синтаксичний розбір СПР

Report
«Будь
благословенним,
число,
Що породило Богів і
людей»
Піфагор
Тема уроку: розв’язання
задач за допомогою систем
рівнянь, синтаксичний
розбір СПР
Але спочатку маленький тест:
Якщо відповідь правильна,
то «+»,
якщо неправильна - «-»
1. СПР – це речення, частини якого
нерівноправні за змістом.
2. Частини СПР поєднані сурядним зв’язком.
3. Частини СПР поєднуються сполучниками
сурядності або за допомогою сполучного
слова.
4. Серед СПР виділяються такі види:
- СПР з підрядним означальним;
- СПР з підрядним з’ясувальним;
- СПР безсполучникове.
5. Якщо підрядна частина відповідає на
питання який? яка? яке? і залежить від
одного з членів речення, вираженого
іменником, називається СПР з
підрядним допустовим.
6. Підрядні умови поділяються на реальні
та ірреальні.
7. Сполучник бо вказує на причину.
8. Він повернувся додому тоді, коли все
скінчилося. Це речення з’ясувальне?
9. До нерозчленованої синтаксичної
конструкції належать:
- СПР означальне;
- СПР з’ясувальне.
10. Я вважаю, що українська мова та
математика – вірні подруги. Це СПР з
підрядним допустовим.
11. СПР може включати кілька підрядних
частин.
12. «Якби ви вчились так, як треба, то й
мудрість би була своя…» Це СПР з
ірреальною умовою.
А ось і інша подружка! Математика!
Задача
Якщо два робітники будуть працювати разом, то
вони можуть виконати завдання за 10 годин.
Якщо спочатку перший робітник виконає
половину завдання, а потім другий – решту,
тоді завдання буде виконано за 22 години 30
хвилин.
За який час кожний робітник, працюючи окремо,
може виконати всю роботу?
Розв’язання
ЧАС
І робітник
Х
2
ПРОДУКТИВНІСТЬ
РОБОТА
1
Х
1
1
Y
1
1+1
Х Y
1
22,5 год.
ІІ робітник
Х
2
разом
10 год.
Нехай 1 робітник виконає все завдання за Х
годин, а другий за Y годин, тоді половину
завдання кожен з них виконає за год. та
год. Отримаємо перше рівняння системи:
або x + y = 45
Оскільки, працюючи разом, робітники
виконують завдання за 10 годин, а їх
спільна продуктивність
,
отримаємо друге рівняння системи:
Розв’яжемо систему:
Маємо рівняння:
Дріб дорівнює нулю тільки тоді, коли
знаменник дорівнює нулю:
Д = 2025 – 1800 = 225
тоді :
Отже, один робітник виконує все завдання за
15 годин, а інший за 30 годин.
Відповідь. 15 годин, 30 годин.
УВАГА! ЗАВДАННЯ!
1. Уважно прочитати Правила роботи
в групах, розподілити ролі.
2. Прочитати задачу та позначити
невідомі параметри за та .
3. Виразити параметри, про які
йдеться в задачі, через та .
4. Скласти за умовою задачі систему
рівнянь.
5. Знайти в умові задачі складнопідрядне
речення.
6. Виписати СПР та зробити синтаксичний
розбір.
7. Намалювати схему.
8. Зробити висновок за допомогою Пресметоду: чи справді математика і
мова взаємодоповнюють одна іншу.
На все завдання відводиться 15 хвилин!
Задача на 12 балів
Відомо, що 3 банки фарби і 2 банки
лаку коштували 90 гривен. Після того
як фарба подешевшала на 10 %, а
лак на 20 %, за 4 банки фарби і 1
банку лаку заплатили 60 грн.
Якою була початкова ціна банки
фарби і банки лаку?
Задача на 10 балів
Один комбайнер може зібрати
врожай пшениці з ділянки на 24
години швидше, ніж інший. Якщо
комбайнери будуть працювати
разом, то закінчать збір врожаю з
цієї ділянки за 35 годин.
Скільки часу необхідно кожному
комбайнеру, щоб одному зібрати
весь врожай?
Задача на 8 балів
Знайти катети прямокутного
трикутника, якщо периметр
його дорівнює 90 см. Відомо,
що гіпотенуза - 41 см.
Розв’язання задач та
синтаксичний розбір
складнопідрядних речень
Захист своїх знань
А поки представники команд готуються у
дошки, випишіть із умов задач всі СПР
Підсумок
На братика Кіндратика
Розгнівалась граматика.
Погані в нього справи:
Не зна Кіндратик правил.
Та ще й сказав усім товаришам
своїм:
- Люблю я математику,
І не люблю граматику!
І ось Кіндрат ледачий
Рішати став задачі.
Він розв’язати вміє
І першу, й другу дію.
- Та як же, - інтересно, Це записать словесно?
І ось у кожнім слові
Вже помилки готові.
Не вміє він писати,
Ні речень будувати,
І зовсім невідомо –
Куди поставить коми.
Кіндратик як заплаче:
- Оце тобі задача!
Граматика устала
І так йому сказала:
- Не знаючи граматики,
Не втнеш і математики!

similar documents