scrisoare metodica

Report
Anul şcolar 2012-2013
Scrisoare metodică la disciplina
limba şi literatura română,
semestrul al II-lea, 2012-2013
I.Ş.J. SIBIU
INSPECTOR DE SPECIALITATE, PROF. IOANA DĂNEŢIU
Scrisoare metodică la disciplina limba şi literatura română,
semestrul al II-lea, 2012-2013
În vederea bunei desfăşurări a
procesului instructiv-educativ la
disciplina limba şi literatura română,
vă rog să aveţi în vedere, pe domenii
funcţionale, următoarele aspecte:
I.Ş.J. SIBIU
INSPECTOR DE SPECIALITATE, PROF. IOANA DĂNEŢIU
Scrisoare metodică la disciplina limba şi literatura română,
semestrul al II-lea, 2012-2013
Domeniul curriculum
Întocmirea corectă şi completă a portofoliului catedrei / a portofoliului
individual al fiecărui membru al catedrei de limba şi literatura română. Modelul
portofoliilor se află pe site-ul IŞJ Sibiu, pagina inspectorului de specialitate.
Planificarea calendaristică va debuta cu personalizarea programei. De
asemenea, vă rog să consemnaţi în planificare două săptămâni de recapitulare
înaintea aplicării testării iniţiale. La portofoliul catedrei vor fi ataşate rapoartele
statistice şi descriptive (SWOT, neapărat greşelile tipice constatate, cu ţintă
spre proiectarea şi aplicarea planurilor remediale) şi planurile remediale pentru
testarea iniţială şi pentru simularea probei scrise a EN şi a bacalaureatului
2013.
Planificarea activităţilor de tutorial pentru pregătirea examenelor naţionale
2013.
Se vor întocmi proiecte de lecţie / schiţe de lecţie, deşi avem, obligatoriu,
proiecte ale unităţilor de învăţare şi se vor lua măsuri pentru parcurgerea
ritmică a materiei şi pentru evaluarea ritmică a elevilor.
Opţionalele vor fi vizate în C.A şi de către inspectorul de specialitate, şi la
dosarul catedrei va exista portofoliul de curs opţional 2012-2013.
Completarea fişei de evaluare / clasă, în vederea evidenţierii ratei de progres
şcolar / elev pentru semestrul I, 2012-2013.
I.Ş.J. SIBIU
INSPECTOR DE SPECIALITATE, PROF. IOANA DĂNEŢIU
Scrisoare metodică la disciplina limba şi literatura română,
semestrul al II-lea, 2012-2013
Resurse umane
•Actualizarea participării la cursuri de formare a
membrilor catedrei şi tabel cu profesorii angajaţi în
perfecţionare- grade didactice.
•Prezenţa elevilor (elevi cu probleme).
•Programe adaptate pentru elevii cu CES şi portofoliu
cu fişe de lucru, rezolvări ale acestora de către grupulţintă.
I.Ş.J. SIBIU
INSPECTOR DE SPECIALITATE, PROF. IOANA DĂNEŢIU
Scrisoare metodică la disciplina limba şi literatura română,
semestrul al II-lea, 2012-2013
Dezvoltare şi relaţii comunitare
•Proiectele, parteneriatele, concursurile la
care s-a participat la nivelul catedrei în 20122013, inclusiv cele care se vor desfăşura în
săptămână „Să ştii mai multe, să fii mai bun!”
I.Ş.J. SIBIU
INSPECTOR DE SPECIALITATE, PROF. IOANA DĂNEŢIU

similar documents