der dukker
op i situationen
Tilbagefald
Varighed /omfang
Oplevelsen
Fokus på handle
strategier
Saboterende tanker
Trang/lyst 0-100
Fokus på undvigelse af ubehag
Hvor intens er oplevelsen af trang
Adfærd
Lena Højgård Isager 2011
16
Kerneantagelser
Hvordan er din opfattelse af dig selv, medens du er i
situationen, inden du drikker?
Hvordan forestiller du dig, at du eksisterer i hovedet på
andre, hvilke tanker og følelser ville de have i forhold til
dig?
Hvordan ser fremtiden ud?
Aktiverende stimuli
Risikosituationer
Hvad skete der i situationen?
Fokuser på den del af situationen, hvor
du fik trang eller tanker om at skulle
have rusmidler?
Beskriv det der skete som en drejebog
til en film, hvem, hvor, hvornår
Hvad skete?
Hvad gjorde du så?
Hvad skete der så videre?
Hvordan havde du det, hvilke følelser
og kropslige fornemmelser havde du?
.
Tilbagefald
Varigheden fra første
genstand til man igen
fungerer normalt.
Beskriv detaljeret hvad der
foregik,
både adfærds- og
følelsesmæssigt i hele
perioden
Den kognitive misbrugsmodel
spørgeguide
Aktiverende rusrelaterede leveregler
Hvad tænkte du, at rus ville være godt for lige her?
Hvordan hjælper rusen dig i denne situation?
Hvad ville der ske, hvis du ikke kunne tage/ ryge/ drikke noget?
Hvad ville der ske ved det?
Hvad er det værste, der kunne ske?
Automatiske tanker
Der kan udledes rusrelaterede leveregler ud fra de negative
automatiske tanker fx jeg keder mig. Hvordan kommer du fra at
tænke, at du keder dig, til at tænke på rus
Hvad tænkte du der gjorde dig vred
/ ked af det / angst ......
Handling
Hvad gjorde du
helt konkret for
at komme igang
med at bruge /
ryge / drikke?
Saboterende tanker
Hvordan lykkedes det dig, at give dig selv lov til, at
gøre det du har bestemt dig for ikke at gøre?
Hvad sagde du til dig selv om, at det alligevel var i
orden lige i den her situation, selv om du havde
besluttet dig til ikke at gøre det?
Lena Højgård Isager 2011
Hvad tænkte du i situationen?
Hvad gik igennem hovedet på dig,
da du gjorde / sagde .... ?
Trang/lyst
Hvor meget trang havde du i
situationen? På en skala fra 0100
0 er ingenting
100 er det meste trang du
nogensinde har haft i dit liv
17
Højrisikosituationer
Indre stimuli er emotionelle og fysiske forhold:
•
depression
•
angst
•
ensomhed
•
kedsomhed
•
vrede
•
frustration
•
opstemthed
•
fysisk smerte
Ydre stimuli er:
•
personer
•
steder
•
ting der har med brug af rusmidler at gøre
•
bestemte tidspunkter
Lena Højgård Isager 2011
18
Rusrelaterede leveregler
• Erfaringsbaseret viden
• De går på tværs af situationer, det vil sige, de gælder i mange
forskellige situationer
• Den enkelte antagelse aktiveres i bestemte typer situationer
Fx:
– Sociale sammenkomster
– Alene hjemme
– Konflikter
– Ved angst
– Ved tristhed
Lena Højgård Isager 2011
19
Rusrelaterede leveregler og strategier
• Rusrelaterede leveregler er erfaringsbaseret viden om, hvordan
brug af rusmidler kan anvendes til at løse en vanskelig situation /
håndtere ubehagelige følelser fx.
– Hvis jeg skal klare min angst for at være sammen med mange
mennesker, så skal jeg have noget beroligende / noget at drikke inden
– Hvis jeg ikke tager noget, inden jeg skal være sammen med mange
mennesker, bliver det utrolig pinligt og jeg bliver til grin, bliver nødt til
at gå
• Den kompenserende strategi er at drikke, ryge eller tage
beroligende medicin forud for samværet med andre
Lena Højgård Isager 2011
20
Eksempler på rusrelaterede leveregler:
• Hvis jeg skal have det sjovt, så skal jeg drikke / tage stoffer
• Hvis jeg ikke er påvirket, så kan jeg ikke klare at være der
• Hvis jeg skal kunne sove, så skal jeg have noget at drikke
• Hvis jeg tager noget, så kan jeg styre min vrede
• Hvis jeg ikke tager noget, så kommer jeg til at slå
• Alkohol / stoffer er et problem for nogle, men ikke for mig
• Alkohol / stoffer gør livet værd at leve
Lena Højgård Isager 2011
21
Eksempler på automatiske tanker / forestillinger og
minder:
•
•
•
•
Nu skal vi have det skægt
Jeg kommer til at kede mig
Jeg er ensom
Jeg klarer det ikke
De automatiske tanker er relaterede til den konkrete situation her og nu, som personen
befinder sig i.
Forestillinger og minder kan fx. være:
Lignende situationer man tidligere har befundet sig i, som giver fornemmelsen af, at man
ved, hvordan det kommer til at gå
Bestemte minder fra lignende situationer
Følelser der trækker minder frem
Lena Højgård Isager 2011
22
Eksempler på saboterende tanker:
• Jeg tager bare lige lidt en gang til
• Hvis der ikke er nogen, der opdager det, så sker der
ingenting
• Det er i orden at drikke / tage stoffer nu, bare jeg styrer
det
• Hvis ikke jeg tager noget, så bliver jeg alt for angst
Lena Højgård Isager 2011
23
Kerneantagelser
Den kognitive misbrugsmodel
Arbejdsskema
Aktiverende stimuli
Risikosituationer
Tilbagefald
Aktiverende rusrelaterede leveregler
Handling
Automatiske tanker
Saboterende tanker
Trang/lyst
Lena Højgård Isager 2011
24
Gruppeøvelse med misbrugsmodellen i 3 mands grupper:
Formål: At træne brugen af modellen i forhold til en konkret klient
Tid: 30 min.
Roller: Der vælges 1 til at spille klient, 1 til at være terapeut og 1 til at være observatører. Vælg en samarbejdsvillig,
ikke for svær klient.
Opgave: Vælg helst en klient som har truffet valg om at ville være rusfri. Terapeutens opgave er ved hjælp af
modellen at hjælpe klienten til at analysere en konkret situation med trang, fx. sidste gang klienten brugte rus, og at
finde en ny bedre rusrelateret leveregel.
Øvelsens forløb:
Klient og terapeut arbejder først med at analysere situationen. Når hele skemaet er udfyldt vendes tilbage til
rusrelaterede leveregler. Der udvælges en, som der findes alternativ til. Herefter gives feedback fra observatørerne.
Til sidst tages en runde med hvordan det var at være klient, terapeut og observatør.
Regler:
Undervejs kan terapeuten bede om timeout og konsultere observatøren for at få hjælp til at komme videre, gode
ideer osv.
Feedback fra observatørerne må ikke indeholde kritik af terapeut eller klient.
Observatøren har fokus på :
Hvad der virker godt i processen, og på at være klar til at hjælpe terapeuten til at komme videre i skemaet
Lena Højgård Isager 2011
25
Medfølende selv
Hjemmearbejde:
Personligt arbejde:
Vælg en af de øvelser vi har arbejdet med indtil nu,
bestem hvor mange gange om ugen du vil lave den.
Læg mærke til saboterende tanker undervejs. Skriv dem
ned og find evt. medfølende alternative synsmåder, der
bedre hjælper dig til at holde fast i din plan
Klientarbejde:
Udfyld misbrugsmodellen med mindst en klient (eller find
en anden du kan få lov at øve dig på)

similar documents