6. Spasojevic Dimitrijeva B, Sinergija VUR

Report
Sinergija vezikoureteralnog refluksa i
pijelonefritisa u nastanku refluksne
nefropatije
B. Spasojević-Dimitrijeva i sar. Služba nefrolgije
UDK
Beograd, 2. novembar 2013.
Sinergija u nastanku ožiljka
VUR
APN
ožiljak
Ožiljak – dve populacije dece
Oštećenje bubrega
uzrokovanopovezano sa
refluksom
Stečeno oštećenje
Intrauterino
Posledica APN
oštećenje displazija bubrega
kombinovano
Stečena refluksna nefropatija
• Bailey 1973. - refluksna
nefropatija
(Hronični atrofični pijelonefritis)
• Hodson i Edvards 1960.
“Water-hammer” efekat ključni
faktor u nastanku ožiljavanja
• Ransley i Risdon 1978.
Sterilni refluks ne izaziva ožiljak
(značaj ↑IVP)
Intrauterino oštećenje
Tranzitorna opstrukcija uretre
Kaudalna dislokacija
ureteralnog pupoljka
Kratak
intravezikalni
ureter
VUR
Mackie and Stephens, J Urol;1975
Abnormalna
interreakcija sa
metanefričnim
mezenhimom
↑pritisak u bešici
dekompenzovani VUR
Hipodisplazija bubrega
Kongenitalni ožiljak
Sillen U. J Urol; 1996., 1999.
Patofiziologija APN
-Virulencija
bakterija
P fimbrije E.Colli
Inflamacija
Fokalna
ishemija
-Osetljivost
domaćina
Oštećenje
tubula
VUR
Genetski faktori
ožiljak
tubularna atrofija
intersticijalna fiboza
VUR+ febrilna UTI (APN)
• 60-68% sa + DMSA nemaju
VUR
• 80-90% sa VUR-om imaju
+ DMSA
Akutna
faza
UTI
• Refluks visokog stepena je
2x češće udružen sa +
DMSA
• Ožiljak posle APN
podjednako čest i kod dece
sa VUR-om i bez
sekvele
Ožiljak-multifaktorijalani uzroci nastanka
Montini G, Tullus K and Hewitt I. Febrile Urinary Tract Infections in Children. N Engl J Med
2011;365(3):239-250
Vizualizacija ožiljka
DMSA
Ehosonografija ožiljka
Montini G, Tullus K and Hewitt I. Febrile Urinary Tract Infections in Children. N Engl J Med 2011;365(3):239-250
Nastanak ožiljka posle prve febrilne urinarne
infekcije
36.80%
1 uredan
nalaz
2 ožiljak
63.20%
Spasojević-Dimitrijeva B. Ožiljne promene na bubrezima kod dece sa urinarnim infekcijama. Magistraska teza, 2008.
Ožiljak u odnosu na prisustvo VUR-a
MUCG - OŽILJAK
100%
15%
36%
% b. jedinica
80%
60%
ožiljak
uredna DMSA II
40%
64%
20%
0%
VUR -
VUR +
p(χ²)<0,05
Ključne poruke
• Imperativ - lečiti pravovremeno i adekvatno febrilnu urinarnu infekciju
• Novi imperativ - unapređenje prenatalne ultrazvučne dijagnostike –veliki
broj oštećenja bubrega je intrauterini (hipodisplazija)
• Oštećenje bubrega posle febrilne urinarne infekcije može nastati kod
prethodno zdravih bubrega i u prisustvu i u odsustvu VUR-a
• Lečiti poremećaj mokrenja – disfunkcionalno mokrenje
• Sinergija VUR-a i APN u nastanku ožiljka značajna ali ranije precenjena
• Nastanak ožiljka na bubregu multifaktorijelno uslovljen

similar documents