Voldsforebyggelse - Arbejdsmiljoweb.dk

Report
Voldsforebyggelse regionspsykiatrien Vest
Regionspsykiatrien Vest modtager patienter
med alle diagnoser i alderen 18 - ?
Fælles politik
Faste procedurer
Første møde med patienten
Alle patienter får samme modtagelse
uanset diagnose eller kendskab
Brøset
BRØSET
ALT OVER 1 KRÆVER HANDLING
Handleplan for den enkelte Pt.
Hvad hindrer voldelig adfærd
Beskrive strategier for tilgangen til pt. ud fra
personlighed, reaktionsmønstre, tidligere liv og
erfaringer med forebyggende intervention
Kortlæg pt.'s historiske faktorer ifht. voldsom
adfærd. (hvor ofte sker det, hvad er pt sårbar
overfor og i hvilken kontekst, arv, miljø og
sygdoms relateret)
Kortlægge risiko tilstand (angst,
vrangforestillinger, rus
Kortlægge risikosituation (hvem er offer, type
provokation
Beskrive risikovarsel (rastløshed, smækker med
døre, råben i stedet for tale osv.)
Spørgeskema til bevarelse af
selvkontrol
Har nogen af de nedstående forslag
hjulpet dig tidligere, hvis du føler kaos,
indre uro, bliver vred eller føler du er
ved at gå amok.

Sæt Kryds ved det du ved kan hjælpe dig.








Gåture sammen med personalet
Et varmt bad.
Et telefonopkald til familie eller ven.
At lytte til musik.
Åndedræts øvelser.
Afslapning på stuen, evt. planlagt
tidsrum.
Fysisk aktivitet. Afslapning med
kontaktperson på stuen.










Holde hånd under koldt vand.
At ligge ned med kold klud på
panden.
Skrive dagbog.
At læse avis eller bog.
At se TV.
Tale med andre patienter.
Kugledynen
Ball stick.
At drikke en kop kamillete.
Struktur på hverdagen ex. Dagskema.
At få PN medicin
Andet
Kryds de ting af der kan gøre det
mere besværlig for dig.
At blive rørt ved.
Døren til din stue er lukket
Døren til din stue er åben
Høje lyde
TV
Særlige tidspunkter på dagen (hvornår)
At være alene
Særlige dage
Andet.
Undervisning
af
medarbejdere

Obligatorisk undervisning for alt
personale

Udgangspunkt i behovet ved den enkelte
medarbejdergruppe.

Kov instruktører på hvert afsnit
Konflikthåndtering
 Og
 Voldsforebyggelse

Teori med udgangspunkt i praksis
 Brugbart i dagligdagen

Undervisning i Durewall metoden
Konflikthåndtering i det daglige
 Alle har ansvar for at arbejde
voldsforebyggende i hverdagen og
undervise hinanden

Undervisning i andre hjælpemidler
- GAF
- Guidelines
- Tvang og hvordan man mindsker den
Åbenhed om
vold / forebyggelse

Brug af Supervision
Vanskelige patientforløb tages op i fælles
forum

Kontroltab
Hvordan kan det bruges til forebyggelse?
Defusing
VTC skema

Opfølgning til personalet
Skadesanmeldelser analyseres
Bruges konstruktiv

Inddrage patienten
Både før volden opstår men også efter

similar documents