Consfatuiri Consilieri Educativi 2014

Report
2. PRIORITĂȚI ALE EDUCAȚIEI PENTRU ANUL ȘCOLAR
2014-2015
2.1. Priorități ale educației pentru anul școlar 2014-2015 - învățământ preuniversitar. Propuneri de activități de
monitorizare și consiliere, în scopul îmbunătățirii calității educației, la nivelul inspectoratului școlar județean
și la nivel național;
2.2. Măsuri care trebuie întreprinse la nivelul unității de învățământ în scopul asigurării calității procesului
instructiv-educativ, cu accent pe:
- aspectele vizând reducerea absenteismului,
- tratarea diferențiată și individualizarea predării - învățării - evaluării astfel încât să se asigure progresul
școlar al tuturor elevilor,
- parcurgerea integrală a programei școlare, în vederea atingerii standardelor naționale și a susținerii cu
succes de către elevi a examenelor naționale,
- evaluarea continuă a elevilor și aplicarea evaluării cu scopul orientării și optimizării procesului de învățare.
2.3. Elaborarea și implementarea de programe/proiecte/activități de abilitare curriculară pe discipline de
studiu/niveluri de studiu, cu accent pe: proiectare curriculară, evaluare
PARTENERIATE
Asociația „Clubul Nouă de pasă” – Concursul LicArt
SC GDF Suez Energy România și Fundația „Chance for Life” - „Întâlnire cu energia”
Asociația „Școala de valori” și AIESEC – Programul GROW - sesiuni de educație nonformală susținute de traineri internaționali
Agenția Internațională „Euroconcert” – Mamaia Copiilor
Asociația Culturală Macondo – cinema.edu
ASTRA – Festivalul și caravana Astra Film Junior
Terres des hommes – Ziua Ștafetei (prezentare în folder)
http://www.youtube.com/watch?v=2wcwpcxEcwQ
ZBURD - educație prin coaching: https://www.youtube.com/watch?v=vrF4JbH3Eo4
Școala de Valori, Asociația ROI - „Adoptă un liceu” – curs facilitatori învățare permanentă
- ISE
Fundația Noi orizonturi – 45 de noi cluburi IMPACT în următorul an școlar
SITUAȚII DE URGENȚĂ
- Cele două concursuri cunoscute: „Prietenii pompierilor” și „Cu
viața mea apăr viața” - regulamentele în folder
(www.edu.ro – Înv. preuniversitar – Activități educative
– materiale informative de educație pentru situații de urgență,
pe site-ul Salvați Copiii și pe site-ul IGSU: Metodologia pentru
profesori și Caietul elevului
-Protocolul MEN - IGSU, în folder
-CCD București a acreditat cursul de formare în domeniul
educației pentru situații de urgență pentru învățătoare; pilotare
în 24 de clase din București, anul acesta școlar
-- raportare anuală planificarea exercițiilor de simulare
TRAFIC DE PERSOANE
-În baza Protocolului de colaborare cu ANÎTP, specialiștii din cadrul Centrelor
regionale ale Agenției și personalul specializat în prevenire din cadrul
Inspectoratelor Județene de Poliție au sarcina de a colabora cu ISJ și unitățile
școlare pentru implementarea proiectelor de prevenire. Vă rog să solicitați
prezența acestora în școli, precum și participarea la întâlnirile periodice cu
directorii/consilierii/profesorii psihologi/psihopedagogi
-Raportare semestrială
PREVENIREA CONSUMULUI DE
DROGURI
- Strategia Națională Antidrog – colaborare cu CPECA
-„Necenzurat” – materiale disponibile; cursul a fost acreditat de mai
multe CCD-uri din țară
- Concursul de proiecte antidrog „Împreună” - pagină facebook:
concurs impreuna-antidrog
- Raportare semestrială
RAPORT ACTIVITATE EDUCATIVA
In anul scolar 2013-2014 au fost aprobate :
in CAEJ un nr. de 122 de activitati educative, dintre care 110 concursuri(85 la nivelul
unitatilor scolare si 25 la PC si CC);
In CAERI un nr. de 44 de activitati;
In CAEN un nr. de 11 concursuri, 9 desfasurate pana in prezent ,2 urmeaza a se
desfasura in octombrie-noiembrie 2014.
CONSILIERI EDUCATIVI
In anul scolar 2013-2014 au functionat 174 consilieri educativi si 1672 prof. diriginti
care au desfasurat activitati educative;
Activitatile au fost numeroase si s-au desfasurat in colaborare si cu alte institutii :
PC”Adrian Baran” Slatina, CCD Olt, Centrul Cultural”Eugen Ionescu” Slatina,
Biblioteca Judeteana “Ion Minulescu” Slatina, Teatrul National din Caracal, IPJ,
ISU, Crucea Rosie, CPECA Olt, CJRAE Olt.
REZULTATE CONCURSURI 2013-2014
Faze nationale:
Alege! Este dreptul tau- Eleva Burdusel Elena Mihaela,cls.a-XI-a, CE”PS Aurelian”
Slatina, desfasurat la Constanta in 23-27.06.2014;
Concursul national”Parteneriat in educatie-proiecte de mediu”,desfasurat la Sulina, in
mai 2014-eleva Preda Yvonne Natalia-CN”Radu Greceanu” Slatina, cls.a-X-a,
Locul I;
REZULTATE CONCURSURI
Concursul national “Educatie rutiera-educatie pentru viata”, desfasurat la Constanta
in perioada 14-17 iulie 2014- echipaj format din 4 elevi de la SC. Gim. Nr. 1
Caracal si CT”Alexe Marin” Slatina;
Concursul national “Creeaza-ti mediul”-desfasurat la Slatina, intre2-6 iulie2014,
participant echipajul Scolii Gim. “Mihai Eminescu” Corabia, format din 5 elevi de
gimnaziucoordonati de 3 doamne profesoare;
REZULTATE CONCURSURI
Concursul national “Europa de miine”,11-15 iulie 2014 la Baisoara, Cluj, participant
echipajul CN”Carol I” Slatina, impreuna cu d-na prof. Petru Daniela;
Concursul national”Mesajul meu antidrog”- au participat 4 elevi de la CN”Ion
Minulescu” Slatina, CN”Ionita Asan” Caracal, CNV”Nicolae Titulescu” Slatina si
LT”Stefan Diaconescu” Potcoava-Olt, impreuna cu d-na prof. Ciobanu Catalina la
Costinesti, in perioada 8-15 iulie 2014.
REZULTATE CONCURSURI
Concursul national de eseuri”Next generation”-desfasurat la Baia-Mare-au participat
3 eleve de cls. a-X-a de la CN”Radu Greceanu” Slatina, LT”Mihai Viteazul
“Caracal, LT”I.Gh.Rosca” Osica de Sus, obtinand un premiu II si 2 mentiuni;
Concursul national”Sanitarii priceputi”-echipajul CN”Radu Greceanu”Slatina, format
din 5 elevi cls. a-Ix-a si d-na director Pirvu Geanina au participat la faza nationala
intre 25-30 iulie, la Poiana Pinului-Buzau.
REZULTATE CONCURSURI
La concursul national “Impreuna”,desfasurat la Eforie Sud, in perioada 2631.08.2014, a participat echipajul CN”Ion Minulescu” Slatina, impreuna cu prof.
Micu Roxana si s-au clasat pe locul 7 din 39 echipaje;
La concursul national de creatii literare”Tinere condeie”,desfasurat la Muncel- Iasi,au
participat 2 eleve , Eva Musuret-cls.a-III-a si Delia Tufisi-cls.a-XI-a, care au obtinut
locul I, elevele fiind de la CN”Ionita Asan” Caracal, impreuna cu d-nul prof. Aretzu
Paul.
REZULTATE CONCURSURI
Olimpiada nationala de mestesuguri-Sibiu, 21-25.08.2014, au participat 3 eleve care
au obtinut premiul I (Patrascu Adriana-CN”Ion Minulescu” Slatina, Stefan LiviaCN”Radu Greceanu” Slatina si Dragan Andreea, acelasi colegiu);
La concursul international de ceramica de la Lugoj, eleva Banut Mihaela –a obtinut
locul I si Stefanescu Gabriela- locul II.
ADRESA BLOG CONSILIERI EDUCATIVI
http://groups.yahoo.com/neo/groups/consilierieducativiolt/info.
OMECT 5132/2009 privind activitatea de dirigentie;
OMEN 3637/2014-structura anului scolar 2014-2015 si anexa la ordin privind
Programul”Scoala altfel: Sa stii mai multe, sa fii mai bun!”
MULT SUCCES IN NOUL AN SCOLAR!

similar documents