Prijedlog istraivakog eseja

Report
SAVREMENI POLITIČKI SISTEMI II
PRIJEDLOG ISTRAŽIVAČKOG ESEJA

Tema rada nije isto što i istraživačko
pitanje

Istraživačko pitanje određuje šta želite da
saznate o temi

„ Good research questions are formed and
worked on, and are rarely simply found.“
ISTRAŽIVAČKO PITANJE

Relevantno

„Izvodljivo“ (Menagable)

Originalno (u razumljivoj mjeri)

Usklađeno sa postavljenim zadatkom

Jasno i jednostavno

Zanimljivo
ELEMENTI ISTRAŽIVAČKOG PITANJA
Koji faktori dominanto opredjeljuju tip
izbornog sistema u Baltičkim zemljama?
 Da li je i kako stepen pismenosti u
zemljama Latinske Amerike uticao na kurs
i ishod demokratke tranzicije?
 Da li loše stanje u ekonomiji doprinosi
ponovnom razvoju nacionalizma u
zemljama biše Jugoslavije?
 Kako povjerenje u institucije vlasti utiče
na izlaznost na izbore u „starim
demokratijama“ evropskog Zapada?

PRIMJERI ISTRAŽIVAČKOG PITANJA
Teorijski okvir mora pokazati
razumijevanje koji se nalaze u relevantnoj
literaturi određene teme
 Teorijski okvir dovodi u vezu naše
istraživačko pitanje sa širim oblastima
znanja u okviru te teme
 Teorijski okvir najčešće nije nešto što se
već spremno može naći u literaturi

TEORIJSKI OKVIR

Pogodnost teorije (appropriateness)

Jednostavnost primjene

Eksplanatorna snaga (explanatory power)
IZBOR TEORIJE

Jasno izražene teorijske pretpostavke
dozvoljavaju čitaocu da ih kritički ocijeni

Povezuje naše istraživanje sa postojećim
znanjem u oblasti

Teorijski okvir „uopštava“ intelektualni
fenomen kojim se bavimo

Teorisjki okvir pomaže da se odrede limiti
naših generalizacija
ZNAČAJ TEORIJSKOG OKVIRA
Hipoteza je sredstvo za testiranje teorije
Hipoteze predstavljaju iskaze o tome šta
mi mislimo o tome šta se događa u
samom društvenom životu.
 Nužno ih je formulisati tako da obezbijede
konceptualnu adekvatnost i
konzistentnost između teorije i
opservacija
 Hipoteze su deklarativne rečenice u
kojima se izražava očekivanje o
povezanosti između pojava koje su
obuhvaćene konceptima


HIPOTEZA/E
Hipoteza mora navesti jasan odnos
između proučavanih fenomena
 Kreiranje „generalne hipoteze“
 Pravac/smjer hipoteze

 Direkcione
 Ne-direkcione
Specifikacija hipoteze
 Testiranje hipoteze (hipoteze moraju biti
testable)
 Hipoteza – nulta hipoteza

FORMULISANJE HIPOTEZE/A




Nacionalni društveni rascjep dominantno
utiče na tip izbornog sistema u Baltičkim
zemljama
Zemlje Latinske Amerike koje su na početku
tranzicionih procesa imale veći stepen
pismenog građanstva imaće uspješnije
tranzicione procese
Nacionalizam će na Balkanu biti zastupljeniji
u onim zemljama u kojima je stanje u
ekonomiji gore
Za građane Zapadne Evrope važi da što više
povjerenja imaju u institucije vlasti veća je
šansa da će izaći na izbore
PRIMJERI HIPOTEZA
https://scholar.google.com/
 http://libgen.in/
 http://www.academia.edu/


Literatura je dostupna i u biblioteci
Fakulteta kao i u bazama članaka i knjiga
kojima možete pristupiti sa fakultetskih
kompjutera
KORISNI
SAJTOVI ZA PRETRAGU KNJIGA
I ČLANAKA

similar documents