Hent som Power Point

Report
Udvikling af digital kultur
Digitalisering er et vilkår i dag
”Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring
os og dermed er de med til at definere os” (Jostein Gripsrud
2005)
Det er vigtigt at tage pædagogisk fat i samtiden og
medvirke til børnenes dannelse – også på det digitale
område
PÅ VEJ MOD EN DIGITAL KULTUR
Kultur er det traditionsbestemte mønster af myter,
normer og rutiner som får bestemte typer af
forklaringer og handlinger til at fremstå indlysende
og naturlige!
.
Kultur er det vi gør
og ikke i dét, vi siger vi gør!
DIGITALE VIDENS- OG LÆRINGSFORMER
• Digitale medier som kultur
• Kultur
• Digitale medier som udfordring
• Eksperimenter / kreativitet
• Digitale medier som integration
• Kompetencer
• Digitale medier supplement
• Kvalifikationer
Et udviklingsperspektiv
DIGITALE TEKNOLOGIER OG PÆDAGOGISKE TEORIER
Er digitale teknologier
inkluderende ?
Er det en æstetisk
læreproces ?
Kan vi arbejde
anerkendende digitalt ?
Bent Madsen – Inklusion
Austring og SørensenÆstetiske læreprocesser
Berit Bae - Anderkendende
pædagogik
Pointen
• pædagogisk teori og aktiviteter med digitale
teknologier er to sider af samme sag !
Eksempel:
Når det digitale understøtter
naturpædagogik
Naturen som rum for leg, sanseoplevelse,
udfoldelse, nærvær nysgerrighed, fantasi,
udvikling, læring
Opmærksomhed gennem 3 faser:
 Oplevelse
 Undersøgelse
 Refleksion
(jf. Fischer og Madsen: Se Her
– om børns opmærksomhed og pædagogens rolle)
På tur i mosen
De digitale redskaber
understøtter her de
pædagogiske intentioner:
• Understøtter opmærksomhed i situationen
• Befordrer at de dvæler/giver sig tid til at undersøge
• Fastholder et øjeblik, som kan give anledning til
refleksion hjemme
• Giver mulighed for at man kan samle fotos og
arbejde med både abstrakte sammenhænge og
med naturfortælling over tid
LEG / MEDIELEG
Huizinga - Det legende menneske
Han ser legen som en af grundformerne for
menneskelig virksomhed og eksistens i det hele
taget.
• Al kultur udspringer af leg
• Legen har ikke noget formål i sig selv
• Al leg er frem for alt en frivillig handling,
Rönnberg - Medieleg
• Rolleleg inspireret og påvirket af
konsumerende mediebrug /Remix
Medieleg – vores umiddelbare brug af begrebet
• Leg om og med medier
• Herunder leg med de nye digitale teknologier
Voksne bør sammen med børnene
indgå i digitale lege og lære processer
Medieleg
At eksperimentere, undersøge, fordybe sig udtrykke
sig og skabe med digitale medier
…og dette i en legende tilgang, altså baseret på
frivillighed og hvor legen er målet i sig selv
”Medieleg handler også om
ligeværd og demokrati. Børn
hører ikke kun til i fremtiden.
De hører til i nutiden. De har ret
til at udtrykke sig i det samfund,
de er en del af.”
Klaus Thestrup
DET EKSPERIMENTERENDE FÆLLESSKAB
1.
Som deltager
 Ved ikke alt om det, fællesskabet er optaget af,
 men er interesseret i at komme til at vide det
2.
Som mester
 ved pædagogen mere end børnene
 har ansvar for at formidle sin mere viden
3.
Som guide
 ansvar at rammesætte forløbet
 sikre alle børn får mulighed for at deltage aktivt.
4.
Som aktør
 med til at udfolde fællesskabets kultur
 bidrager med sit engagement
Digital dannelse
 tilegnelse af færdigheder
 viden om
 og kompetencer i anvendelsen af
digitale medier
Lotte Nyboe, Digital dannelse
Digital dannelse handler
også om at kunne bruge de
digitale værktøjer og medier
både kritisk og kreativt.
Bl.a. til udtrykke sig gennem,
til at kommunikere med
andre gennem – til at udvikle
indsigt i selv og sin omverden
At blive producent fremfor
konsument
Definition af æstetisk
Æstetik er en sanselig symbolsk form, der
rummer en fortolkning af os selv og verden, og
som kan kommunikerer fra , til og om følelser
Austring og Sørensen Æstetik og læring
KVANTITATIV TÆNKNING
Mængden af udstyr er ikke afgørende
Man ændrer ikke nødvendigvis en institutions
digitale kultur ved at købe nyt udstyr
Erfaringer fra tidligere projekter om
medieleg
 Ramme om fællesskaber
 Digital leg foregår på gulvet
 Udstyret går sjældent i stykker
 Børnene undersøger
 eksperimenterer og får hurtigt
(flere) digitale færdigheder
Pause, tilbagetrækning, at være fyldt, at ankomme
• Sidst på dagen,
tætpakket
program, samarbejde
• At mærke sig selv
• At kunne give udtryk for
behov
• Det kan ikke altid lade sig
gøre
• At blive afleveret
Konkrete eksempler på digitale pædagogiske
aktiviteter
Centralt: Sammenhæng med det pædagogiske
arbejde
Det skal være meningsfuldt:
• være god leg,
• kunne være ramme for fællesskab
• være et godt redskab i det pædagogiske
arbejde med …
Foto
• Barnets blik på
verden
• Understøtte
opmærksomhed
• Lege med
virkelighed/billede
• Motivere
• Samarbejde
”Fotograf i børnehøjde”
Dagens fotograf
Dokumentation af
hverdagen i
børnehøjde
http://iktsenteret.no/ressurser/dagens-fotograf
Leg med virkelighed og billede
Bevidsthed om
virkelighed/illusion.
Præcision, planlægning,
samarbejde
Flere fotolege:
Fange/gemmeleg med kamera
Foto-puslespil/fotoskattejagt
Zoom
Tablets (iPad) i institutionen – skal
tænkes pædagogisk
• Informationssøgning
• Foto/film
• App’s
Kriterier for
udvælgelse af app’s,
f.eks.:
- Kreativitet
- God leg
- Sanseoplevelse
- Fællesskab
- Fortælling/sprog
- Læring om….
Digitale fortællinger
Børn kan lave deres egne
fortællinger med billeder,
lyd, tale, musik og effekter.
F.eks. som digitale
billedbøger på iPad med
app’en My story eller
Show me
eller på computeren via
gratisprogrammet
photostory3
Computerspil: En social aktivitet
 Børn sidder helst sammen
når de leger med
teknologierne.
 En af de ting børn lærer,
når de spiller computerspil
er turtagning, men også at
hjælpe hinanden med at
løse de stillede opgaver.
Computerrum som andet end alene spillerum
Dukkefilm
 At filme sin leg med
dukker/figurer – eller
gøre det i stopmotion.
 Flyttefilm
 Dukkefilm
 Filmtricks
 Time-lapse
Fortællinger som æstetisk udtryk
At samarbejde om en egen fortælling eller
gå i dialog med en eksisterende
 Musikvideo
 Genrefilm
 Dokumentar
 Digital bog
 Fotofortælling
 Lydfortælling
 Remix
Sende billeder og udvikle historier
På tværs af børnehaver kan en gruppe
børn tegne tegninger de ser som en
historie, maile dem eller på lignende
måde formidle dem elektronisk. Børnene i
den anden børnehave digter så nye
historier ud fra billedserierne. Historierne
sendes tilbage til den oprindelige
børnehave, hvor man så digter videre
eller tegner nye billeder.
Projektorleg/shadows art
En projektor kan bruges til andet
end at vise film og billeder, den kan
også bruges som en kraftig
lommelygte, når man laver
skyggedyr.
Man kan også sætte en bærbar
med webcam op og vise billedet
på vægen ovenover, og så kan
man se sig selv i et omvendt spejl.
Digital kultur i dagtilbuddene
styrker børnenes evne til at reflektere, analysere og være
kreative i deres omgang med medier.
Det profiterer både børnene selv og
uddannelsessystemet af,
fordi børnene fx begynder i skolen med et højere digitalt
niveau – og det forplanter sig hele vejen op gennem
Rib art
Billede i billede
Hvordan ser jeg ud bagfra
Leg med
Krops dele
Leg med form og farve
Puzzle art
Fernisering

similar documents