System Restore - Univerzitet u Zenici

Report
Univerzitet u Zenici
Pedagoški fakultet u Zenici
Odsjek: Matematika i informatika
Doc.dr. Samir Lemeš
Student: Kenan Baručija
2/16
System Restore ili oporavak sistema (vraćanje sistema u
prethodno funkcionalno stanje) je opcija koja je integrisana
ili ugrađena u određene sisteme kao što su: Windows
Millenium (WinMe), Windows XP, Windows Vista, Windows
7, a izostavljena je kod Windows 2000 i Windows Server
sistema. System Restore ugrađen u Windows XP može se
instalirati na Windows Server 2003, iako ta mogućnost nije
podržana od strane Microsofta, s ciljem oporavka ili
vraćanjem određenih stavki u prethodno (normalno)
funkcionalno stanje na najkraće moguće vrijeme, toga ili
prethodnih dana. Opcija System Restore omogućava
vraćanje sistemskih datoteka, registre ključeva, instaliranih
programa, dok ostali dokumenti,e-mail-ovi, tekstualni
dokumenti, muzičke datoteke ili video datoteke ostaju
nepromijenjene.
3/16
System Restore ili vraćanje sistema u normalno stanje
4/16
Također, sistemska datoteka Moji dokumenti i sadržaj koji se
eventualno nalazi u njoj ostaje nepromijenjen. Vraćanje
određenih datoteka koje ste izbrisali ne ulazi u opciju
System Restore-a osim ako ste prethodno napravili
sigurnosne kopije tih datoteka. Također, da bi ste izvršili
vraćanje sistema ili oporavak sistema, morate biti prijavljeni
na Windows sistem kao administrator. Pri samoj instalaciji
operativnog sistema Windows, opcija System Restore je
uključena.
5/16
Da biste provjerili jeste li u sistem Windows prijavljeni kao
administrator trebate učiniti slijedeće:
Desnim klikom na sat u desnom donjem uglu ekrana
pokrenete dijaloški okvir Date and Time (datum i vrijeme,
svojstva) ili na slijedeće načine 1.
Tipka windows
explorer zajedno sa tipkom R, otvara se prozor kao na slici
ispod. 2. Kliknete na Start, zatim Run (pokreni) i upišete
timedate.cpl, a onda OK
Za Windows 7, desni
klik na sat i onda
Adjust date and time
6/16
Ako se pojavi dijaloški okvir
Date
and
Time
Properties (Datum i vrijeme
svojstva), znači da ste već
prijavljeni kao administrator.
Kliknite Cancel (odustani) da
biste zatvorili dijaloški okvir
Date and Time Properties
(Datum i vrijeme Svojstva). U
slučaju da niste prijavljeni kao
administrator, pojavit će se
sljedeća poruka.
Nemate odgovarajuće dozvole
za promjenu sistemskog vremena
7/16
Važna napomena: Da bi se System Restore uopšte mogao
izvesti potrebno je da vaš OS koristi NTFS file sistem
(datotečni sistem). Ukoliko se koristi FAT ili FAT32 file sistem
(datotečni sistem) onda se System Restore ne može izvesti.
To se može provjeriti desnim klikom na disk particiju
pritiskom na Properties, vam se pokaže koji file sistem se
koristi.
8/16
Kliknemo desnim klikom na
ikonu MyComputer koja se
nalazi na Desktop-u i u lijevom
uglu odaberemo opciju
Advanced system settings
pa karticu System Protection
i onda Configure ... U trećem
prozoru prva opcija je
uključenje, a treća isključenje
1
2
2
3
9/16
Nakon prethodno urađenih
provjera možemo započeti sa
pokratanjem System Restore-a.
Kliknemo na Start –
Programs (programi) ili All
programs – Accessories
(pomagala), zatim na System
Tools (sistemski alati) i na
kraju pokrenemo System
Restore (oporavak ili vraćanje
sistema) kod prvog prozora
kliknemo next i kod drugog
takođe next
10/16
U slijedećem prozoru Confirm your restore point
završimo klikom na Finish
11/16
Tačka vraćanja je predstava uskladištenog stanja sistemskih
datoteka računara. Tačku vraćanja možete koristiti za
vraćanje sistemskih datoteka računara na raniju tačku u
vremenu. Oporavak sistema automatski kreira tačke vraćanja
jednom sedmično, kada otkrije početak neke promjene na
računaru, kao što je instalacija programa ili upravljačkog
programa.
12/16
Postupak pokretanja
Restore point-a je isti
kao i pokretanje
System Restore-a,
dakle desnim klikom na
ikonu My Computer,
zatim properties, onda
Advaced system
settings, pređemo na
karticu System
Protection i u donjem
desnom uglu odaberemo
opciju Create...
1
1
2
13/16
Završimo sa slijedećim
dijaloškim prozorom
upisivanjem nekog
imena radi lakšeg
prepoznavanja Restore
point-a na najbliži
datum (vremensku
tačku)
14/16
LITERATURA
[1] http://en.wikipedia.org/wiki/System_Restore
[2] http://support.microsoft.com/kb/306084/hr
[3] http://www.mycity.rs/MyCity-Laboratorija/Kako-iskljucitiukljuciti-System-Restore-WindowsXP-Vista-7.html
[4] http://www.ic.ims.hr/forum/viewtopic.php?t=582
[5] http://bertk.mvps.org/html/createrp.html
[6] http://windows.microsoft.com/sr-LatnCS/windows7/Create-a-restore-point
15/16
16/16

similar documents