Prezentacija ponude Volks banke u oblasti finansiranja projekata

Report
Mogućnost finansiranja EE projekata u
zgradarstvu u Srbiji
PKB, 12. jul 2011
.
Volksbank Group
Posluje u 9 zemalja centralne i istočne Evrope
600 ekspozitura
Oko 6.000 zaposlenih
Više od 1,5 miliona klijenata
Ukupna aktiva iznosi preko
14 milijardi EUR
Volksbank Srbija
■ Osnovana u septembru 2003
■ Poslovna mreža od 26 ekspozitura
■ 459 zaposlenih
■ 57.846 klijenata
■ Profit u 2010 – 10,39 Mio EUR
■ Ukupna aktiva u 2010 - 787 Mio EUR
■ Zauzima mesto broj 10 na tržištu
Poslovna orijentacija
Finansijski servis i podrška malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima i
privatnim licima
Kompletan spektar bankarskih usluga od kredita i garancija, preko različitih
oblika depozita do domaćeg i inostranog platnog prometa, menjačkih poslova,
elektronskog bankarstva...
Bankarski savetnici pristupaju klijentima individualno i ponudu usluga kreiraju
prema njihovim potrebama i standardima Volksbank kvaliteta
Ciljevi i značaj “zelenih” projekata
Ogroman potencijal za investicije
Maksimizacija profita uz istovremeno minimiziranje rizika
Pozicioniranje u sektoru energetike i u poslovima finansiranja ekoloških projekata
Investiranjem u ove projekte Volksbank potvrđuje poslovanje kao društveno
odgovorna institucija
Konkretan doprinos očuvanju životne sredine preko 2 aktuelna programa:
- Volksbank program za EE
- Volksbank program za OIE
EE Program
Kreditna linija nemačke razvojne KfW banke namenjena je finansiranju projekata
koji obezbeđuju energetske uštede u sektoru malih i srednjih preduzeća i pod
određenim uslovima, u sektoru stanovništva.
Jedna od 4 banke na tržištu koja koristi kreditnu liniju namenjenu za EE
Uključivanje finansijskog sektora u oblast energetike i energetske efikasnosti
govori o isplativosti i značaju ulaganja u ove projekte, kako za finansijere tako i
za investitore.
Da bi projekat bio finansiran iz EE linije preduzete mere moraju ostvariti:
- uštedu energije min 20%
- smanjenje emisije CO2 min 20%
Kreditne linije i konkurentnost
Volksbank EE kreditna linija u iznosu od 10.000.000 EUR
Do sada plasirano skoro 5.000.000 EUR / 80 projekata
Zelene kreditne linije najpovoljni izvor finansiranja / KfW
Volksbank pokriva sve segmente poslovanja
Kamatne stope daleko ispod proseka u odnosu na komercijalne kredite
EE proizvodi / EKO krediti
- rekonstrukcija stambenog / poslovnog prostora ............ od 5.30%
- kupovina opreme i vozila .................................................... 8.95%
- potrošački krediti ................................................................ 8.95%
Interni VB konsultantski tim
Implementacija projekta i edukacija kadrova u okviru programa tehničke pomoći
Volksbank konsultanti za Energetsku Efikasnost
Eksperti u filijalama, svaka filijala “mala banka”
- bankarsko iskustvo
- osnovna tehnička znanja o EE
Preduslov investiranja je da sprovedene mere obezbeđuje min 20% uštede u
energiji i emisiji CO2
Standardizovane mere i investicije / EE kalkulator urađen na osnovu istorijskih
merenja u Srbiji
Energetska Efikasnost u zgradarstvu
U zemljama EU oko 40% energije se potroši u zgradama, a manji deo u
saobraćaju 32% i u industriji oko 28%, dok u Srbiji na zgrade otpada i do
48% utrošene energije
Sobzirom da se energija najviše troši u zgradama onda najracionalnije i
dugoročno najisplativije rešenje jeste ulaganje u EE zgrada
Oко 60% ukupne potrošene energije u
zgradama odlazi na grejanje, što ukazuje
da je potencijal za uštede veoma veliki
Otuda, preko 70% do sada realizovanih
projekata iz EE programa se odnosi na
investicije u zgradama
Pionir u finansiranju EE projekata
Edukativni karakter u cilju podizanja svesti o značaju ulaganja u EE i druge
projekte u vezi sa očuvanjem životne sredine
Konsultantske kuće specijalizovane za usluge
iz domena energetike i EE (SEEC, FSFM)
Agencija za Energetsku Efikasnost
Resorna ministarstva
Značaj nevladinog sektora
CEDEF / Centralno – evropski forum za razvoj
Partneri u EE programu
Zajednička promocija proizvoda u cilju kreditiranja krajnih kupaca
Proizvođači termoizolacionih materijala
KNAUF Insulation
HENKEL Ceresit
Distributeri i proizvođači opreme za automatizaciju procesa u proizvodnji
Distributeri opreme u vezi sa obnovljivim izvorima energije (solarni paneli)
Proizvođači PVC stolarije
Distributeri trasportnih, dostavnih vozila i automobila na hibridni pogon
Program finansiranja OIE
Broj izgrađenih objekata za eksploataciju OIE i aktuelna energetska produkcija
su zanemarljivi
Kapital uložen u do sada izgrađene objekte je male vrednosti / domaćeg porekla
Podsticaji za povlašćenje proizvođače / feed in tariff
Učešće u energetskom potencijalu obnovljivih izvora:
- biomasa sa 63%
- hidroenergija (male hidroelektrane) sa 10%
Volksbank - sredstva za OIE iz sopstvenog potencijala
Konsultantske usluge od idejnog rešenja, dobijanja energetske dozvole, pa sve
do same realizacije projekta
Model projektnog finansiranja
Finansiranje projekata izgradnje kapaciteta sa ciljem proizvodnje elektične
energije iz obnovljivih izvora i priključenja na elektrodistributivnu mrežu
Preduslov finansiranja je dokaz o pravu svojine i kompletna tehnička
dokumentacija za izgradnju objekta
Osnivanje novog preduzeća - SPV / zaloga nad kapitalom
Učešće zavisi od tipa investicije i vrednosti samog projekta (20-30%)
Kredit se isplaćuje sukcesivno, prema utvrđenoj dinamici povlačenja
sredstava, a nakon podnošenja izveštaja odnosno situacije overene od strane
konsultanata i banke.
Grace period – otplata kredita ne ranije od završetka gradnje objekta koji je
predmet finansiranja, odnosno priključenja na mrežu.
Barijere za povećano korišćenje OIE
Složene administrativne procedure
Nedostatak znatnog broja standarda opreme
i postupaka za ekspoataciju OIE
Nedovoljan broj propisa za projektovanje, izradu,
kontrolu i montažu uređaja
Nedovoljan broj akreditovanih atestnih laboratorija
za postrojenja koja koriste OIE i td.
Hvala na pažnji!
Nenad Lučić
Menadžer za razvoj proizvoda
+ 381 64 83 53 206
+ 381 11 22 57 410
[email protected]
http://www.volksbank.rs/energetska-efikasnost

similar documents