prezentace X

Report
Identifikace vzdělávacího materiálu
VY_52_INOVACE_SlL210
Škola, adresa
Gy a SOŠ Přelouč, Obránců míru 1025
Autor
Mgr. Vendula Salášková
Období tvorby VM
Prosinec 2012
Ročník
Kvinta
Předmět
Chemie
Název, anotace
Názvosloví koordinačních sloučenin – sloučeniny s
komplexním aniontem, kationtem, aniontem i kationtem,
příklady k procvičování
Přehled citací a odkazů:
LUDVÍK KOSINA, Vratislav Šrámek. Přehled středoškolského učiva
chemie. Úvaly u Prahy: ALBRA, 1995.
EU OP VK
K
centrálnímu atomu mají vázány tzv.
ligandy.
 Počet ligandů udává koordinační číslo.
 Nejčastěji je centrální atom obklopen 2, 4, 6
ligandy.
 Méně časté jsou sloučeniny s 8 ligandy nebo
lichým počtem.
 Koordinační čísla se označují řeckou číselnou
předponou.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
di
tri
tetra
penta
hexa
hepta
okta
nona
deka
dodeka
 Aniontové
ligandy končí na –o.
Anion
Název
Cl-
Chloro
Br-
Bromo
F-
Fluoro
I-
Jodo
S-2
Thio
CN-
Kyano
O-2
Oxo
SO4-2
Sulfáto
PO4-3
Fosfáto
OH-
Hydroxo
H-
Hydrido
NO2-
Nitro
 Neutrální
ligandy
Ligand
Název
H2O
Aqua
NH3
Ammin
Pravidla:
 Záporné oxidační číslo centrálního atomu se
vyjadřuje zakončením –id.
 Kladné oxidační číslo se vyjadřuje stejně
jako u běžných sloučenin.
 Název centrálního atomu se udává až po
názvu ligandu.
Určení názvu ze vzorce:
 Nejdříve uvedeme počet ligandů, druh
ligandů a nakonec centrální atom s
příslušnou koncovkou.
[Cu(NH3)4]2+ - tetraammin měďnatý kation
[Cu(NH3)4]SO4 – síran tetraammin měďnatý
 Pokud sloučenina obsahuje více druhů
ligandů, uvádíme je v abecedním pořadí
podle počátečních písmen názvů.
[Cr(H2O)4Cl2]+ - kation
tetraaquadichlorochromitý
Určení vzorce z názvu:
 Postupujeme podle stejných pravidel.
 Napište vzorec chloridu
pentaamminaquakobaltitého
 [Co(NH3)5(H2O)]Cl3
Určete název ze vzorce:
 H2[SiF6]
 H+1 F-1 ?Si → 6-2 = 4
 Kyselina hexafluorokřemičitá
Určete vzorec z názvu:
 Napište vzorec hexakyanoželeznatanu
draselného.
 K+1Fe+2(CN)6-1 → anion má čtyři záporné
náboje → sloučenina proto musí obsahovat 4
atomy draslíku.
 K4[Fe(CN)6]
 Anion
je vyjádřen podstatným jménem a
kation přídavným jménem.
Určete název sloučeniny:
 [Pt(NH3)4][PtCl4]
 Tetrachloroplatnatan tetraamminplatnatý
Napište vzorec sloučeniny:
 Hexanitrokobaltitan hexaamminkobaltitý
 [Co(NH3)6] [Co(NO2)6]
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
K3[Fe(CN)6]
Na[Co(CN)4]
K2[HgI4]
Li[AlH4]
[AgCl2][Co(NH3)5Br]SO4
[Ni(CN)4]-2
[Zn(NH3)4]2₊
[PtCl4]-2
[Fe(H2O)6]SO4 . H2O
[Cu(H2O)4]SO4 . H2O
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
Hexakyanoželezitan draselný
Tetrakyanokobaltitan sodný
Tetrajodortuťnatan draselný
Tetrahydridohlinitan litný
Dichlorostříbrnanový anion
Síran pentaaminbromokobaltitý
Tetrakyanonikelnatý anion
Tetraaminzinečnatý kation
Tetrachloroplatnatý anion
Monohydrát síranu hexaaquaželeznatého
Monohydrát síranu hexaaquaměďnatého
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
Tetrahydroxozlatitan draselný
Tetranitroplatnatan sodný
Hexafluorohlinitan spdný
Diaminstříbrný kation
Tetrachlorozlatitanový anion
Tetrahydridoboritan draselný
Jodo-pentakyanokobaltitan draselný
Hexaamin-nikelnatý kation
Diamin-dibromopaladnatý komplex
Tetrafluorostříbrnan draselný
Tetrakyanozlatitan sodný
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
K[Au(OH)4]
Na2[Pt(NO2)4]
Na3[AlF6]
[Ag(NH3)2]₊
[AuCl4]K[BH4]
K3[Co(CN)5I]
[Ni(NH3)6]2₊
[Pd(NH3)2Br2]
K3[AgF4]
Na[Au(CN)4]

similar documents