Anti-Stalking Lobbying - Ensi

Report
Nordisk Kvinde Konference – Helsinki 2012
Anti-Stalking Lobbying
- vejen frem
Lise Linn Larsen
Stalking definition
En systematisk række af uønskede kontaktforsøg og
hændelser, der påføres et menneske, og som af
pågældende opleves gentagen påtrængende, og
intimiderende
(Dansk Anti-Stalking Forening)
Lise Linn Larsen
Hvor mange?
Hver 10. voksne udsættes på et tidspunkt
Varighed: Over 2 år op til 20 – 25 år
Hvem er ofrene ?
Mænd og kvinder
Tidl. intim relation - ekspartner, eks-date/affære
Venner, naboer, bekendte
Familie
Prof: psykologer, læger, advokater, undervisere
Arbejdsrelation/kollegaer
Fremmede
Kendte personer
Sekundære ofre
Lise Linn Larsen
Stalking som vold
Psykisk vold
Latent vold
Fysisk Vold
Lise Linn Larsen
Er stalking farligt ?
Fysisk vold
43 % - inkl. seksuel vold
5 % Vold mod pårørende
Drabsforsøg
86 % forudgået af stalking
Drab
75 % forudgået af stalking
(McFarlane et al. 1999 & Spitzberg 2007)
Lise Linn Larsen
Hvad er konsekvenserne?
Socialt
70% indskrænker sociale kontakter
39 % boligændringer/flytter/ går
under jorden
Arbejde
53 % arbejdsmæssige ændringer
Psykisk
75 % oplever magtesløshed
83 % stærk forøget angstniveau
55 % symptomer PTSD
25 % selvmordstanker/-forsøg
Fysisk
92 % symptomer/sygdomsudvikling
Økonomisk Få tusinde - milliontab
(Kilde:Mullen el al. 1997 & Sheridan 2005)
Lise Linn Larsen
Handlemuligheder
Politiet
Forholdsregler - begrænsende
Anti-Stalking Rådgivning
Kvinde-/kriserådgivninger
Offerådgivningen
Lov nr. 112 om tilhold, opholdsforbud og bortvisning
Styrke:
Definerer stalking
Udvidet efterforskningsmulighed
Opholdsforbud – ’zoneforbud’
Stalking = strafskærpende
Svaghed:
Lang sagsbehandlingstid
Sanktion / Bødestraf
Ingen erstatning
Ingen beskyttelse af ofres ID
Mulighed:
Forebygge stalking
Forebygge fysisk vold
Risici:
Falsk tryghed
Erfaringer:
Mangler at se effekt
Hvad er der behov for?
Implementering af loven:
Risiko- og trusselsvurderings redskab
Viden – uddannelse - forskning
Holdningsbearbejdning
Rådgivning - Behandling
Samarbejde på tværs af sektorer
Etablere faglige netværk
Anerkendelse
Lise Linn Larsen
Behov for hjælp til
Anerkendelse
At tage kontrollen tilbage
Italesætte oplevelser som stalking
Handlingsstrategier – (ud af magtesløsheden)
Sikkerheds- og beskyttelsesstrategier
Beviser /dokumentation - log-skema
Netværk
At rådgiver har viden, kompetence
og indsigt i stalkingens psykologi
Lise Linn Larsen
Nordisk Netværk for Stalking
Interessegrupper og organisationer der arbejder med stalking
Videns- og erfaringsdeling
Inspiration
Forskning
Fællesskab
Dansk Anti-Stalking Forening
www.anti-stalking.dk
Facebook: Dansk Anti-Stalking Forening
Støt Dansk Anti-Stalking Forening med 150 kr
Send SMS til 1414 med beskeden: indsamling 150
Stalking metoder
Telefonopkald og sms´er
Breve og mails
Overvågning og forfølgelse
Trusler - direkte og indirekte
Falsk anklage – falsk rygtespredning
Beskadigelse og hærværk
Indtrængende adfærd
Overfald – fysisk og seksuelt
Lise Linn Larsen
Hvem stalker?
Psykisk syge
Personlighedsforstyrrede
Velfungerende i krise
Lise Linn Larsen
Stalker kendetegn
Besiddende og jaloux
Stærkt manipulerende
Kontrollerende og dikterende
Ønsker (kræver) høj grad af binding
Svinger ml udødelig hengivenhed og vred afvisning
Lav frustrationstærskel
Overfølsomhed
Stor afhængighed og krav om opmærksomhed
Usikker og lavt selvværd
Tvangsprægede karaktertræk
Ingen tætte venner
Ansvarsforflygtigende og selvretfærdig
Lise Linn Larsen
Fem stalkertyper
Den afviste
Den intimitetssøgende
Den inkompetente
Den hævngerrige
Den psykopatiske
Lise Linn Larsen
Hvordan skal man forholde sig
Undlad:
Svare på henvendelser
Returnere gaver, mails o.l.
Kontakt
Stå fast:
På din beslutning
Stol på din (mave-)fornemmelse
Gem:
Beviser/dokumentation
Logbog/logskema
Søg hjælp: Politi / læge / psykolog / socialrådgiver/
(krise-)rådgivning / krisecenter
Brug netværket
Tal om det!
Lise Linn Larsen
Hvordan hjælpe?
Anerkende det skete!
Hjælp til:
Orden i kaos
Realitetstjek
Udvide handleevnen
Tage dagliglivet tilbage
Inddrag det sociale netværk
‘Stå ved siden af’
Lise Linn Larsen
Behov for hjælp til
Rådgivning og viden - håndtering
Handle- og sikkerhedsstrategier
Det daglige liv
Netværket – inddrage/fastholde/styrke
Børnene
Tværfag/-sektorielt samarbejde
Lise Linn Larsen

similar documents