Vaza*ství a aran*ování

Report
Digitální výukový materiál
zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“
Projekt:
Škola:
Šablona:
Sada:
Vytvořeno:
Ověřeno:
CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“
Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant
III/2
VY_32_INOVACE_Vaz.1.03 Základy estetiky
06. 10. 2013
07. 10. 2013
Třída: MZ1
Vazačství a aranžování
Vzdělávací oblast :
Odborné vzdělávání
Předmět:
Vazačství a aranžování
Ročník:
Autor:
Časový rozsah:
Pomůcky:
1
Tůmová Jana
1 vyučovací hodina
Klíčová slova:
Anotace:
Vazačství, aranžování, prvky
Dataprojektor, notebook s připojením na
internet
Materiál je určen pro výuku předmětu květinářství.
Základní estetické prvky
 základem všech estetických prvků je bod
 dá-li se bod do pohybu jedním směrem, vzniká linie
 podle charakteru pohybu vznikají přímky nebo křivky, ty vytváří
základní konstrukci každého díla
 vodorovná přímka - horizontála - spojuje se s pojmem nosné
základny
 svislá přímka - vertikála - tvoří středovou osu díla.
 šikmé přímky - diagonály - obvykle určují šířku a plastičnost
celku
 křivky vznikají tehdy, není-li dráha pohybujícího se bodu přímá,
křivky mohou být vlnité, obloukovité, vinuté, spirálovité, esovité,
mohou stoupat i klesat
Typy linií
Křivky
Plocha
 vzniká tehdy, dá-li se linie do pohybu jedním
směrem
 plocha
- dílo obklopuje
- tvoří pozadí kompozice
- na níž je dílo umístěno
- technických doplňků (sklo, dřevo, kov,
tkaniny apod.)
Textura
 je charakter povrchu plochy
 povrh může být hladký, drsný, bublinatý, rýhovaný
 u květin rozlišujeme povrch:
sklovitý (frézie, kosmea)
porcelánový (kala, brambořík, sněženka)
sametový (gloxínie, některé růže)
hedvábný (hrachor, orchideje)
vlnatý (plesnivec- protěž)
kovový (listy ananasovitých rostlin)
 hrubou texturou se vyznačují větve jehličnatých dřevin
 drsnou rozpukanou texturu má kůra borovic
 šupinatou kůra smrku
 kombinaci textury zvýrazníme různým použitím rostlin a nádob
Tvar
 vzniká, dá-li se plocha do pohybu
 je jednou z nejdůležitějších vlastností
 je charakteristický nejen pro jednotlivé rostliny, ale je
velmi rozdílný i u jednotlivých částí rostlinného těla
 rozlišujeme tvary kulovité, válcovité, kuželovité,
srdčité, dlanité, mečovité, jehlicovité a čárkovité
 je velmi důležitý i u zhotovených výrobků při
dodržování zásady – vytvořit požadovaný tvar díla při
neporušení původních přirozených tvarů jednotlivých
použitých prvků
Barva
 nejpůsobivější estetický prvek, tvoří nevýraznější
vlastnost kompozice
 barvy spektrální – červená, oranžová, žlutá,
zelená, modrá, fialová. Nejsou od sebe odděleny,
ale přecházejí jedna v druhou prostřednictvím
barevných odstínů (mezitónů)
 podle použití dělíme barvy na pestré (všechny) a
nepestré (bílá,černá)
 podle působení barev na člověka dělíme barvy na:
teplé (aktivní) - červená, ornžová a žlutá
studené (pasivní) – modrá, zelená a fialová
Osvaldův barevný kruh
Při použití barev se obvykle využívá jejich kontrastu a souladu.
 monochromatické harmonie (barvy
jsou jednoduše sladěny pomocí
světlejších a tmavších odstínů barvy)
 harmonie příbuzných barev (barvy
jsou sladěny pomocí podobnosti
odstínů barvy)
 harmonie sousedících barev (barvy
jsou sladěny pomocí umístění barvy
na barevném kruhu vedle sebe
Opakování
 linie vzniká, dá-li se bod do pohybu jedním směrem
 základní typy linií – svislá (vertikála), vodorovná (horizontála),
šikmá (diagonála)
 plocha vzniká dá-li se linie do pohybu
 textura je charakter povrchu plochy
 tvar vzniká, dá-li se plocha do pohybu
 barva tvoří nejvýraznější estetický prvek , dělíme je na pestré
(červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá, fialová) a na
nepestré (bílá, černá)
 dále barvy rozdělujeme na teplé (aktivní)- červená, oranžová,
žlutá a studené (pasivní) modrá, zelená, fialová
Použité zdroje
• HOMOLA, Vladimír. Vazačství a aranžování květin. Vyd. 1. Ilustrace
Otakar Procházka. V Praze: Institut výchovy a vzdělávání
Ministerstva zemědělství ČR, 1993, 147 s. ISBN 80-710-5061-X.
• BITTNEROVÁ, Marie. Floristika. Děčín - Libverda: Střední škola
zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse.
ISBN 978-80-239-8923-62.
Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní tvorbou autora. Materiál je určen pro bezplatné
používání pro potřeby výuky a vzdělávání ve všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití
podléhá autorskému zákonu. Veškerá vlastní díla autora (foto, videa) lze bezplatně dále používat i šířit při
uvedení autorova jména.

similar documents