Seminá* pro v*cn* p*íslu*né zam*stnance

Report
Zvýšení kvality řízení
na Krajském úřadu Plzeňského kraje
Seminář pro věcně příslušné
zaměstnance a zastupitele PK
13.09.2011
Aktivita A1
• název: Strategie řízení lidských zdrojů
• garant: Mgr. Štěpánka Szabó
• zpracovatel: Martin Havlík
• zastřešuje: Mgr. Jiří LEŠČINSKÝ
Aktivita A2
• název: Strategie řízení ZZO
• garant: Mgr. Borovanský
• zpracovatel: Martin Havlík
• zastřešuje: Jiří STRUČEK
Aktivita A3
• název: Informační strategie
• garant: Eliška Pečenková
• zpracovatel: Ing. Tomáš Kuba
• zastřešuje: Ivo GRÜNER
Aktivita A4
• název: Návrh a zavedení systému
poskytování a sledování dotací
• garant: Ing. Martin Zaoral
• zpracovatel: Martin Havlík
• zastřešuje: Jiří STRUČEK,
Mgr.Václav VÁCHAL
Aktivita A5
• název: Návrh a zavedení systému
centrální administrace a řízení projektů
• garant: Rudolf Hosman
• zpracovatel: Luděk Kryšpín
• zastřešuje: Ivo GRÜNER
Aktivita A6
• název: Návrh a zavedení systému řízení
kvality
• garant: Mgr. Štěpánka Szabó
• zpracovatel: Ing. Aleš Chrenka
• zastřešuje: Mgr. Jiří LEŠČINSKÝ
Harmonogram projektu
•
•
•
•
•
Analýza
do 4/2011
Návrh fáze 1
do 6/2011
Návrh fáze 2
do 8/2011
Implementace
do 12/2011
Ověření shody, monitoring
– 1. revize
– 2. revize
6/2012
5/2013
Implementace
• Výstupy:
– Implementace navrhovaných změn
– Realizace školení
• Harmonogram:
Datum
1.11.2011
uložení pracovních výstupů dokumentů - Implementace
16.11.2011
verze k připomínkování (dodavatelé)
23.11.2011
předání připomínek (PK)
2.12.2011
odevzdání finálních verzí (dodavatelé)
6.12.2011
odevzdání "super SWOT" (koordinátor ze strany dodavatele)
Školení 1/3
Název
Forma
Čas
Skupina
A1 Školení mentorů
Prezenční
4
mentoři
A1 Školení k mentoringu
e-learning
6
mentoři, hodnotitelé
mentoringu
6
Ředitelé PO, zástupci
4
Zaměstnanci komunikující s
PO
2
Ředitelé PO, zástupci
4
vedoucí odborů a odd.,
ředitel, ZŘO
8
OIT
A2 Školení zástupců PO
Prezenční
školení zástupců PK a KÚPK
Prezenční
A3
Informační management pro
ZZO
Prezenční
A3
Informační management pro
vedoucí úředníky KÚPK
Prezenční
A2
A3 Úvod do ITIL na KÚPK
Prezenční
Školení 2/3
Název
školení uživatelů pro správu
dotací a zaměstnanců mající
A4
na starosti správu dotačních
titulů
Forma
Čas
Skupina
Prezenční
6
zaměstnanci, kteří mají na
starost poskytování dotací z
rozpočtu PK
A4
školení administrátorů
systému pro správu dotací
Prezenční
12
metodici řízení a správy
systému pro dotace
A5
Projektové řízení 1.část teorie PŘ
Prezenční
6
vedoucí odborů, oddělení a
projektoví manažeři
A5
Projektové řízení 2.část - PŘ
v prostředí KÚPK
Prezenční
6
vedoucí odborů, oddělení a
projektoví manažeři
2
všichni zaměstnanci KÚPK,
ředitelé ZZO, vedoucí
zřizovatelských odborů
Plánované změny v oblasti
A5
PŘ
Prezenční
Školení 3/3
Název
A6 Interní auditoři QMS
Forma
Prezenční
Čas
Skupina
1d
interní auditoři a
management QMS
Funkce v oblasti systému
A6
jakosti
Prezenční
1d
management QMS a
garanti procesů na
odborech
A6 Efektivní komunikace
Prezenční
4
vedoucí úředníci a úředníci
vybraných odborů
A6 Procesní řízení
Prezenční
4
vedoucí úředníci a úředníci
vybraných odborů
Prezenční
4
vedoucí úředníci a úředníci
vybraných odborů
A6
Moderní trendy systému
řízení kvality ve VS
Děkujeme za pozornost
Eliška Pečenková
Petra Lavičková
Tomáš Marek

similar documents