Helle Trasborgs plancher

Report
Den gode vuggestue
- om pædagogisk arbejde med små
børn
Helle Trasborg
vuggestuepædagog & pædagogisk meningsdanner
Oplæggets fokuspunkter
• Hvordan manifesterer pædagogisk arbejde sig
i en vuggestue?
• Hvorfor er det så betydningsfuldt at arbejde
med de små børn?
• Hvad kendetegner en god vuggestue?
En hverdagshistorie
- om Berits pædagogiske arbejde
med små børn
Berit – en faglig dygtig pædagog med
hjertet på rette sted
• pirrer barnets nysgerrighed & lyst til at lære
• fokus på situationsafhængig tale og
dybdeforståelse af ordene
• impulsstyring & løsning af konflikter
• afstemmer barnets følelser
• udfordrer barnet og arbejder med dets
udviklingszone
• er sensitiv overfor barnets input
• har hjertet på rette sted: Engageret og giver knus
”Daginstitutionens betydning for børns
udvikling” (SFI)
Børn i højkvalitetsinstitutioner
• bedre uddannelsesmæssige resultater
• bedre indtjening
• mindre kriminelle
• større mulighed for at stifte familie
• større positivt syn på sig selv og egne
fremtidsmuligheder
Hvad kendetegner en
højkvalitetsinstitution?
• lege / aktiviteter hvor barnet udfordres og er
aktiv initiativtager, den voksne deltager –
videreudvikler & stiller relevante spørgsmål
• tydelig sammenhæng mellem uddannelse og
interaktion
• pædagogisk personale er bedre til at skabe
udviklende læringsmiljøer
• færre børn pr. voksen – hyppigere interaktion,
flere udviklingsrelevante aktiviteter, sensitivitet,
færre konflikter
Pædagogisk faglighed i mange
situationer – også rutinesituationerne
• legepladsen – samtale om mariehøns, fælles
opmærksomhed & inklusion
• bleskift – sprogstimulering, øjenkontakt &
følelsesmæssig tilgængelighed
• spisning – situationsuafhængig tale og normer
omkring et måltid
Hvad vil vi med vuggestuerne?
• Højkvalitetsinstitutioner med flere fagligt,
dygtige pædagoger med hjertet på rette sted?
• Mindre New Public Management?
• Tillid til at pædagogerne kan og vil udmønte
deres fag, hvis det prioriteres?

similar documents