Adaptiv strategi - specialundervisere.dk

Report
Kulturel intelligens?
o
Kjeld Fredens er læge og hjerneforsker. Han har været
lektor (hjerneforsker) ved Århus Universitet,
seminarierektor ved Skive Seminarium, udviklings- og
forskningschef ved Vejlefjord Neurocenter, vismand i
Kompetencerådet.
o
o
Forfatter til:
Fredens: Mennesket i hjernen. En grundbog i
neuropædagogik. Academica, 2006.
Fredens: Innovation og Ledelse - Hjernen som medspiller,
Academica, 2009.
Fredens & Prehn: Selvcoaching- brug hjernen til en
forandring. Gyldendal Business, 2010.
Fredens, Johnsen & Thybo (red.) Sundhedsfremme i
hverdagen. Munksgaard, 2011.
Prehn & Fredens. Play Your Brain. Adopt a Musician's
Mindset and Create the Change You Want in Your Life
and Career. Marshall Cavendish International, 2011.
o
o
o
o
Ang S & Van Dyne L (2008) Handbook of cultural
intelligence. M.E. Sharpe. New York.
Hvad er årsagen til hans frustration
o Peter, som er leder af et dansk firma i Indien, klager
over, at han er nødt til at give langt mere detaljeret
instruktion til sine underordnede. Han synes ikke at
medarbejderen udviser initiativ, men han har også
set, at de er smarte, og at de kan være innovative,
men de synes ikke at ville dele deres ideer med
ham.
Tre slags forklaringer
Indsigt i et generelt princip:
o Indiske medarbejdere respekterer hans
position og forventer at han fortæller,
hvad de skal gøre.
Kulturel stereotypi:
o Indiske medarbejdere er dovne, med
mindre de får at vide, hvad de skal
gøre.
Adfærdsforklaring:
o Han har presset dem for meget og de
er ikke interesseret i at arbejde
sammen med ham.
Kend dit eget filter
Lighed-Hierarki
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Selv tage initiativ
2. Fleksibilitet i arbejdet
3. Frihed til at udfordre ledelsens
meninger
4. Bøje reglerne
5. Behandle mænd og kvinder ens
1. Blive fortalt hvad man skal gøre
2. Have stærke begrænsninger
3. Respektere og ikke udfordre ledelsen
4. Holde sig til regler og guidelines
5. Behandle mænd og kvinder forskelligt
Kultur er som et træ
Birket-Smith, Kulturens veje, 1966
o Kultur er som et træ, et eventyrligt træ,
hvor hver gren er formet forskelligt fra
sin nabo, hver blomst har sin egen farve
og duft, hver frugt har sin særlige sødme.
o Hver kultur og hvert folk har deres
særpræg; men grenene er alle skud på
den samme stamme og næres af de
samme safter. Skæres grenene over og
skilles fra stammen, visner blomsterne.
Fem basale skalaer
1.
Lighed
Hierarki
2.
3.
Direkte
Individuel
Indirekte
Gruppe
4.
Risiko
Forsigtighed
Kend dit eget filter
Direkte - Indirekte
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Direkte kommunikation og mindre optaget
af, hvordan det kommunikeres.
1. Fokuserer ikke bare på, hvad der siges
men på måden, det siges på.
2. Konfronterer vanskeligheder åbent.
2. Undgår konfrontation.
3. Klar fremlæggelse af en sag.
3. Fremlægger sagen taktfuldt.
4. Løser konflikter, når det er nødvendigt.
5. Udtrykker meninger direkte.
6. Siger tingene ligeud.
4. Undgår konflikt hvis det er muligt.
5. Udtrykker sig diplomatisk.
6. Regner med at modtageren også skal tolke
budskabet.
Kend dit eget filter
Individuel-Gruppe
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Tager selvstændige initiativer.
2. Selvet er en individuel egenskab
(selvejerskab).
3. Anvender personlige guidelines.
4. Fokuserer på sig selv.
5. Bedømmer personer på individuelle
egenskaber.
6. Tager selvstændige beslutninger.
7. Individet kommer før gruppen.
8. Bevæger sig ind og ud af grupper efter
behov (løst defineret in-group).
o
USA: Åben og hilser gerne på fremmede.
Individualisme: Ens behov kommer i første række.
Individualitet: Hver person er unik og har noget
særligt at bidrage med.
1. Handler kooperativt.
2. Selvet er relationelt (mange kilder til
selvet.
3. Anvender standardiseret guidelines.
4. Loyalitet til gruppen har høj prioritet.
5. Vurderer personen på dennes
tilhørsforhold.
6. Tager beslutninger som en gruppe.
7. Gruppen kommer før individet.
8. Livslang tilknytning til gruppen (stærk og
harmonisk in-group).
•
Kina: “fei-yo-ji-di,” “den der ikke er min ven
er min fjende”.
Drenge larmer ikke mere end piger i skolen – men det tror
lærerne (af begge køn)
o Drenge er generelt mere
”kropslige” (urolige) end piger
o Hvorfor? Fordi det forventes af
dem.
o Piger er mere rolige fordi det
forventes af dem
o Forventningseffekten
(Rosenthaleffekten)
o Halo-effekt
o Tendensen til at lade et
alment indtryk af en person
eller en enkelt egenskab farve
og bestemme ens samlede
bedømmelse af den
pågældende
Et netværk med 1020 venner.
Christakis NA & Fowler JH: Connected. Little, Brown and Co, New York, 2009
o Hvilke fortællinger dominerer jeres
hverdag?
o Hvad taler i om på arbejde?
o Hvilket formål har fortællingerne?
Sprog
Kultur
o Hvis 10 hjertepatienter får at vide, at de er
alvorligt syge, men de kan få det betydeligt bedre,
hvis de lægger deres livsstil om – hvor mange tror
du så vil gøre det?
o Hvis 100 personer skal arbejde innovativt, hvor
mange vil med det samme kaste sig over
opgaverne?
Kjeld Fredens
Vi er vanedyr – ikke mindst når tempoet sættes op
Haretid og skildpaddetid
o Haretid
o Vaner styrer det meste af vores hverdag
o Gruppepres og konventioner styrer vore
handlinger og tanker
o Udvikling fører næsten altid til mere af det
samme og status quo
o Skildpaddetid
o Nytænkning er et brud med vaner, konventioner
og gruppepres
o Nytænkning er indsigt
Kjeld Fredens
To strategier
Adaptiv strategi
o Teknisk strategi
Nytænkning er et brud med vaner, konventioner og
gruppepres
o Vaner styrer det meste af vores
hverdag
o Gruppepres og konventioner
styrer vore handlinger og
tanker
Kjeld Fredens
Hvordan når man i mål?
Al viden har en udløbsdato
Opnå en målsætning
o Mere modtagelig for ideer
o Bedre til at støtte nye tiltag
o Noget kan gøres bedre
Teknisk strategi (distance, lineær)
Hvordan?
Adaptiv strategi (skabende nærvær, cirkulær)
Kjeld Fredens
Bremse og speeder
Kjeld Fredens
o
o
o
o
Bremse:
Negative emotioner
Løsninger her og nu
Teknisk strategi
o
o
o
o
Speeder:
Positive emotioner
Potentiale for fremtiden
Adaptiv strategi
Et positivt emotionelt klima 3:1
Barbara L. Fredricksons
o ”Broaden-and-build theory”
Ashkanasy NM, Wilderom CPM & Peterson MF (2011) The Handbook of
Organizational Culture and Climate. Saga. Los Angeles
Kjeld Fredens
En kompleks verden
o Når vi oplever verden kompleks er
der tale om et misforhold mellem
verdens kompleksitet og vor egen
mentale kompleksitet.
o Der er logisk set to løsninger:
o Reducere verdens kompleksitet (hvilket
er umuligt)
o Øge vores egen mentale kompleksitet
Kjeld Fredens
Tre niveauer af mental kompleksitet
o Det socialiserede
o Vi formes af omgivelsernes
forventninger
o Gruppetænkning
o Det selvforandrende
o Vi kan reflektere egne værdier
og holdninger
o Vi kan se filteret selv
o Det selvredigerende
o Vi udvikler et personligt filter til
at vurdere situationen
o Vi handler i overensstemmelse
med egne værdier og holdninger
o Vi ser verden gennem et filter
Kjeld Fredens
Kjeld Fredens
Hvordan når man i mål?
Opnå en målsætning
o Mere modtagelig for ideer
o Bedre til at støtte nye tiltag
o Noget kan gøres bedre
Teknisk strategi
Hvordan?
Adaptiv strategi
Kjeld Fredens
Man når ikke i mål med en teknisk løsning?
Opnå en målsætning
Hvad forhindrer målsætningen
o Mere modtagelig for ideer
o For hurtig til at afvise andres ideer
o Bedre til at støtte nye tiltag
o For hurtig til at udtrykke min mening,
selvom ingen har bedt om den
Kjeld Fredens

similar documents