Lysbilde 1

Report
Norsk webversjon av Dewey
Ingebjørg Rype
•
•
•
•
Veien fram til WebDewey på norsk
Hvilke muligheter gir en webversjon av Dewey?
Fullstendig oversettelse - hvorfor vurdere nivået på nytt?
Hva skjer videre?
Veien fram til WebDewey på norsk

•
•
•
•
•
•
•
2007: Utredet og anbefalt av NKKI
2008: Pilotprosjekt ”Blandet utgave”
2009: Norsk WebDewey vedtatt av NB
2009: Vurdering av oversettelsesnivå Workshop med deltakelse fra ulike bibliotek
2009: Fullstendig utgave vedtatt
2010: Prosjektet settes i gang
2012: Lanseres?
2012: Sluttbrukerprodukt?
Hvilke muligheter gir en webversjon?
• Oppdaterte tabeller
-mer i pakt med samfunnsutviklingen
-enklere med utveksling av klassifikasjonsdata
• Grensesnitt på flere språk
• Mapping til emneord
•
Bedre sluttbrukertjenester
-basert på terminologien og hierarkiene i Dewey
-basert på kobling mellom Dewey og emneord
Oppdaterte tabeller
Hvor skal vi klassifisere “blogger”, “wikier”, “sosiale nettverk”?
•
•
Ikke registerterm i DDK 5 (2003)
Har ikke lov til å oppdatere DDK 5
006.7
*Multimediasystemer [tidligere 006.6]
Inkluderer:Interaktiv video [tidligere 006.6]; maskinvare, programmering,
programmer for multimediasystemer
Her : oversiktsverker om datagrafikk og lydsyntese [tidligere 006.6]
(…)
Oppdaterte tabeller
006.7
Multimedia systems
(…)
006.75
Specific types of multimedia systems
Including wikis
006.752
Blogs
006.754
Online social networks
Class interdisciplinary works on
online social networks in
302.30285006
Mapping
•
Mapping til terminologi, for eksempel emneordssystemer
•
•
•
•
•
•
•
•
Bibbi?
HUMORD?
MESH?
Musikktesaurusen?
LCSH?
Svenska ämnesord?
Annen terminologi?
UDC?
English-language results (2)
What kind of controls would
you like on the terminology
boxes to open/close, max/min,
select source?
Sluttbrukertjenester
MelvilSearch
http://melvil.d-nb.de/melvilsearch
Linked data
• Dewey web services http://dewey.info
• De tre øverste nivåene (DDC Summaries) på 9 språk
som linked data
• Norsk språk står for tur til å bli tatt inn
• Kan bruke dataene for å lage egne tjenester (under
Creative Commons Licence)
DeweyBrowser
http://deweybrowser.ovlv.org/ddcbrowser2/
World Digital Library
http://www.wdl.org/en/
Tilgjengeliggjøring av flere Dewey-data
• Hjelpetabell 2 med lenker til FAST emneord / Geo
Names
• Abridged 14
• Tyske DDC 22 data
avtale mellom Deutsche Bibliothek og OCLC om å
gjøre større deler av den fullstendige DDC 22 tilgjengelig
under Creative Commons
Hvorfor fullstendig norsk WebDewey
• Både DDK 5, DDC 21, DDC 22 i bruk i Norge
• De ulike versjonene av Dewey gjør gjenbruk av
klassifikasjon vanskelig
• De ulike versjonene gjør fellessøk vanskelig
Konsekvens av ulike utgaver eller ulik
tolkning?
Eksempel fra BIBSYS:
Mitt liv, min frihet : en selvbiografi / Ayaan Hirsi Ali ; oversatt av
Poul Henrik Poulsen. - [Oslo] : Cappelen, 2008. - 431 s., pl. : ill.
Originaltittel: Infidel
BIBSYS:
297
305.486
305.486092
305.48697
305.486971
920.0092
920.72
LC-brønn:
949.207/3092
Hvorfor fullstendig utgave?
Forsøkene med en ”Blandet utgave” viste:
• Behov for norsk terminologi
• De som bruker en fullstendig oversettelse i dag ville ikke brukt en
blandet
• Vi trenger norsk terminologi i tabellene som helhet, viktig i
arbeidet med å lage emneord og indekstermer
• Men fullstendig oversettelse forutsetter forslag til forkortede
nummer for mindre bibliotek?
• Gjenbruk av data – i hvor stor grad er det nødvendig at hvert
enkelt bibliotek klassifiserer selv?
• Mer vekt på fellesløsninger og gjenbruk?
Unødvendig med lange numre for små
bibliotek?
Talerør og vaktpost : Sandnes lærerlags historie fra 1965
til 2001 / Ernst Lapin. - Sandnes : Lærerlaget, [2006?].
- 188 s. : ill. (331.88113711009483421)
331.88 Fagforeninger
371.1 Lærerlag
948.3421 Sandnes
Marc21 og Dewey
082
083 Alternative numre
085 Bygde numre - Delfelter for hvert element.
Marc21XML – Nytt utvekslingsformat for Dewey
• Klassifikasjonsformat
• Autoritetsformat
• Bibliografisk format
Utfordringer
• Legge til rette for å kunne bruke forkortede numre?
• Kontinuerlig oppdatering
- Kobling mellom Dewey-utgaver og/eller
omklassifisering?
• Håndtering av ulike nivåer og utgaver i
sluttbrukertjenester
Hva gjør vi nå?
•
•
•
•
•
Prosjekt 2 ½ år: oversettelse, sluttbrukerprodukt
Utlyst midlertidig stilling + interne ressurser
Pansoft – verktøy for oversettelse, arbeidsredskap, sluttbruker
NKKI
Fageksperter
Samarbeid med bibliotekmiljøet
• Oversettelsen
-terminologi
-fagekspertise
• Forkortede nummer, kobling mellom DDK 5 og
webDewey, omklassifisering
• Mapping?
• Sluttbrukertjenester?

similar documents