Power Point prezentacija izlagača

Report
PLESNA KULTURA U OSNOVNIM ŠKOLAMA
IZVANNASTAVNA AKTIVNOST
PLES I AEROBIK
Projekt unapređenja plesnih aktivnosti
i kulture vježbanja u osnovnim školama
JASNA VUJIĆ, prof.
24.listopada 2014., Zagreb, Simpozij “Školski sport”
PLESNA KULTURA U OSNOVNIM ŠKOLAMA
projektne aktivnosti
ZA UČENIKE
- Programi plesne tehnike
- Programi kreativnog plesa
- Programi aerobike
- Podrška slobodnom
plesnom stilu
- Smotre postignuća u
plesnoj tehnici i
kreativnom plesu
- Natjecanje u aerobici
ZA UČITELJE
POMOĆNE AKTIVNOSTI
- Dodatna obuka u plesnoj
tehnici
- Povezivanje školskih i
izvanškolskih sadržaja
plesa i vježbanja uz glazbu
- Ustroj smotre plesnih
postignuća učenika
- Dodatna obuka u aerobici osnovnih škola
- Ustroj natjecanja u
- Podrška razvoju novih
aerobici učenika osnovnih
plesnih i programa
škola
vježbanja
- Dodatna obuka u
kreativnom plesu
Prilog 1.Progres postignuća
Program izvannastavne aktivnosti ples i aerobik u osnovnoj školi
PLESNA KULTURA U OSNOVNIM ŠKOLAMA
PROGRAM IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI PLES I AEROBIK
PROGRES ZNANJA I POSTIGNUĆA
PČELICE
LASTAVICE
ŠIŠMIŠI
početnička razina znanja i postignuća (u sustavu obuke od 1 do 3 godine)
naprednija razinaznanja i postignuća (u sustavu obuke od 2 do 6 godina)
napredna razina znanja i postignuća (u sustavu obuke od 4 do 8 godina)
ELEMENTI
PLESNE TEHNIKE
stupanj težine
I.
II. III. IV. V.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
RAZINA
POSTIGNUĆA
SOLO
stupanj težine
B
A
AA
1.
2.
+
+
RAZRED
RAZRED
RAZINA
POSTIG NUĆA
1.
RAZRED
C
2.
+
2.
+
3.
+
+
3.
+
4.
+
4.
+
+
4.
+
+
5.
+
+
5.
+
+
+
6.
+
+
+
6.
+
+
+
+
+
+
7.
+
+
+
8.
+
+
+
+
+
7.
8.
ŠIŠMIŠI
+
+
5.
+
+
6.
+
+
+
LASTAVICE
7.
ŠIŠMIŠI
+
+
AEROBIKA
stupanj težine
B
A
1.
3.
LASTAVICE
RAZINA
POSTIG NUĆA
PČELICE
NE
PČELICE
KREATIVNI PLES
stupanj težine
I.
II.
III.
+
+
8.
Stranica 1 od 1
PČELICE
DOPUNSKA
AKTIVNOST
+
LASTAVICE
ŠIŠMIŠI
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Dodatna obuka učitelja
Za programe
PLESNE TEHNIKE
- za rad s učenicima
Za programe
AEROBIKE
- za rad s učenicima
- za vrednovanje
- za vrednovanje
izvedbi na smotrama izvedbi na
natjecanjima
Za programe
KREATIVNOG PLESA
- za rad s učenicima
Rad s učenicima principom
piramide kvalitete
NAPREDNA ZNANJA i
VJEŠTINE
individualni rad
RAZVOJ VJEŠTINA
manji broj u skupini
NISKA RAZINA ZNANJA I
VJEŠTINA
brojnost velika
PLESNA TEHNIKA
Obuka učenika plesnoj tehnici odvija se u dvije povezane
cjeline:
a) Elementi plesne tehnike
b) Solo (kratki sastav)
Cilj primjene programskih sadržaja elemenata tehnike pokreta tijela, od I. (početne) do V. (završne)
razine obuke, je stjecanje ili unapređenje znanja plesne tehnike, tj. prostorno i vremenski definiranih
struktura gibanja slijedom i načinom kako je to propisano.
PLESNA TEHNIKA – sistematizacija elemenata prema težini
I. razina(početnici)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Pripremna pozicija
nogu
I.pozicija nogu
otvor. i u polučučnju
II. pozicija nogu
otvor. i u poluč.
Nisko prednoženje
Pripremna pozicija
ruku
I.osnovna
pozicija ruku
Trčanja naprijed i
natraške
Dječji poskok
II. razina
III. razina
Nisko odnoženje i
Stoj na jednoj nozi
zanoženje
II. osnovna pozicija ruku Okret koracima do
jedan krug
III. osnovna pozicija ruku Spin do jedan krug
Povezivanje pozicija ruku Istoimeni okret
do 1 krug
Taktiranja kretanjem
Chasse
Hod u usponu na
poluprstima
Skok u II. poziciji
Vaga sa zanoženjem
Škarice pruženo
Uspon i izdržaj 3’’-5” u Stav na lopaticama
II. osnovnoj poziciji
Uspon i izdržaj 3’’-5” Spin do 1 krug
Premet strance
u I. osnovnoj poziciji
Skok u I. poziciji
Skok u II. poziciji
IV. razina
V. razina
Igla
Okreti dva kruga
Spin do dva kruga
Kadet
Istoimeni okret do
Daleko-visoki skok
jedan krug
Raznoimeni okret do Tupfer
jedan krug
Škarice zgrčeno
Illusion naprijed
(“mačji skok”)
Premet naprijed
Kozački skok
Arabeska
Bočni kolut
SOLO B (početnička razina)
Redni
broj
zadatka
Brojanja
Poč.
8
SLOBODAN POČ.POL. I SLOBODNI SASTAV
1.
16
TAKTIRANJE U KRETANJU
I.
8
SLOBODNI SASTAV
2.
8
Prednoženje>odnoženje>zanoženje>odnoženje i ruke u pripr.poz.
3.
16
- pripremna, I. i II. pozicija ruke
- I. i II. pozicija noge ravno, u usponu sa izdržajem i u polučučnju
II.
8
SLOBODNI SASTAV
4.
16
VAGA SA ZANOŽENJEM (R proizvoljno)
5.
8
SPIN jedan krug
III.
8
SLOBODNI SASTAV
6.
8
7.
8
8.
8
čučanj > opružiti noge i trup za nogama> privući noge u čučanj>
usprav
3 dječja poskoka (ne uvijek s istom nogom) – ruke proizvoljno
Zavr
8
SLOBODNI SASTAV I PROIZVOLJNI ZAVRŠNI POLOŽAJ
2-4 SKOKA U I. POZICIJI
•Cilj primjene
programskih
sadržaja solo je
razvoj vještine
polaznika pri
izvedbi plesne
tehnike u nizu, uz
zadanu glazbu i
zadani slijed
elemenata.
Solo je sačinjen od
zadanih dionica
sastava i slobodnih
pokreta pri čemu se
vrednuju samo
zadane dionice
sastava.
A E R O B I K A
U program su uvršteni:
•
•
•
•
osnovni i složeniji koraci aerobike niskog i visokog intenziteta
vježbe za jačanje mišića i vezivnog tkiva
vježbe za istezanje mišića i vezivnog tkiva
sastavi
Cilj primjene programskih sadržaja je stjecanje ili unapređenje znanja aerobike,
tj. prostorno i vremenski definiranih struktura gibanja slijedom i načinom
kako je to propisano. Sadrži teme Nastavnog plana i programa u osnovnoj školi –
Tjelesna i zdravstvena kultura i teme (elemente tehnike aerobike) iz naprednijih
programa aerobika za djecu i mlade, a koji su u nadzoru Udruge aerobik instruktora
Hrvatske.
Cilj primjene programskih sadržaja Sastavi je stečena znanja i vještinu izvođenja
elemenata aerobike ukomponirati u cjelovitu izvedbu u skupini, a namjena su
natjecanja i/ili javni prikazi .
Sustavom natjecanja do
IZVRSNOSTI
DRŽAVNO
NATJECANJE i
SMOTRA
Izvrsnost
Kvaliteta
ŽUPANIJSKA NATJECANJA i
SMOTRE
Masovnost
ŠKOLSKA NATJECANJA i
SMOTRE
MEĐUŽUPANIJSKA SMOTRA PLESNOG STVARALAŠTVA I
NATJECANJE U AEROBICI UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA
ožujak 2015. godine, Slavonski Brod, OŠ „Đuro Pilar”
Smotra plesne
tehnike
Smotra kreativnog
plesa
Natjecanje
u aerobici
Slobodni
plesni stil
• Pojedinačni prikaz obaveznog sastava prema propozicijama
• Vrednovanje izvedbi
• Analiza na okruglom stolu voditelja i prosudbenog tima
• Prikaz skupnih sastava kreativnog plesa prema propozicijama
• Vrednovanje izvedbi
• Analiza na okruglom stolu voditelja i prosudbenog tima
• Prikaz grupnih sastava aerobike prema propozicijama
• Vrednovanje izvedbi
• Analiza na okruglom stolu voditelja i prosudbenog tima
• Prikaz sastava slobodnog plesnog stila ili vježbanja uz glazbu
• Propozicije: sastav primjeren uzrastu učenika, primjerene dužine
trajanja izvedbe, u primjerenoj kostimografiji.
Savjetodavni tim projekta:
prof.dr.sc. Gordana Furjan-Mandić, redovita profesorica, predstojnica Katedre za konvencionalne discipline, KIF Sveučilišta u
Zagrebu
prof.dr.sc. Goran Oreb, redoviti profesor na Katedri za konvencionalne discipline, KIF Sveučilišta u Zagrebu
Projektni tim:
Ivančica Janković,prof.savjetnica Škola suvremenog plesa Ane Maletić,Zagreb
Branko Banković, profesionalni plesač, koreograf i plesni pedagog, ZKM, Zagreb
Ilijana Lončar,prof., samostalna umjetnica, plesni pedagog, koreograf i instruktorica aerobike, Požega
Ivanka Ćutek, učit., mentor, Osijek
Tihomir Kološić, Zagreb
Vera Vrbanac Mitrović, Karlovac
Jasna Vujić,prof., voditeljica projektnog tima, Slavonski Brod
Poruka članova projektnog i savjetodavnog tima:
Pridružite se naporima cilj kojih je unapređenje
plesne i kulture vježbanja u školama .
Materijali i
podaci
:[email protected]

similar documents