AutoCAD

Report
AutoCAD, proizvod tvrtke Autodesk, programski je paket za kreiranje i uređivanje crteža na
grafičkom zaslonu. Smatra se jednim od najpopularnijih i najraširenijih CAD (Computer Aided Design =
računalno podržano dizajniranje) programa. Osim na osobnim računalima radi i na grafičkim radnim
stanicama.
Početak AutoCAD-a datira od ranih osamdesetih godina. Kroz brojne inačice program je evoluirao do
vrlo složenog programskog paketa, koji se sastoji od niza modula i vrlo je teško razumljiv početniku, kao i
manje iskusnim korisnicima. Ukoliko se upotrebljava samo kao paket za crtanje, može se reći da je
elektronski ekvivalent pametne crtaće daske.
AutoCAD-ov crtež
 AutoCAD-ov crtež je sastavljen od elemenata (entities) koji mogu biti jednostavni
grafički oblici (linije, lukovi, kružnice, tekst itd.) ili blokovi (blocks), tj. skup elemenata
crteža.
 Svaki element crteža ima pridružene izvjesne značajke (attributes), kao npr. stil crtanja
linije (line style), vrstu pisma (text font) ili boju (color).
 Blok je skup elemenata AutoCAD-ovog crteža koji čini jednu cjelinu, tj. jedan element
crteža.
 Može se kreirati grupiranjem elemenata unutar trenutnog crteža (current drawing) te
spremanjem pod određenim imenom (block name) ili umetanjem već postojećeg crteža s
diska u trenutni crtež kao blok. Jednom kreiran može se pomicati, rotirati, kopirati,
brisati te mu se mogu mijenjati faktori uvećanja u smjerovima koordinatih osi.
Slojevi u crtežu








Kao i u drugim CAD programima i u AutoCAD-u pojedini dijelovi crteža crtaju se na zasebnim
slojevima.
Sloj (Layer) se može zamisliti kao tanka prozirna folija na kojoj se crta samo dio crteža.
Dijelovi crteža, nacrtani svaki na svojoj foliji, naslagani jedan na drugog, čine gotov crtež.
Svaka boja ima svoj broj.
Broj definiranih slojeva crteža je neograničen.
Osnovno je pravilo da se u jednom trenutku može crtati ili modificirati crtež samo na jednom sloju.
Taj se sloj naziva trenutni sloj (current layer).
Kod složenih crteža pojedini se slojevi mogu isključiti ili zamrznuti, čime se dijelovi crteža koji su u
njima nacrtani privremeno uklanjaju s ekrana pa ne opterećuju nepotrebno crtež niti odvlače pažnju
tijekom rada.
CAD (Computer Aided Design)
 Computer-Aided Design (CAD) je program koji koristi kompjutersku grafiku
za razvoj, analizu i izmjene tijekom postupka oblikovanja proizvoda.
 Prema definiciji CAD aplikacija (alat), bilo koja aplikacija koja sadrži
računalnu grafiku i aplikaciju prilagođenu inženjerskim funkcijama u procesu
dizajna je klasificirana kao CAD aplikacija. To ustvari znači da CAD aplikacije
mogu biti raznolike, varirajući od geometrijskih alata za manipulaciju oblicima
do alata za vizualizaciju rezultata koje analiziramo.
 Kako je osnova svih aktivnosti u proizvodnji definiranje geometrije, upravo to




bi bila osnovna zadaća CAD alata.
Konfiguracija CAD sastoji se od triju osnovnih cjelina :
Ulaza – tipkovnica i/ili miš, grafička ploča, digitalizator.
Obrade – PC računalo, operacijski sustav OS i pripadni CAD programski
paket.
Izlaza – crtač, pisač.
CAM (Computer Aided Manufacturing)
 Prema definiciji, CAM je računalom podržana priprema za
proizvodnju i obuhvaća prevođenje projektnih informacija u
tehnološke informacije i proizvodnju sa različitim razinama
automatizacije.
 To se ostvaruje različitim tipovima NC (Numerical Control), odnosno
CNC (Computer Numerical Control) strojevima kao što su CNC
glodalice, CNC bušilice i mnogi drugi slični strojevi.
CAPP (Computer Aided Project Planning)
 CAPP (Računalom potpomognuto planiranje procesa)
označava skup računalom podržanih aktivnosti koje
pojednostavljuju rad projektanta tehnoloških procesa.
 CAPP predstavlja kritičnu vezu, ali i most, između
projektiranja, odnosno dizajna (CAD) i proizvodnje
(CAM).
CAE (Computer Aided Engineering)
 Pojam CAE označava tehnologiju koja obuhvaća
upotrebu računalskih sustava za analizu CAD
geometrije i dopušta kreiranom modelu da simulira i
uoči kako će se proizvod ponašati, tako da se model
može redefinirati i optimizirati.
 CAE vrši analizu i testiranje statičkog, dinamičkog i
toplinskog ponašanja projektiranog dijela.
Programi














SolidWorks je rasprostranjen programski paket za računalno projektiranje i tehničke analize.
Također se koristi u jednostavnim simulacijama i inženjerskim analizama.
U osnovi pokriva 3D modul, modul montaže i modul za proizvodnju tehničke dokumentacije.
Uz mnoge dodatke koristan je u raznim područjima tehnike: strojarstvo, elektrotehnika, za obradu drveta, itd.
Poznat je kao snažan i jednostavan softverski paket.
SolidWorks razvija poduzeće SolidWorks Corporation.
Jedan je od prvih CAD programa, koji je dizajniran za Microsoft Windows.
U startu je ovaj programski paket imao naziv CATI (Conception Assistée Tridimensionnelle Interactive French for
Interactive Aided Three Dimensional Design), a preimenovana u CATIA 1981.
CATIA (Computer Aided Three Dimensional Interactive Application) je komercijalni programski paket razvijen u
francuskoj kompaniji Dassault Systemes krajem 1970-tih i početkom 1980-tih u cilju razvoja francuskog vojnog aviona
Mirage.
CATIA je proizvod u vlasništvu tvrtke IBM, koji je zbog povijesti svog razvoja naročito prisutan u avionskoj industriji.
U verziji 5 sadržana je 51 aplikacija, koje se organiziraju u dvije platforme P1 i P2.
Platforma P1 je namijenjena manje zahtjevnim korisnicima dok je platforma P2 usmjerena na velika proizvodna
poduzeća.
Unutar svake platforme moguće je odabrati jednu od više ponuđenih konfiguracija sustava, a na odabranu
konfiguraciju je moguće dodati ili dokupiti potrebnu aplikaciju.
Aplikacije su podijeljene u područja kao kod CAD/CAM/CAE sustava visoke opsežnosti.
Programi








MicroStation je arhitektonski i inženjerski softverski paket razvijen od strane Bentley Systems,
Incorporated.
Najnovije verzije softvera rađene su za Microsoft Windows operacijske sustave, dok su starije verzije
bile dostupne za Macintosh i Unix.
Od svojeg početka, MicroStation se koristio u inženjerskim i arhitektonskim područjima prvenstveno
za stvaranje građevinskih crteža.
Solid Edge je 3D parametarski CAD softverski sustav.
Koristi se za modeliranje čvrstih tijela, sastavno modeliranje i projektiranje za inženjere.
Ima odličnu bazu za modeliranje, pogodnu za različite industrijske potrebe i potpuno integrirano
upravljanje konstrukcijama (Insight) što pomaže Solid Edge-u pri izradi točnih konstrukcijskih
rješenja bez grešaka.
Inženjerima omogućava jednostavan razvoj proizvoda, od osnovnog dijela do konačnog sklopa.
Prilagođene naredbe sa smislenim tijekom kreiranja ubrzavaju konstruiranje, kontroliranje i
promjenu elemenata unutar sklopa.
Programi
 Pro/ENGINEER je proizvod tvrtke PTC (Parametric Technology
Corporation), poznate po kvalitetnim CAM rješenjima.
 Osnovu sustava predstavlja modul Pro/ENGINEER-Foundation koji
omogućuje stvaranje složenih čvrstih modela, stvaranje modela od
savijenog lima, stvaranje sklopova, dizajn zavarenih spojeva, izradu
potpune tehničke dokumentacije i foto realističnih prikaza.

similar documents