PowerPoint-præsentation - VIA University College

Report
Professionshøjskolernes
Internationale Årskonference
2014
Nils Agerhus, Direktør, Styrelsen for Videregående Uddannelser
Torsdag d. 13. november 2014
Styrelsen for Videregående Uddannelser, 13. november 2014
Internationalisering på
professionshøjskolerne
Professionshøjskolernes
Internationale Årskonference
2014
• Hvorfor internationalisering?
• Hvor er professionshøjskolerne på
internationaliseringsområdet?
• Hvor vil vi gerne hen, og hvordan kommer vi det?
Styrelsen for Videregående Uddannelser, 13. november 2014
Side 2
Hvorfor internationalisering?
Professionshøjskolernes
Internationale Årskonference
2014
• Øger kvaliteten i uddannelserne
• Internationale kompetencer - studerende og dimittender
• Udvidelse af talentmassen
• Efterspørgsel efter dimittender, der kan operere i en globaliseret
verden
Politisk fokusområde
• En internationaliseringshandlingsplan med fokus på indgående og
udgående mobilitet, internationale læringsmiljøer og
sprogkompetencer
• Udviklingskontrakter 2015-2017
Styrelsen for Videregående Uddannelser, 13. november 2014
Side 3
Regeringens handlingsplaner for
internationsalisering
Styrelsen for Videregående Uddannelser, 13. november 2014
Professionshøjskolernes
Internationale Årskonference
2014
Side 4
Udlandsophold på professionshøjskolerne
Professionshøjskolernes
Internationale Årskonference
2014
Andel af dimittender i 2013, der har været på udvekslingsophold i løbet af deres studietid
Dimittender med
udvekslingsophold
Alle
dimittender
Andel
University College Lillebælt
70
1.377
5,10%
Professionshøjskolen Metropol
247
1.974
12,50%
University College Sjælland
99
1.355
7,30%
University College Syddanmark
89
1.078
8,30%
Professionshøjskolen UCC
232
1.666
13,90%
Professionshøjskolen University College
Nordjylland
94
1.649
5,70%
VIA University College
243
3.857
6,30%
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
124
361
34,30%
Styrelsen for Videregående Uddannelser, 13. november 2014
Side 5
Udgående mobilitet
Professionshøjskolernes
Internationale Årskonference
2014
Danske studerende i udlandet
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
-
Udvekslingsstuderende
Styrelsen for Videregående Uddannelser, 13. november 2014
Studerende på en hel uddannelse
Side 6
Udgående mobilitet
Professionshøjskolernes
Internationale Årskonference
2014
Danske studerende fra professionsbacheloruddannelser på udvekslingsophold
Styrelsen for Videregående Uddannelser, 13. november 2014
Side 7
Indgående mobilitet
Professionshøjskolernes
Internationale Årskonference
2014
Internationale studerende i Danmark
22,000
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
-
Udvekslingsstuderende
Styrelsen for Videregående Uddannelser, 13. november 2014
Studerende på en hel uddannelse
Side 8
Indgående mobilitet
Professionshøjskolernes
Internationale Årskonference
2014
Internationale studerende på professionsbacheloruddannelser i Danmark
Styrelsen for Videregående Uddannelser, 13. november 2014
Side 9
Hvor vil vi gerne hen?
Øget indsigt gennem globalt udsyn
Professionshøjskolernes
Internationale Årskonference
2014
• Målsætning 1: Flere på studie- eller praktikophold i udlandet
- 50 procents-målsætningen
• Målsætning 2: Danske institutioner skal have stærkere
internationale læringsmiljøer
- Flere samarbejder om dobbelt og/eller fællesgrader
• Målsætning 3: De studerende skal have styrkede
fremmedsprogskompetencer
- Flere danske studerende på korte ophold i ikkeengelsktalende europæiske lande
Styrelsen for Videregående Uddannelser, 13. november 2014
Side 10
Hvor vil vi gerne hen?
Danmark – et attraktivt uddannelsesland
Professionshøjskolernes
Internationale Årskonference
2014
• Målsætning 1: Danmark skal tiltrække de dygtigste
internationale studerende
- Uddannelserne og studiemiljøet på
skal have en betydelig international dimension
- Flere talentfulde betalingsstuderende
- Frafaldet blandt de internationale studerende skal
bringes på niveau med de danske studerende
• Målsætning 2: Internationale dimittender skal fastholdes i Danmark
- Flere internationale studerende skal blive i Danmark efter endt uddannelse
- De internationale dimittender, der bliver i Danmark, skal have samme
beskæftigelsesfrekvens som danske dimittender
Styrelsen for Videregående Uddannelser, 13. november 2014
Side 11
Hvordan kommer vi derhen?
Udvalgte initiativer
Professionshøjskolernes
Internationale Årskonference
2014
Mobilitetsvinduer
Undervisere på udlandsophold
Uddannelseseksport
__________________________________________________________
Ansøgere med udenlandsk adgangsgrundlag
Enklere og smidigere regler for praktik- og studieophold
Bedre modtagelse, integration og vejledning
Styrelsen for Videregående Uddannelser, 13. november 2014
Side 12
Professionshøjskolernes
Internationale Årskonference
2014
Tak for jeres opmærksomhed.
Spørgsmål?
Styrelsen for Videregående Uddannelser, 13. november 2014
Side 13

similar documents