Centar za rehabilitaciju Stančić - postignuti rezultati do 24.12.2014.

Report
CENTAR ZA REHABILITACIJU
STANČIĆ
Proces deinstitucionalizacije korisnika i
transformacije Centra Stančić u Pružatelja usluga
u zajednici : Od listopada 2013. godine do danas
STUDENOG
2014.
DO DO
STUDENI
2014. GODINE
… GODINE





Prva služba stanovanja broji 40
deinstitucionaliziranih korisnika + 11 korisnika u
organiziranom stanovanju koje naš Centar provodi od
2010. godine
Druga služba stanovanja broji 27 korisnika
Regionalizirano 14 korisnika u svoje matične sredine
kod odgovarajućih pružatelja usluga
Ukupno 95 deinstitucionaliziranih korisnika
U okviru transformacije Centra u Pružatelja usluga u
zajednici krenuli smo s pružanjem usluge rane
intervencije za naše šire područje, uslugom pomoći u
kući za građane Zagrebačke županije i širenjem
kapaciteta za usluge boravka i psihosocijalne podrške
u našim Dnevnim Centrima
1. SLUŽBA STANOVANJA
CENTRA STANČIĆ
Branka Babić Seke
Voditeljica 1. službe
STAMBENA JEDINICA - STANARI
- kuća ili stan, ovisno o željama i potrebama
stanara / lift, briga o životinjama itd. /
- 3-5 osoba u stanu, prosjek 4 osobe
 Heterogene grupe / po dobi, spolu, sposobnostima
/ - poštivane želje o izboru sustanara
 U dvije stambene jedinice stanari muškog spola –
i u Centru Stančić veći broj osoba muškog spola
 Pripreme stanara / razgovori, inicijalni intervjui,
posjete stamb. jedinicama/
DJELATNICI SLUŽBE STANOVANJA
Djelatnici Centra Stančić
 - voditelj službe -1
 - zastupnici - 3
 - viši asistenti - 10
 - asistenti - 26
 - medicinska sestra -1
/svakodnevno,kontinuirano/
 Stanari su pacijenti doktora u centru Stančić,
skrbnici potpisali suglasnost za promjenu
doktora u Domu zdravlja Dugo Selo / čeka se
otvorenje nove ambulante/

STAMBENA
JEDINICA
STAMBENA
JEDINICA
4 stanara
 3 osobna asistenta
 1 viši asistent
 1 zastupnik
 24-satna podrška
 Budžet za hranu, odjeću, obuću, higijenu i ostale
potrebe

AKTIVNOSTI 1. SLUŽBE STANOVANJA
•
•
•
•
•
Aktivna podrška i osamostaljivanje u aktivnostima
svakodnevnog života
Intenzivno uključenje u život lokalne zajednice
Osobno usmjereno planiranje / osoba u fokusu,
pozitivna atmosfera ,želje i interesi /
Širenje krugova podrške
Samoodređenje i samozastupanje
RADNI CENTAR
RADNI CENTAR
RADNI CENTAR
RADNI CENTAR
Započeo s radom 6. 11. 2013.
 Rad organiziran u dvije smjene / ujutro i popodne
 Radionice / likovna, tekstilna, glazbena,
kreativna i sportska /
 Djelatnici Centra Stančić

AKTIVNA PODRŠKA
•
•
•
•
•
•
Obavljanje smislenih aktivnosti
Pružanje odgovarajuće podrške
U kućanskim poslovima
U kupovini
Upoznavanju lokalne sredine
PODRŠKA JE POTREBNA
SVIMA NAMA
AKTIVNOSTI 1. SLUŽBE STANOVANJA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Svakodnevne šetnje i odlasci na kavu
Shopping
Odlasci na misu
Odlasci u kino
Kazališne predstave
Koncerti u lokalnoj srednjoj školi i u Zagrebu
Suradnja sa udrugom AmoreVera / druženja, radionice , izleti,
samozastupanje /
Nogometne i rukometne utakmice
Izlazak na referendum, glasanje
Izleti / Zagreb, Varaždin, Sisak, Hrvatsko zagorje, zoo vrt ,
Divlje vode, Gorski kotar – tjedan dana, ljetovanje u Sv. Filipu i
Jakovu /
ZAPOŠLJAVANJE U OTVORENOJ SREDINI
3 stanara zaposlena u lokalnoj sredini:
- 2 ženske osobe radi u dm-u
* na poslovima čišćenja,
* plaću dobiva od dm-a
- 1 muška osoba radi u lokalnoj OŠ,
* poslovi kućnog majstora,
* samostalno odlazi na posao
* koristi lokalni prijevoz
* plaću dobiva od općine Brckovljani
- Želja stanara za daljnjim zapošljavanjem u otvorenoj sredini
•
SURADNJA
S DRUGIMA
SURADNJA
S DRUGIMA
Roditelji, rodbina, skrbnici
 Udruga AmoreVera / druženja, supervizija,
samozastupanje , izleti /
 Dm – zapošljavanje, humanitarni rad
 Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
 Općina Dugo Selo, crkva
 Udruga za samozastupanje Zagreb /Kongres
samozastupnika – izlaganje i učestvovanje
stanara /
 Centar za rehabilitaciju Zagreb /Gorski kotar/
 Ministarstvo socijalne politike i mladih

Voditelj:
Josip Jurakić, prof.reh.
LOKACIJA
SESVETE - JELKOVEC
GRADSKA ČETVRT
 ISTOČNI DIO ZAGREBA
 NASELJE U RAZVOJU
 PROMETNA POVEZANOST

STANOVI
6.mj 2014. - s gradskim poglavarstvom potpisan
ugovor o najmu 8 stanova
 Veličina stanova :90 – 120 m2
 prenamjenom troškova predviđenih po Projektu,
osigurana sredstva za opremu stambenog prostora
 Do kraja 8. mj 2014. opremljeni svi stanovi sa
kompletnim namještajem, tehnikom i pomagalima

STANOVI
•
različite lokacije
STANOVI
•
različit sadržaj
STANOVI
•
prilagođeni
ulazi
STANOVI
•
prostrani boravci
AKTIVNOSTI
NAKON ULASKA U STANOVE STANARI
AKTIVNO SUDJELUJU U AKTIVNOSTIMA :

BRIGE O SEBI (OSOBNA HIGIJENA, BRIGA O ODJEĆI I
OBUĆI I VLASTITI IZBOR, NABAVA POTREBNIH
HIGIJENSKIH POTREPŠTINA I NOVE ODJEĆE, ...)
AKTIVNOSTI

POSLOVI U KUĆANSTVU (SUDJELUJU U PRIPREMI OBROKA,
KUHANJE, NABAVA HRANE, PRANJE SUĐA, PEGLANJE ODJEĆE,
ČIŠĆENJE STANA, UREĐIVANJE OKOLIŠA ...)
AKTIVNOSTI


USVAJANJE NOVIH ZNANJA I VJEŠTINA ( KORIŠTENJE
LIFTA, TELEFONIRANJE, ORJENTACIJA U NASELJU,
KORIŠTENJE NOVIH APARATA U KUĆANSTVU,
POVEĆAVANJE RAZINE SAMOSTALNOSTI U RAZNIM
AKTIVNOSTIMA,...)
IZLASCI (ODLAZAK KOD FRIZERA, CRKVA, IZLASCI U
KAFIĆE, SLASTIČARNU, UPOZNAVANJE NASELJA,
MEĐUSOBNI POSJETI, ODLASCI U DUĆANE S HRANOM I S
ODJEĆOM/OBUĆOM, U LJEKARNU…)
AKTIVNOSTI
• KONTAKT S OBITELJIMA (TELEFONOM,
POSJETE)
IDUĆE AKTIVNOSTI
• ŠTO VEĆA UKLJUČENOST SVIH STANARA RADI
STJECANJA NOVIH ISKUSTAVA I POTICANJA VEĆE
NEOVISNOSTI
- uključenost = baviti se nečim konstruktivnim, biti u
interakciji sa ljudima, sudjelovati u
grupnim aktivnostima, situacijsko i praktično učenje
• IZRADA OSOBNO USMJERENIH PLANOVA
• PRONALAZAK I OPREMANJE DNEVNOG CENTRA
2. Služba stanovanja
REGIONALIZACIJA
KORISNIKA
REGIONALIZACIJA
KORISNIKA
 Cilj
: povratak korisnika u njihove
matične sredine / život u zajednici / blizu
obitelji i rodbine
 Do sada regionalizirano 14 korisnika
TRANSFORMACIJA – CENTAR PRUŽATELJ
USLUGA U ZAJEDNICI
RANA INTERVENCIJA
OD ROĐENJA DO 3.GODINE ŽIVOTA
 NAJDULJE DO 7. GODINE ŽIVOTA

UKLJUČUJU SE DJECA S :
UTVRĐENIM FAKTORIMA NEURORIZIKA
 RAZVOJNIM TEŠKOĆAMA

OPĆI CILJEVI:
PREVENCIJA RAZVOJNIH POREMEĆAJA U
DJECE PREDŠKOLSKE DOBI KROZ RANO
OTKRIVANJE POTEŠKOĆA
 RAZVOJ USLUGE RANE INTERVENCIJE NA
PODRUČJU DUGOG SELA I ŠIRE OKOLICE

SPECIFIČNI CILJEVI:



SELEKCIJSKA PREVENCIJA RAZVOJNIH POREMEĆAJA,
STRUČNA I SAVJETODAVNA POMOĆ RODITELJIMA
TE POMOĆ PRI UKLJUČIVANJU U REDOVNE ODGOJNO
OBRAZOVNE USTANOVE
STRUČNA SAVJETODAVNA POMOĆ ODGAJATELJIMA
I NASTAVNICIMA
SENZIBILIZACIJA LOKALNE ZAJEDNICE PRI
UKLJUČIVANJU DJECE U REDOVNE ODGOJNO
OBRAZOVNE USTANOVE
TIM STRUČNJAKA
EDU. REH
FIZIOTERAPEUT
LOGOPED
DIJETE
I
NJEGOVA
OBITELJ
RADNI TERAPEUT
PSIHOLOG
SOCIJALNI
RADNIK
SURADNJA :
CZSS DUGO SELO
 CZSS SESVETE
 CZSS SV.IVAN ZELINA
 DJEČJI VRTIĆ “ŠEGRT HLAPIĆ”
 MALI DOM
 SUVAG

PLANOVI:
SIJEČANJ 2015. – RADIONICE ZA RODITELJE
“RASTIMO ZAJEDNO PLUS”
 ORGANIZIRANJE USLUGE SENZORNE
INTEGRACIJE



TRENUTNO NAS IMA
12
ALI RASTEMO I DALJE ZAJEDNO…
Voditelj:
Ivana Kelebuh, prof.reh.
OBUHVAĆA
Dnevni centar Dugo Selo/18 korisnika
 Dnevni centar Vrbovec/25 korisnika
 Rana intervencija/12 korisnika

KORISNICI, VRSTE USLUGA, KAKO SE
OSTVARUJE
Djeca od 2 godine nadalje s teškoćama u razvoju/
različiti stupnjevi oštećenja
 Cjelodnevni boravak/8-10 sati
dnevno/,poludnevni boravak/6-8 sati
dnevno/,psihosocijalna podrška/ 6 sati
tjedno,max.2 sata dnevno kod pružatelja usluga
ili u obitelji /5 sati/
 Kako se ostvaruje usluga: CZSS šalje zahtjev
nama,mi vršimo procjenu o mogućnosti pružanja
usluge te šaljemo CZSS koji izdaje rješenje
sukladno našem mišljenju

PROGRAM RADA, PROVODITELJI USLUGA






Rehabilitacijski i terapijski programi čiji su ciljevi
edukativni(usvajanje znanja,vještina i navika u
skladu sa sposobnostima djeteta) i rehabilitacijski
(odnosi se na prilagodbu djeteta s IT i višestrukim
smetnjama na djelotvornost u učenju te poboljšanje
komunikacije i razvoj socijalizacije
Logoterapija,radna terapija,fizioterapija,terapijsko
jahanje
Savjetovanje i podrška obitelji
Provoditelji su: defektolog
rehabilitator,odgajatelj,logoped,radni
terapeut,fizioterapeut,psiholog i socijalni radnik
Oblici rada: rad u skupini,individualni rad
Za svako dijete se radi Individualni plan
LOKACIJE
Dugo Selo-Oštarijaševa 6a/najam plaća grad
Dugo Selo/
 Vrbovec/ svoj prostor nam ustupa Udruženje
obrtnika Vrbovec, a režije plaća grad Vrbovec/

VIZIJA NAŠEG RADA
Globalna težnja oblasti socijalne skrbi je
deinstitucionalizacija
 Prevencija institucionalizacije
 Individualni pristup djetetu
 Integracija u život zajednice
 Podrška i savjetovanje obitelji

HVALA NA PAŽNJI
USLUGA POMOĆI I NJEGE U KUĆI - PROJEKT
Područje Zagrebačke županije
 Donator: Zagrebačka županija
 Suradnici: Centar za socijalnu skrb Vrbovec i
Općina Dubrava
 Specifični ciljevi: utvrđivanje potreba starijih i
siromašnih građana s područja Zg. Županije te
pružanje podrške (psihosocijalna podrška, usluge
prijevoza, zdravstveno-savjetodavne usluge,
nabavka namirnica ….)

DEQUAL
Deinstitucionalizacija i prevencija
institucionalizacije OIT putem podizanja razine
kvalitete udomiteljske skrbi
 Donator: IPA – Širenje mreže socijalnih usluga u
zajednici (Phase II)
 Partneri: CZSS Vrbovec, CZSS Križevci, Udruga
invalida Križevci i Udruga za osobe s MR
Križevci
 Vrijeme trajanja: 17.04.2014.- 17.10.2015.

DEQUAL 1


Specifični ciljevi: Jačanje kapaciteta
udomiteljskih obitelji na području Zagrebačke i
Koprivničko-Križevačke županije, prevencija
institucionalizacije i osnaživanje procesa DI
Aktivnosti: SWOT analiza udomiteljstva,
studijski posjet, kreiranje edukacijskog
materijala i programa za edukaciju mobilnih
timova i udomiteljskih obitelji, osnivanje 2
mobilna tima za podršku udomiteljima, 2 kluba
za udomljene osobe, promotivne aktivnosti..
ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S
INVALIDITETOM BEZ BARIJERA
Donator: Agencija za mobilnost/Leonardo da
Vinci
 Partneri: Litva, Španjolska, Velika Britanija,
Poljska, Italija, Turska, Bugarska, Nizozemska
 Vrijeme trajanja: rujan 2013.- lipanj 2015.
 Vrijednost projekta: 11.000,00 eura (naš udjel)
 Cilj i aktivnosti: detekcija dobre prakse vezane uz
uključivanje osoba s invaliditetom u svijet rada te
njihovo adekvatno strukovno obrazovanje putem
e-platforme “[email protected]”

ULOGA PARTNERA U PROJEKTU
AKTIVNO SUDJELOVANJE u međunarodnim
seminarima uz razmjenu iskustava
 ORGANIZACIJA radionica i drugih aktivnosti na
lokalnoj razini s ciljem zapošljavanja osoba s
invaliditetom
 KREIRANJE alata za povećanje poslovnih
prilika putem izrade Eu životopisa (EU pass)
 TISKANJE i podjela promotivnog materijala

ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S
INVALIDITETOM

similar documents