Document

Report
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
GIỚI THIỆU CHỨC NĂNG CÁC
PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP
Người trình bày:
Họ tên : Trần Hải Đăng
Chức vụ : Nhân viên
Email : [email protected]
Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM
1
2
3
4
• PHẦN MỀM CẤP GCN ĐKKD
• PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỒ SƠ LAO ĐỘNG
• PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỒ SƠ Y TẾ
• SAO Y, CHỨNG THỰC
PHẦN MỀM CẤP GIẤY CN
ĐKKD
CẤP MỚI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐKKD
 Cung cấp giao diện nhập mới giấy CN ĐKKD.
 Kiểm tra tính hợp lệ của giấy phép ( Kiểm tra
bảng hiệu, địa chỉ, danh mục ngành cấm,
CMND v.v) .
 Số giấy phép phát sinh tự động.
 Xuất mẫu giấy CN ĐKKD theo mẫu của từng
đơn vị.
 Thêm đầu kỳ giấy CN ĐKKD.
 Tra cứu giấy CN ĐKKD theo nhiều tiêu chí ( Cơ
bản và nâng cao).
 Quản lý thông tin MST.
 Thống kê, trích xuất báo cáo theo các tiêu chí,
định dạng file khác nhau.
CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐKKD
 Nhập nội dung cấp lại giấy CN ĐKKD.
 Quản lý những tất cả lịch sử cấp lại của giấy
CN ĐKKD.
 Tra cứu giấy phép cấp lại theo nhiều tiêu chí.
 Xuất mẫu giấy CN ĐKKD theo mẫu của từng
đơn vị.
 Thêm đầu kỳ mà không cần hồ sơ đầu vào.
CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐKKD
Thay đổi các thông tin trên giấy phép.
Quản lý nhật ký của các lần thay đổi.
Xuất mẫu giấy phép thay đổi.
Tra cứu giấy CN thay đổi ĐKKD theo nhiều
tiêu chí khác nhau
 Thêm đầu kỳ mà không cần hồ sơ đầu vào.
 Thống kê, trích xuất báo cáo theo nhiều tiêu
chí, định dạng khác nhau.




TẠM NGỪNG, CHẤM DỨT KINH DOANH
 Cung cấp màn hình nhập lý do chấm dứt.
 Tra cứu giấy CN chấm dứt theo nhiều tiêu
chí khác nhau
 Thêm đầu kỳ mà không cần hồ sơ đầu vào.
 Thống kê, trích xuất báo cáo theo nhiều tiêu
chí, định dạng khác nhau.
PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỒ SƠ
LAO ĐỘNG
QUẢN LÝ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
 Thêm mới thông tin Doanh nghiệp
 Tra cứu thông tin Doanh nghiệp theo nhiêu
tiêu chí
 Xuất mẫu danh sách Doanh nghiệp theo
nhiều định dạng
QUẢN LÝ TÌNH HÌNH KHAI TRÌNH LAO ĐỘNG
 Thêm mới thông tin lao động cho 1 doanh
nghiệp
 Kiểm tra tính hợp lệ của dự liệu đầu vào.
 Quản lý lịch sử các lần khai trình của Doanh
nghiệp
 Cập nhật tổng số lao động mới nhất cho
Doanh nghiệp
 Thêm đầu kỳ không cần hồ sơ đầu vào.
 Xuất báo cáo thống kê theo nhiều định dạng
QUẢN LÝ TĂNG GIẢM LAO ĐỘNG
 Cung cấp giao diện nhập thông tin tăng giảm
lao động
 Kiểm tra tính hợp lệ của dự liệu đầu vào.
 Quản lý lịch sử các lần tăng giảm lao động
của Doanh nghiệp
 Thêm đầu kỳ không cần hồ sơ đầu vào.
 Xuất báo cáo thống kê theo nhiều định dạng.
QUẢN LÝ NỘI QUY, THỎA ƯỚC VÀ THANG BẢNG
LƯƠNG.
 Cập nhật thông tin về đăng ký nội quy lao
động, thỏa ước lao động, thăng lương bảng
lương của Doanh nghiệp.
 Phát sinh số công văn tự động hoặc liên
thông qua phần mềm QLVB
 Quản lý lịch sử đăng ký
 Thêm đầu kỳ không cần hồ sơ đầu vào.
 Xuất báo cáo thống kê theo nhiều định dạng
PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỒ SƠ Y
TẾ
CẤP MỚI GIẤY CHỨNG NHẬN VS ATTP
 Cung cấp giao diện nhập mới giấy CN
ĐKKD.
 Số giấy phép phát sinh tự động.
 Xuất mẫu giấy phép theo mẫu của từng đơn
vị.
 Thêm đầu kỳ mà không cần hồ sơ đầu vào
 Tra cứu giấy phép theo nhiều tiêu chí ( Cơ
bản và nâng cao).
 Thống kê, trích xuất báo cáo theo các tiêu
chí, định dạng file khác nhau.
CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN VS ATTP






Nhập nội dung cấp lại.
Quản lý những tất cả lịch sử cấp lại của giấy
Tra cứu giấy phép cấp lại theo nhiều tiêu chí.
Xuất mẫu giấy cấp lại
Thêm đầu kỳ mà không cần hồ sơ đầu vào.
Trích xuất báo cáo thống kê theo nhiều định
dạng khác nhau.
PHẦN MỀM QUẢN LÝ CHỨNG
THỰC
CHỨC NĂNG
 Thêm mới hồ sơ chứng thực.
 Quản lý các loại chứng thực khác nhau (
Chứng thực sao y, chứng thực chữ ký )
 Tra cứu theo nhiều tiêu chí.
 Số chứng thực phát sinh tự động.
 Cấu hình chứng thực sử dụng quy trình hoặc
không.
 Trích xuất báo cáo thống kê theo nhiều định
dạng khác nhau.
• Mọi chi tiết xin liên hệ:
• CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM SÀI GÒN MỚI
NSS
• Địa chỉ: Số 4 Lê Đức Thọ, Phường 7, Quận Gò Vấp, TP. HCM
• Văn Phòng: 180/21 Nguyễn Hữu Cảnh, P. 22, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
• Điện thoại: (+84 8) 38 999 810
• Email: [email protected]
http://newsaigonsoft.com
Fax: (+84 8) 35 127 147
Website:

similar documents