Document

Report
Nystatin
Amphotericin B
Clotrimazole
Miconazole
Ketoconazole
Floconazol
Itraconazol
‫داروی انتخابی برای انواع کاندیدیا زیر دهانی‬
‫سه تا چهار بار در روز مصرف شود‬
‫‪cream‬‬
‫ً‬
‫‪ 4‬با در روز ترجیحا بعداز مصرف غذا به مدت ‪ 7‬روز و‬
‫سپس در ادامه مصرف تا زمان ترمیم کامل‪.‬‬
‫‪Oral sus :100/000 IU‬‬
‫چهار بار در روز‬
‫‪sns Drop: 100/000 IU‬‬
‫‪(pom) oint: 100/000 IU‬‬
‫‪Vaginal tab : 100/000 IU‬‬
‫بزرگساالن‪:‬حداکثر ‪ 5‬مرتبه در روز هر بار ‪ 25‬قطره (‪)cc‬‬
‫کودکان‪ 2 :‬بار در روز هر بار ‪ 25‬قطره(‪)cc‬‬
‫ حداقل زمان تجویز ‪:‬یک هفته‬‫ً‬
‫‪‬اگر بعد از ‪ 2‬هفته جواب نداد حتما زمینه مستعد کننده وجود دارد که باید حذف شود‬
‫‪ ‬داروی انتخابی برای انواع کاندیدیازیز دهانی مانند‬
‫‪‬جذب چندانی از دستگاه گوارش (‪ )GI‬ندارد‪.‬‬
‫‪Topical cream 1%‬‬
‫‪Topical sol :‬‬
‫‪1%‬‬
‫‪‬استعمال موضعی در محل ‪ 2‬تا‪ 3‬بار در روز به مدت ‪ 3‬تا ‪ 4‬هفته ( در زمان کاندیدیازیز دهانی)به خصوص‬
‫انگوالر چیالیتیس‬
‫‪topical cream 2%‬‬
‫مصرف دو بار در روز به مدت ‪ 10-14‬روز‬
‫‪ 5 ml‬سه تا چهار بار در روز به مدت ‪ 2‬هفته‬
‫‪Vaginal 2%‬‬
‫‪sol‬‬
‫‪ o‬در زمان بارداری فراورده ‪ B‬می باشد‪.‬‬
‫‪ o‬مصرف دارو بایست حداقل به مدت یک ماه ادامه یابد شروع بهبودی طی ‪ 1-2‬هفته حاصل می شود‪.‬‬
‫‪ o‬در مواردی که استاف آرنوس باعث ایجاد التهاب گوارش ی می شود از پماد ‪ fusidic acial %2‬نیز می توان‬
‫استفاده کرد‪.‬‬
cream 2%
Tab:200mg
200-400 mg tab taken once or twice daily with food for 2wK
:‫موارد اندیکاسیون‬
resistance
candidia infection(‫)نمونه های کاندیدای مقاوم‬
chronic
hyperplastic candidiasis (plaqe like ,noduler(
denture
stomatitis III
median
rhomboid glossitis wiht granular appearance
‫بهتر است قرص با غذا یا آب پرتقال مصرف شود‪.‬‬
‫به خوبی جذب گوارش ی شده و به طور وسیع در بدن منتشر می گردد‪.‬‬
‫نباید با آنتی اسید ها مصرف شود‬
‫حداقل ‪ 2‬ساعت بین مصرف داروها ی آنتی اسید و بلوکر های هیستامین ‪ H2‬با مصرف دارای کتوکونازل‬
‫فاصله باشد‬
‫در بیماران با کمبود اسید معده ‪،‬باید از محلول اسید ی کتوکونازون استفاده شد‪.‬‬
‫مصرف این دارو می تواند منجر به تهوع ‪ ،‬استفراغ ‪ ،‬راشهای پوستی‪ ،‬خارش‪ ،‬آسیبهای کبدی شد‪.‬‬
‫با داروهای ضد انعقاد ‪ ،‬تر فنادین‪ ،‬سیساپراید تداخل می دهد‪.‬‬
‫کتراندیکاسیون‪ :‬در بارداری و بیماری کبدی‬
‫مصرف یک بار در روز به مدت ‪ 2‬تا ‪ 3‬هفته‬
‫مصرف یک بار در روز بعد از غذا به مدت ‪ 2‬هفته‬
‫‪50,100,150 mg‬‬
‫‪cap‬‬
‫‪100 mg‬‬
‫‪cap‬‬
‫مصرف این دارو می تواند منجر به تهوع ‪،‬استفراغ ‪ ،‬خارش ‪،‬آسیبهای کبدی و راشهای پوستی شود‪.‬‬
‫با داروهای ضد انعقاد‪،‬تر فنادین‪ ،‬سیسا پراید تداخل دارد‪.‬‬
‫کنتراندیکاسیون‪ :‬در بارداری و بیماری کبدی‬
‫‪Amphotericin B‬‬
‫‪vial:50 mg‬‬
‫‪Oint:3%‬‬
‫مصرف قرص مکیدنی سه تا چهار بار در روز به مدت دو هفته‬
‫‪(lozenge)Tab :10mg‬‬
‫‪‬در درمان کاندیدیازیس پوستی‪ -‬مخاطی به خصوص در بیماران ایمنوساپرس (فرم تزریقی)‬
‫‪‬در درمان ضایعات قارچی هستیو پالسموزیس (تزریق داخل وریدی به مدت ‪ 10-12‬هفته)‬
‫‪‬ضایعات قارچی بالستو مایکور(تزریق داخل وریدی به مدت ‪ 8-10‬هفته)‬
‫‪‬ضایعات قرچی موکورمایکوز (تزریق داخل وریدی به مدت ‪ 1-3‬ماه)‬
‫‪Topical cream: 5%‬‬
‫‪Tab: 200 mg, 400mg‬‬
‫‪Inj: 50 mg/ml‬‬
‫استفاده از کرم آسیکیویر به صورت موضعی در درمان هرپس لبیال سه تا ‪ 6‬بار در روز در مراحل اولیه ظهور‬
‫عالئم‪.‬‬
‫‪200 ,400 mg‬‬
‫‪-‬درمان زخمهای هرپس اولیه بچه ها‪:‬‬
‫‪-Tab Acyclovir‬‬
‫‪ 5 15 mg/kg‬بار در روز‬
‫‪-‬در صورتیکه در ‪ 72‬ساعت اول مصرف شود بسیار در درمان موثر باشد‪.‬‬
800 mg qid for 7-10 d
200 mg tid or 400mg bid
400mg qid for 7-14 d
‫سایر دارو های آنتی ویرال‪:‬‬
‫دارای جدیدتر با ‪ bioavailabiliy‬سه تا ‪ 5‬برابر آسیکیویر‬
‫‪o‬از عصاره برگ مورد سبز تهیه شده دارای خاصیت ضد ویروس ‪HSV 1 , 2‬‬
‫‪o‬مهار فعالیت ویروس‬
‫‪o‬در بهترین کارایی دارو در ساعات اولیه آلودگی چنانچه قبل از انهدام سلولهای آلوده مصرف شود هیچگونه‬
‫آثار تجال باقی نمی ماند‪.‬‬
‫‪ 3o‬تا ‪ 5‬بار بر روی محل مالیده شود‪.‬‬
‫‪o‬ژل ملیان حاوی عصاره گیاه بادرنجوبه است‪.‬‬
‫‪o‬خاصیت ضد ویروس ‪Hsv 1,2‬‬
‫‪o‬روزی ‪ 3‬تا ‪ 4‬بار بر موضع مالیده شود‪.‬‬
‫‪o‬کوتاه کردن زمان درد‪ ،‬کاهش درد و خارش و طوالنی کردن مصونیت در ابتالی مجدد‪.‬‬
‫کورتیکواستروئید‪:‬‬
‫مواد اندیکاسیون کورتیکواستروئیدها در دندانپزشکی‪:‬‬
‫ً‬
‫‪ .1‬کاهش تورم بعد از جراحی‪ :‬تورم ناش ی از عدم معموال ‪ 48-72‬ساعت بعد از عمل به‬
‫حداکثر رسیده ‪ ،‬در روز عمل با به کار بردن سرما بر روی ناحیه با فواصل ‪ 20‬دقیقه‪،‬‬
‫می توان مقدار آن را به حداقل رسانید‪ .‬در روز سوم بعد از عمل میتوان گرمای‬
‫مرطوب در محل به کار برد‪.‬‬
‫‪400mg/ml‬‬
‫‪3mg/ml‬‬
‫کوتاه اثر‬
‫‪Amp Betametazon‬‬
‫طوالنی اثر‬
‫‪Amp Dexametazon‬‬
‫تزریق ‪ 1‬تا ‪ 2‬ساعت قبل از جراحی دندان عقل عوارض را بسیار کاهش می دهد و‬
‫شش ساعت بعد از جراحی هم تکرار شود‪Inj:mg/2ml :‬‬
‫‪ .2‬شوک آنافیالکی ‪:‬‬
‫عالئم‪ :‬کاهش شدید فشار خون‪ ،‬حس نشدن نبض‪ ،‬اسپاسم برش‪ ،‬تنگی نفس همراه با‬
‫تنفس صدادار ‪ ،‬کوالپس ناگهانی قلبی‪ -‬عروقی‪ ،‬حالت خفگی‪ ،‬بیهوش ی و سیانوره شدن‬
‫بیمار‬
‫پوزیشن سوپاین‬
‫رساندن اکسیژن به بیمار‬
‫‪ 0/3-0/1 cc‬آدرنالین ‪ 1/1000‬تزریق عضالنی یا زیر جلدی‬
‫‪ mg 100-200‬هیدروکورتیزرن ‪ IV‬یا تزریق ‪ 40mg‬متیل پرد نیزولون وریدی‪.‬‬
‫ً‬
‫*** توجه‪ :‬آدرنالین نسبتا کوتاه اثر است و نیاز به تزریق مکرر هر ‪ 15‬دقیقه یک بار دارد‪.‬‬
‫در صورتی که تأثیرات کورتیکواستروئیدها حتی تزریق وریدی آنها ‪ 60‬دقیقه بعد از تزریق‬
‫ظاهر می شود‪.‬‬
‫‪ .3‬در بیماری های التهابی مزمن (غیر عفونی و غیر بررس ی)مانند‬
‫‪ 4-5‬روز بعد از صبحانه‬
‫(قرض پروتیزرلون ‪ 5mg‬و ‪)50mg‬‬
‫(فرم موضعی فرم ؟؟؟)‬
‫‪30-40 mg precliniosone daily‬‬
‫‪Tab prednisone 1-2mg/kg/d‬‬
‫مصرف دارو بعد از صبحانه‬
‫عالئم سندرم بهجت‪:‬‬
Tab prednisone 1-2mg/kg/d
.‫نباید دارو قطع شود‬
.‫ در روز می تواند باشد‬2/5-15mg ‫ شود تا حداقل دوز دارو‬taper ‫و باید‬
Pemphigus 20-40 mg daily for 7-10 d
‫مصرف دارو تا زمان بهبودی ضایعات‬
60 mg daily for 2 d
50 mg daily 2 d 40mg
10mg daily for 2 daily
30mg
20mg for 2d
‫آنتی بیوتیک ها‬
‫‪tab: 500 mg‬‬
‫‪250 mg/5ml‬‬
‫‪125 mg/5ml‬‬
‫اطفال تا ‪ 3‬سالگی‪:‬‬
‫‪ 3‬سالگی تا ‪ 6‬سالگی‪:‬‬
‫سوسپانسیون‪125mg‬‬
‫سوسپانسیون ‪250mg‬‬
‫باالتر از ‪ 10‬تا ‪ 12‬سالگی (بزرگساالن)‪ :‬قرص های ‪ 500mg‬هر ‪ 6‬ساعت‪.‬‬
‫‪Sus‬‬
‫موارد اندیکاسیون‪:‬‬
‫‪ -1‬داروی انتخابی در آبسه های حاد دندانی و پریودنتال که میکروبهای بی هوازی اجباری نقش عمده در ایجاد آنها دارند‪.‬‬
‫‪ -2‬در ایمپلنت دندانی جهت پیشگیری از عفونت به مدت ‪ 10‬روز هر ‪ 6‬ساعت‬
‫‪ -3‬در پررری کرونررایتیس شرردید هم رراه ت ر و تریسررموس (مصرررف پسرری سرریلین ‪ V‬هررر ‪ 6‬سرراعت) تررا پررس از فرررو کررش کررردن عفونررت اقرردام برره‬
‫کشیدن دندان شود‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ً‬
‫البته در اکثر بیماران دبریدمان و شستشوی محل و گاهی کورتاژ توسط دندانپزشک و نهایتا بیرون آوردن دندان مبتال در روزهای بعد کفایت می‬
‫کند و نیازی به تجویز دارو نیست‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫‪ -4‬درمان ‪(ANUG‬در موارد درگیری لثه و لنفادنوپراتی بره همرراه سرایر عالئرم سیسرتمیک) ‪:‬تجرویز پسری سریلین ‪ V‬مروثر اسرت و ری داروی انتخرابی‬
‫آن مترنیدازول است‪.‬‬
‫(توجه‪:‬در موارد محدود به مارژین لثه یابی بین دندانی ‪:‬آنتی بیوتیک الزم نیست و فقط دهانشویه آب اکسیژنه و کلرهگزیدین کفایت می کند‪).‬‬
‫‪-5‬در آبسه حاد آلوئوالر‬
‫‪ -6‬در موارد هماتوم در بیماران که در معرض خطر عفونت می باشند‪.‬‬
‫‪‬اگر هماتوم کوچک باشد‪.‬‬
‫مصرف پسری سیسرلین ‪ 500 V mg‬هرر ‪ 6‬سراعت در بزرگسراالن همرراه برا کمپررس آب سررد در ‪ 24‬سراعت اول‬
‫تا فرو کش کردن حاد هر ‪ 3‬دقیقه در ساعت استفاده شود‪.‬‬
‫در ‪ 24‬ساعت بعد از کمپرس آب گرم استفاده تا هماتوم جذب شود‪.‬‬
‫‪‬اگررر همرراتوم بررزر باشررد‬
‫ابترردا ساکشررن ناحیرره و پررک ناحیرره مررورد نبررر بررا فشررار تررا انعقرراد تسررریع شررود سررپس مصرررف پسرری س ریلین‬
‫‪ 500 mg V‬هر ‪ 6‬ساعت به مدت یک هفته‬
‫در جذب هماتوم مصرف آناناس کمک می کند (حاوی آنزیمهای پرونئولیتیک است)‬
‫‪ -7‬جلوگیری از عوارض عفونت در جراحی پرودنتال (به مدت ‪ 4‬روز مصرف پسی سیلین ‪ V‬یا آموکس ی سیلین)‬
‫‪-8‬برای جلوگیری از عفونت باکتریائی ثانویه در زخمهای دهانی در بیماران مستعد و با ضعف سیستم ایمسی ‪.‬‬
‫‪ -9‬بعد از اسپیلینت دندانها ‪ Aulssed‬به مدت هفت روز استفاده شود‪.‬‬
‫‪-10‬درمان اکتینو مایکوزیز نبریه های متفاوت وجود دارد‪.‬‬
‫‪)a‬آنتی بیوتیک تزریقی به خصوص پسی سیلین با دوز باال به مدت ‪ 6‬هفته و سپس آنتی بیوتیک خوراکی به مدت طوالنی‬
‫‪)b‬تنها رژیم خوراکی توصیه می شود‬
‫ا‬
‫‪ )c‬تا هنگام بر طرف شدن عفونت بالیسی روزانه ‪ 10‬میلیون واحد پسی سیلین ‪ IV‬معموال ‪ 7-10‬روز طول می کشد سپس پسی سیلین خوراکی‬
‫‪ 500 mg‬سه بار در روز‬
‫‪)1‬بیمار بایست از نبر سابقه آلرژی چک شود‪ .‬فقدان سابقه حمایت مفرط به پسی سیلین به منزله نداشتن آلرژی در آینده نیست‪.‬‬
‫‪)2‬در بیماران با دیسفانکشن کلیه (متوسط تا شدید) مقدار مصرف کاهش یابد‪.‬‬
‫‪)3‬در صورت لزوم و مصرف آنتی بیوتیک های باکتریواستاتیک (تتراسایکلین‪،‬اریترومایسین‪ ،‬کلرامفنیکل) همراه با پسی سیلین‬
‫حداقل یک ساعت قبل از مصرف آنتی بیوتیکهای باکتریواستاتیک مصرف شود‪.‬‬
‫‪)4‬مصرف همزمان پسی سیلین و تترا سایکلین به علت آنتا گونیست بودن فعالیت ضد باکتریایی یکدیگر را خنثی میکنند‪.‬‬
‫‪)5‬مصرف خوراکی بایستی حداقل یک ساعت قبل از غذا یا دو ساعت بعد از غذا باشد‪( .‬جذب بهتر با معده خا ی )‬
‫‪)6‬مصرف در زمان شیر دهی مادر ممکن است نوزاد را به پسی سیلین حساس سازد‪.‬‬
‫‪)7‬در زمان بارداری جزء رده ‪ B‬می باشد‪.‬‬
‫‪)8‬چنانچه بعد ازگذشت ‪ 2-3‬روز بر روی عفونت موثر واقع نشد همراه مترونیدازول استفاده شود‬
‫پسی سیلین‬
‫‪cap:250 mg ,500 mg‬‬
‫‪Sus:125,250 mg/ml‬‬
‫در کودکان ‪ 20-40 mg/ml:‬در روز در دوز های منقسم هر ‪ 8‬ساعت‪.‬‬
‫در پری کرونایتسس متوسط‪ 250-500 mg:‬؟‪q8h‬یا مترونیدازول‬
‫رعایت بهداشت ‪ + Scaling +‬معرف آموکس ی سیلین ‪ 250mg‬سه بار در روز به مدت ‪ 10‬روز (البته‬
‫تتراسایکین اثر بیشتری دارد و ی با توجه به سن کودک و اثرات سوء آن به خصوص بر روی دندان ها تجویز‬
‫نمی شود‪).‬‬
‫تجویز آنتی بیوتیک به همراه در ناژ آبسه از راه کانال ریشه دندان و یا برش آبسه متموج‬
‫(البته داروی انتخابی پسی سیلین است و ی می توان از آموکس ی سیلین نیز استفاده کرد)‬
‫در صورتی که بوی شدید عفونت داشته باشد و به باکتریهای بی هوازی مشکوک بودیم‪:‬‬
‫آموکس ی سیلین ‪ +q8h 500mg‬مترودیندازول ‪ 2‬تا ‪ 3‬بار در روز به مدت ‪ 5‬روز‬
‫درناژ و دبریدمانت پاکت ‪ +‬آموکس ی سیلین به مدت ‪ 5‬روز ‪ 250‬تا ‪500mg‬‬
‫خارج کردن سکتر و بخش باقیمانده از استخوان تکروتکمیک ‪ +‬آنتی بیوتیک باکتریوسیو وسیله الطیف از جمله آموکس ی‬
‫سیلین ‪ +‬آنتی بیوتیک مقاوم به پسی سیلیناز از جمله گلوکزاسیلین به صورت خوراکی‬
‫بزرگساالن‪ 500mg :‬آموکس ی سیلین هر ‪ 8‬ساعت‪ 250mg +‬کلوگزاسیلین هر ‪ 6‬ساعت‬‫‪-‬کودکان‪ 20 -40mg/kg/d :‬در دوزهای منقسم هر ‪ 8‬ساعت‪ 50 -100 mg/kg +‬کلوگزاسیلین هر ‪ 6‬ساعت‬
‫انفوزیون داخل وریدی ‪ mg 500-1000‬آموکس ی سیلین‪ mg500 +‬مترونیدازول هر ‪ 8‬ساعت یکبار‬
‫‪ ‬غلبت آنتی بیوتیک آموکس ی سیلین در خون پس از مصرف به سرعت باال می رود‪.‬‬
‫‪ ‬در بیماران مبتال به نارسایی کلیه باید باید با احتیاط تجویز شود‪.‬‬
‫‪ ‬برای جذب حداکثر دارو باید با معده خا ی مصرف کرد‪.‬‬
‫‪ ‬بیمارانی که ابراز بروز اسهال بعد از مصرف پسی سیلین ها می نمایند می توانند از این دارو استفاده کنند‪.‬‬
‫‪ ‬مصرف آموکس ی سیلین در بیماران با حساسیت مفرط به پسی سیلین و سفالوسپورین ها‪ ،‬ممنوع می باشد‪.‬‬
‫‪‬این دارو در زمان بارداری جزء رده ‪ B‬است‪.‬‬
‫‪ ‬در صورتی که با آنتی بیوتیکهای باکتریواستاتیک از جمله تتراسایکلین‪ ،‬اریترومایسین‪ ،‬لینکومایسین مصرف شود باعث‬
‫کاهش اثر ضد میکروبی آن می شود‪.‬‬

Tab : 250mg

Oral sus: 125mg/5ml

Topical Gel: 0.75%

Vaginal Tab: 500 mg

infusion: 500 mg/1ml
‫‪.1‬‬
‫کودکان زیر ‪ 27‬کیلو‪ 250mg :‬هر ‪ 8‬ساعت به مدت ‪ 7-10‬روز‬
‫بزرگساالن‪ 500mg :‬هر ‪ 8‬ساعت‬
‫‪.2‬‬
‫‪ 400mg‬هر ‪ 12‬ساعت برای ‪ 5‬روز‬
‫‪3‬‬
‫مترویندازول ‪ + 250mg‬آموکس ی سیلین ‪ q8h‬به مدت یک هفته‬
‫‪.4‬‬
‫بهترین انتخاب‪ :‬مترونیدازول به مدت یک هفته ‪ +‬آمپی سیلین به مدت ‪ 10‬روز هر کدام یک گرم در روز‬
‫‪.5‬‬
‫بزرگساالن ‪ tid 500mg :‬به مدت ‪ 5-10‬روز‬
‫کودکان‪ 30-50 mg- kg/d :‬در سه دوز منقنم به مدت ‪ 5‬روز‬
‫‪.6‬‬
‫تجویز پروفیلوکتیک داروهای کشنده میکروبهای بی هوازی از جمله متروپندازول به مدت ‪ 3‬روز هر ‪ 8‬ساعت ‪2‬‬
‫عدد‬
‫قرص در بزرگساالن‬
‫‪ o‬توجه‪ :‬عارضه درای ساکت نیاز به تجویز آنتی بیوتیک ندارد تنها به عنوان پروفیلوکس ی برای جلوگیری از این عارضه‪ ،‬در‬
‫بیماران مستعد به کار می رود‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫بزرگساالن ‪q8h 500mg :‬‬
‫کودکان‪q8h 250 mg :‬‬
‫تجویز‬
‫‪.8‬‬
‫مترونیدازول همراه آموکس ی سیلین یا پسی سیلین‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫‪.10‬‬
‫‪.11‬‬
‫رایج ترین آنتی بیوتیک ‪ :‬مترونیدازول و داکس ی سایکلین‪.‬‬
‫‪ ‬پاسخ درمانی نسبت به متروپندازول ‪ 2-3‬روز سریعتر از پسی سیلین است‪.‬‬
‫‪ ‬مصرف این دارو در سه ماه اول حاملگی ممنوع است‪.‬‬
‫‪ ‬مصرف این دارو در بیماران مصرف کننده کورتیکواستروئید با احتیاط مصرف شود‪.‬‬
‫‪ ‬مصرف در بیماران با اختالالت شدید کبد با احتیاط باشد‪.‬‬
‫‪ ‬برای کاهش تحریکات گوارش ی‪ ،‬قرصها با غذا مصرف شود‪.‬‬
‫‪ ‬در صورت لزوم مصرف این دارو‪ ،‬در شیردهی قطع شود‪.‬‬
‫‪ ‬مصرف این دارو می تواند موج تغییر رنگ ادرار شود‪.‬‬
‫‪‬برای جذب بهتر این دارو بایست یک ساعت قبل از غذا و با معده خا ی مصرف شود‪.‬‬
‫‪ ‬این دارو در زمان بارداری جزء رده ‪ B‬است‪.‬‬
‫‪‬در تجویز مترونیدازول‪ ،‬الکل مصرف نشود‪.‬‬
‫‪ ‬اثرات وارفارین و سایر ضد انعقادهای کومارین را تشدید می کند‪.‬‬
‫‪ ‬ترکی این دارو با آموکس ی سیلین در کنترل عفونتهای شدید دندانی مفید است‪.‬‬
‫‪ ‬ترکی مترویندازول با تتراسایکلین جایز نیست‪.‬‬

similar documents